Pasakyk praleistas raides. Lietuvių k. 1 kl.

+385

No comments posted yet

Comments

justute70 (10 months ago)

Irasyk raides

Slide 1

Lietuvių k. 1 kl. Protingosios pelėdos mokykla Vyr. mokytoja Rita Šulinskienė

Slide 2

Pasakyk, kokių raidžių trūksta žodžiuose. Paspausk ant debesėlio su raide ir pasitikrink.

Slide 3

d…bilas P…vilas n…melis g…ndras d…vana ? о а а а а а а а а …gurkas k…tė p…vas k…tas v…karas ? а а а а а о о о о о о о о о о о о о

Slide 4

…buolys lūp…s kal…dėlės p…galvė pr…duktai ? о а а а а a а r…botas s…dininkas k…pėčios kr…kodilas k…lendorius ? о о а а а о о о о о о о о о о о о о o о

Slide 5

p…ragas p…lis kam…nas v…ras gėl…tė ? i y i y y y i i y y ? p…rmokas Par…žius ž…rafa gan…kla kat…tė y y y y y y y y y i i i i i i i y

Slide 6

…džios d …žė kr…mas t…lefonas k…dutė ? ė e e e e e e e e k…lmas g…nys v…jas …riukas f…rma ? e e e e e ė ė ė ė ė ė ė ė ė ė ė ė ė

Slide 7

…kas …la p…šis t…rgus k…nas ? ū u u u u u u u Jok…bas r…duo …mėdė mal…nas k…rmis ? u ū u u u ū ū ū ū ū ū ū ū ū ū ū ū u ū ū

Slide 8

gam…kla b…lietas kil…mas g…vybė sl…va ? t…la g…vatė v…rtuvė p…ragas z…lutė ? y y i y y y i i y y y y y y y y y y y i i i i i i y y

Slide 9

v…tra v…duoklė duon…lė k…palas k…gliai ? ė e e e e e e k…dė d…lionė s…klos v…gėlė k…lmas ? ė ė e e e ė ė ė ė ė ė ė ė ė ė ė ė ė ė ė

Slide 10

arb…zas perk…nas lak…nas p…kelis d…mai ? ū u pagyr…nas gr…das piet…s pr…das atsukt…vas ? ū ū ū ū u ū ū ū ū ū u ū u ū ū ū ū ū ū ū ū ū

Slide 11

Ačiū už pastangas!

URL: