ნიკოლოზ ბარათაშვილი

+9

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ნიკოლოზ ბარათაშვილი პრეზენტაცია მოამზადა თბილისის 32-ე საჯარო სკოლის პედაგოგმა ნინო ბუაჩიძემ.

Slide 2

ნიკოლოზ ბარათაშვილი დაიბადა 1817 წელს თბილისში

Slide 3

გენეალოგიური შტო დედით იგი ენათესავებოდა მეფე ერეკლე მეორეს ანუ პატარა კახს.

Slide 4

1827 წელს მიაბარეს თბილისის კეთილშობილთა სასწავლებელში

Slide 5

მასწავლებელი ნიკოლოზს ასწავლიდა 1832 წლის შეთქმულების ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე სოლომონ დოდაშვილი.

Slide 6

1832 წლის შეთქმულების მარცხი მწარედ განიცადეს სხვა რომანტიკოსებმაც ალექსანდრე ჭავჭავაძე გრიგოლ ორბელიანი

Slide 7

პირადი ცხოვრება. ტატო ბარათაშვილი უიმედოდ იყო შეყვარებული ალექსანდრე ჭავჭავაძის ასულ ეკატერინეზე, რომელიც ცოლად გაჰყვა სამეგრელოს მთავარს,დავით დადიანს.

Slide 8

წინანდალში იქმნებოდა ტატოს ლირიკული შედევრები

Slide 9

ნაწარმოებები პოემა “ბედი ქართლისა” ლირიკული ლექსები: “მერანი”, “სულო ბოროტო”, “ფიქრნი მტკვრის პირას’’, “ შემოღამება მთაწმინდაზედ”, “საფლავი მეფის ირაკლისა”, “სუმბული და მწირი”, “სული ობოლი”, “საყურე”, “ჩინარი”, “ხმა იდუმალი” და სხვა.

Slide 10

გარდაიცვალა 1845 წელს განჯაში. “ნუ დავიმარხო ჩემსა მამულში, ჩემთა წინაპართ საფლავებს შორის; ნუ დამიტიროს სატრფომ გულისა, ნუღა დამეცეს ცრემლი მწუხარის,- შავი ყორანი გამითხრის საფლავს მდელოთა შორის ტიალის მინდვრის,- და ქარიშხალი ძვალთა შთენილთა ზარით,ღრიალით მიწას მომაყრის.”

Slide 11

დაკრძალულია მთაწმინდის პანთეონში

Slide 12

...და გზა უვალი შენგან თელილი...

URL: