KH PMR T3 SIMPAN KIRA

+15

No comments posted yet

Comments

Slide 1

SIMPAN KIRA (TINGKATAN 3)

Slide 2

IMBANGAN DUGA

Slide 3

MENGUJI KETEPATAN CATATAN BERGU MENGUJI KETEPATAN PENGIRAAN MENYEDIAKAN AKAUN PENAMAT DAN KUNCI KIRA-KIRA TUJUAN MENYEDIA IMBANGAN DUGA

Slide 4

MENYEDIA IMBANGAN DUGA Masukkan baki-baki akaun lejar kedalam Imbangan Duga Baki debit lejar keruang debit Imbangan Duga Baki Kredit lejar keruang kredit Imbangan Duga

Slide 5

Contoh Debit Akaun Modal Kredit Jun 30 Baki h/b RM 10,000 Jun 1 Tunai RM 10,000 Jul 1 Baki b/b 10,000 Debit Akaun Belian Kredit Jun 4 Tunai RM 1 500 Jun 13 Ambilan RM 280 9 Syarikat Ali RM 2 300 30 Baki h/b RM 3 520 RM 3 800 RM 3 800 Jul 1 Baki b/b RM 3 520

Slide 6

Debit Imbangan Duga pada 31 Mac 2009 Kredit RM RM Tunai 7 260 Modal 10 000 Perabot 2 000 Syarikat Azam 670 Belian 3 520 Jualan 2 490 Sewa 550 Pulangan Keluar 230 Ambilan 280 Komisen Diterima 220 13 610 13 610

Slide 7

IMBANGAN DUGA DEBIT KREDIT

Slide 8

AKAUN PENAMAT terdiri daripada AKAUN PERDAGANGAN AKAUN UNTUNG RUGI

Slide 9

AKAUN PERDAGANGAN TUJUAN MENCARI UNTUNG KASAR / RUGI KASAR

Slide 10

STOK AKHIR BARANG-BARANG YANG TIDAK HABIS DIJUAL PADA TAHUN SEMASA STOK AWAL STOK AKHIR PADA TAHUN PERNIAGAAN YANG LEPAS MENJADI STOK AWAL UNTUK TAHUN PERNIAGAAN YANG BARU

Slide 11

PERBELANJAAN BELIAN DI DEBIT DALAM AKAUN PERDAGANGAN DI TAMBAH KEPADA BELIAN CONTOH PERBELANJAAN ANGKUTAN MASUK UPAH ATAS BELIAN DUTI ATAS BELIAN INSURAN

Slide 12

PULANGAN PULANGAN MASUK / PULANGAN JUALAN PULANGAN KELUAR/PULANGAN BELIAN

Slide 13

AKAUN PERDAGANGAN DEBIT KREDIT UNTUNG KASAR = JUALAN  KOS BRG. JUALAN RUGI KASAR =JUALAN < KOS BRG .JUALAN

Slide 14

AKAUN PERDAGANGAN DEBIT KREDIT RUGI KASAR = KOS BRG. JUALAN - JUALAN

Slide 15

AKAUN PERDAGANGAN DEBIT KREDIT UNTUNG KASAR = JUALAN - KOS BRG. JUALAN

Slide 16

Kos Barang Belian = Belian + Perbelanjaan Belian Kos Barang Untuk = Stok Awal + Dijual Kos Barang Belian Kos Jualan = Kos Barang Utk Dijual - Stok Akhir Untung Kasar = Jualan – Kos Barang Jualan Rugi Kasar = Kos Barang Jualan - Jualan

Slide 17

AKAUN UNTUNG RUGI TUJUAN MENCARI UNTUNG BERSIH / RUGI BERSIH

Slide 18

AKAUN UNTUNG RUGI UNTUNG BERSIH = KREDIT  DEBIT RUGI BERSIH = KREDIT  DEBIT

Slide 19

CONTOH Debit Akaun Untung Rugi bagi Tahun berakhir 31 Mac 2009 Kredit Perbelanjaan RM Pendapatan RM Gaji 1 000 Untung Kasar 8 350 Sewa 1 600 Komisen diterima 550 Kadar Bayaran 300 Faedah diterima 270 Angkutan keluar 250 Untung Bersih 6 020 9 170 9 170 Untung Bersih = Pendapatan - Perbelanjaan

Slide 20

CONTOH Debit Akaun Untung Rugi bagi Tahun berakhir 31 Mac 2009 Kredit Perbelanjaan RM Pendapatan RM Rugi Kasar 8 000 Komisen diterima 300 Gaji 1 000 Faedah diterima 300 Sewa 1 000 Rugi Bersih 10 000 Kadar Bayaran 350 Angkutan keluar 250 10 600 10 600 Rugi Bersih = Perbelanjaan - Pendapatan

Slide 21

KUNCI KIRA-KIRA BUKAN LEJAR MEMPUNYAI BAHAGIAN ASET DAN LIABILITI PENYATA YANG MEMBENTANG KEDUDUKAN KEWANGAN PERNIAGAAN MEREKOD ASET(HARTA) DAN LIABILITI(TANGGUNGAN) PERNIAGAAN.

Slide 22

TUJUAN UNTUK MENGETAHUI Jumlah modal yang dilaburkan Kuntungan atau kerugian Jumlah hutang Jumlah aset bukan semasa Jumlah aset semasa Prestasi perniagaan

Slide 23

Liabiliti (tanggungan/hutang) Ekuiti Pemilik =Hutang perniagaan kepada pemilik perniagaan. Liabiliti Semasa= Hutang yang mesti dijelaskan dalam tempoh setahun atau kurang setahun.cth: pemiutang,overdraf Liabiliti Bukan Semasa/Liabiliti Tetap = Hutang yang boleh dijelaskan dalam tempoh yang lama.cth: pnjaman

Slide 24

ASET Aset Semasa= Aset yang nilai nya berubah dalam tempoh yang singkat. cth: tunai, bank.penghutang,stok akhir Aset Bukan Semasa = Aset yang nilai nya berubah dalam tempoh yang lama. cth: bangunan kedai, kenderaan,perabot

Slide 25

KUNCI KIRA-KIRA

Slide 26

Contoh Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2008 ASET RM RM LIABILITI RM RM Aset Bukan semasa Ekuiti Pemilik Kenderaan 10 000 Modal awal 60 000 Premis 50 000 + Untung Bersih 8000 Kelengkapan 1200 61200 68 800 - Ambilan 500 Modal akhir 67 500 Aset Semasa Liabiliti Bukan Semasa Stok Akhir 8 000 Pinjaman Bank 10 000 Penghutang 1 200 Tunai ditangan 2 300 Liabiliti Semasa Tunai dibank 5 000 16 500 Pemiutang 200 77 700 77 700

Slide 27

LATIHAN MENJAWAB TAJUK MENYIMPAN REKOD

Slide 28

Imbangan Duga pada 31. 12. 2004 Butir Debit (RM) Kredit(RM) Jualan 68 000 Belian 57 000 Perabot 1 000 X 3 000 1. Berdasarkan Imbangan Duga di atas, apakah X ? A Stok Awal B Kadar bayaran C Overdraf Bank D Penghutang Ali

Slide 29

2.Tujuan penyediaan Imbangan Duga adalah untuk I Mengira untung rugi perniagaan II Menguji ketepatan catatan bergu III Memeriksa ketepatan pengiraan IV Mengukur prestasi perniagaan A I dan III B I dan IV C II dan III D II dan IV

Slide 30

3.Antara berikut baki-baki yang manakah akan direkodkan di sebelah kredit Imbangan Duga ? I Tunai II Modal III Diskaun diberi IV Faedah diterima A I dan III B I dan IV C II dan III D II dan IV

Slide 31

4.Berapakah kos barang jualan berdasarkan jadual di atas ? A RM 9 000 B RM 10 000 C RM 11 000 D RM 12 000

Slide 32

Stok 3 000 Jualan 16 000 Belian 11 000 Stok Akhir 3500 5.Berdasarkan baki-baki di atas,hitungkan untung kasar. A RM4 500 B RM5 500 C RM5 000 D RM6 000

Slide 33

6.Bilakah Akaun Perdagangan perlu disediakan ? A Selepas akaun ditutup B Selepas Kunci Kira Kira disediakan C Selepas Imbangan Duga disediakan D Selepas menjalankan urusniaga

Slide 34

Debit Akaun Untung Rugi bagi Tahun berakhir 31 Mac 2009 Kredit Gaji RM 1 000 Untung Kasar RM 8 000 Kadar Bayaran RM 500 X RM 500 Sewa RM 500 Untung Bersih RM 6 500 7.Berdasarkan Akaun Untung Rugi di atas X ialah? A Faedah B Angkutan Keluar C Komisen diterima D Insuran

Slide 35

BUTIRAN JUMLAH (RM) Tambang 1 000 Insurans 2 000 Gaji 3 000 Komisen diterima 4 000 Kadar bayaran 2 000 Sewa diterima 6 000 . 8. Pasar Mini Ayu memperolehi untung kasar sebanyak RM15000.Berdasarkan butiran di atas, berapakah untung bersih yang diperolehi oleh Pasar Mini Ayu ? A RM 1700 B RM 1900 C RM 2000 D RM 2100

Slide 36

9.Berdasarkan Kunci kira-kira di atas, jumlah RM 40 000 ialah A aset bukan semasa B aset semasa C ekuiti pemilik D liabiliti semasa Kunci Kira-kira

Slide 37

10.Antara berikut yang manakah benar tentang ekuiti pemilik yang terdapat dalam kunci kira-kira ? A Modal awal – untung bersih – ambilan B Modal awal – rugi bersih + ambilan C Modal awal + untung bersih – ambilan D Modal awal + untung bersih + ambilan

Slide 38

Kunci Kira-Kira pada 31. 12. 2004 Ekuiti Pemilik Modal Awal 18,000 P 3,200 14,800 Tolak Ambilan 2,200 12,600 11. Butiran yang sesuai untuk P adalah A rugi kasar B rugi bersih C untung kasar D untung bersih

Slide 39

12.Antara berikut yang manakah merupakan aset bukan semasa bagi sebuah perniagaan ? I Premis II Stok akhir III Penghutang IV Alatan pejabat A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Slide 40

SETAKAT INI DULU DAN JUMPA LAGI SELAMAT BERJAYA

Slide 41

JAWAPAN 1.C 7.C 2.B 8.A 3.D 9.A 4.B 10.C 5.B 11.B 6.C 12.B

Tags: simpan kira

URL: