Национално външно оценяване - 2012г. 7 клас

+13

No comments posted yet

Comments

Slide 1

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 2

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 3

Цел на външното оценяване в 7.клас НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 4

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 7 клас

Slide 5

7 клас ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 7 клас

Slide 6

ВРЕМЕТРАЕНЕ БЕЛ – І модул – 60 мин.; ІІ модул – 90 мин. /без да се включва времето за четене на текста от учителя/ МАТЕМАТИКА - І модул – 60 мин.; ІІ модул – 90 мин. Чужд език, КОО “Обществени науки, гражданско образование и религия” – 60 мин. КОО “Природни науки и екология” – 90 мин. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 7

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА І модул - тест /текуща оценка по БЕЛ/ ІІ модул - преразказ: Учениците изслушват един път текста за преразказа Получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 мин., след което го връщат на квесторите; По време на изслушването и на самостоятелното четене на текста нямат право да си водят бележки НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 8

МАТЕМАТИКА І модул - тест /текуща оценка по математика/ ІІ модул – учениците получават екземпляр със задачите от допълнителния модул НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 9

Преди започване на изпита: УЧЕНИЦИТЕ: Влизат в училището не по-късно от 8,25 ч. за изпитите по БЕЛ и математика Носят документ за самоличност /лична ученическа карта/ и служебната бележка; Предават на квесторите изключения мобилен телефон Носят: По БЕЛ – син химикал По МАТЕМАТИКА – линия, пергел, транспортир, триъгълник, син химикал, молив и гума НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 10

Преди започване на изпита: ИЗСЛУШВАТ инструктажа и се подписват ПОЛУЧАВАТ: голям, среден и малък плик; лист за отговори с прикрепена към него идентификационна бланка; свитък за допълнителния модул и 3 броя листове за чернова Под контрола на квесторите отделят идентификационната бланка от листа за отговори, попълват я и я поставят в малкото пликче, без да я залепват. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 11

По време на изпита: Пишат със син химикал, чертаят с черен молив; Не ползват калкулатори, коректори, справочна и мобилна техника; Не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното протичане на изпита; Не подсказват и не преписват; Не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 12

Не напускат залата: -по-рано от 30 мин. след началния час на всеки от модулите; -след изтичане на времето за работа по първия модул, ако ще работят по допълнителния модул По време на изпита: НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 13

Ако работят по допълнителния модул: 1. НЕ запечатват големия плик 2. Остават на мястото си до започване на втория модул НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 14

Ако НЕ работят по втория модул След проверка от квесторите на правилното попълване на идентификационната бланка на работното място, я поставят в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик с вече запечатания среден плик с листа за отговори от първия модул; Залепват големия плик; Предават изпитната си работа заедно с теста на квестора и неизползваните материали по втория модул; Подписват се в протокола за дежурство; Напускат залата /след като си вземат оставените лични вещи и мобилния телефон/ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 15

Допълнителни материали При необходимост се дават на учениците допълнителни листове за чернова НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 16

След приключване на втория модул На работното място след проверка от квесторите на правилното попълване на идентификационната бланка, поставят я в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик заедно със свитъка за допълнителния модул, черновата и вече запечатания среден плик с листа за отговори от първия модул; Залепват големия плик; Предават изпитната си работа заедно с теста на квестора и неизползваните листове за чернова; Подписват се в протокола за дежурство; Напускат залата /след като си вземат оставените лични вещи и мобилния телефон/. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 17

Полезни връзки МОМН външно оценяване - тук ще намерите нормативни документи, изисквания, тестове от предходни години. testove.tripod.com/

Slide 18

Важни моменти от началото на кампанията кампанията: График на дейностите по приема http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/7klas/zapoved09-1251_03-09-2011_priem7klas.pdf

Slide 19

ПОЛЕЗНО!

Slide 20

УСПЕХ СЕДМОКЛАСНИЦИ!

Tags: оценяване кандидатстване 7 клас

URL: