Μονάδες μέτρησης του χρόνου

+29

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Οι μονάδες μέτρησης του χρόνου Γ.Φ.

Slide 2

Το σπίτι του χρόνου (μικρές μονάδες) X 60 X 60 X 3.600 : 60 : 60 : 3.600

Slide 3

Το σπίτι του χρόνου (πολλαπλάσια) X 12 : 12 Χ 4 : 4 Χ 7 : 7 Χ 30 : 30 Χ 24 : 24

Slide 4

Το σπίτι του χρόνου (μεγάλα χρονικά διαστήματα) X 100 X 100 X 1.000 : 1.000 : 100 : 100 Γιάννης Φερεντίνος

URL: