Το ρωμαϊκό κράτος

+66

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Το ρωμαϊκό κράτος

Slide 2

Η Ρώμη βρίσκεται στην κεντρική Ιταλία. Η πόλη αναπτύχθηκε γρήγορα χάρη στις εύφορες πεδιάδες γύρω από τον ποταμό Τίβερη.

Slide 3

Την πόλη παλαιότερα διοικούσε ο βασιλιάς. ΚΟΙΝΩΝΙΑ Οι τρεις κοινωνικές τάξεις στην αρχαία Ρώμη ήταν: Πατρίκιοι Είμαστε οι ευγενείς! Πελάτες Είμαστε οι παλιοί κάτοικοι! Θέλουμε να αποκτήσουμε δικαιώματα! Πληβείοι

Slide 4

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Οι 2 Ύπατοι Ήταν αρχηγοί του στρατού. Εκλέγονταν για 1 χρόνο. Η Σύγκλητος Ήταν το συμβούλιο των Ρωμαίων. Την αποτελούσαν 300 πατρίκιοι.

Summary: www.dclasstaxiarchis2011.blogspot.com

URL: