עבודה-מבחן רבע ד'

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

עבודה מסכמת בתנ"ך מגישים: שרון שטיפלמן & דוד שניידרוב כיתה:ט-7 מורה:רוני קלדרון

Slide 2

נבואת עמוס אנא לחצו על הקישורים בעת הופעתם בהמשך המצגת

Slide 7

סיכום הנבואה תוכן עיקרי: נבואה זו פותחת בשבע נבואות קצרות שבהם תוכחה ופורענות על כל העמים השוכנים מסביב למלכות ישראל. נראה, שנבואות אלו נועדו לגרום לאנשי מלכות ישראל לרצות לשמוע את דברי הנביא המנבא פורענות על אויביהם. לאחר מכן אומר עמוס נבואה ארוכה יותר שבה תוכחה ופורענות כלפי מלכות ישראל.

Slide 8

סיכום הנבואה - המשך הנבואה עוסקת בהחטאים שבמלכות ישראל שהם חמורים יותר מחטאי שאר העמים, וגם פורענותם של ישראל תהיה קשה יותר. -ח: חטאיהם הקשים של ישראל (בעיקר בתחומים שבין אדם לחברו שהשופטים מטים את הדין והעשירים עושקים ומנצלים את העניים) ט- יא: החסדים שה' עשה לעם ישראל (בהוצאתם ממצרים והכנסתם לארץ) יוצרים ציפייה של ה' כי עם ישראל יתנהגו בצורה נאותה. יב: המשך חטאי עם ישראל המנוגדים לטובות שה' עשה להם (ניגוד בין הציפייה לבין המציאות) יג- טז: הפורענות שתבוא על מלכות ישראל.

Slide 9

לדעתנו עמוס הוא דמות מאוד מיוחדת, עניינית ומסקרנת.באחד מהפרקים אנו רואים את עמוס מביע נבואה המשקפת את חורבן 90% מאוכלוסיית ישראל. עמוס אומר שבני ישראל יעברו דרך "מסננת" כאשר רק 10% הטובים מהעם יעברו. והרעים יושמדו. במידה וינסו לברוח יפלו למלכודות ימותו מוות אכזר יותר. דעה אישית

Slide 10

המשחק??? במהלך המשחק תצטרכו לענות על השאלות במידה ותענו נכון על השאלה תינצלו מהמוות  אך במידה והתשובה אינה נכונה תפלו למוות  למעבר למשחק!

Slide 11

שאלה? מצאתם ארנק בתחתית הבניין מה תעשו??? תחפשו למי שייך הארנק תיקחו אותו לעצמכם

Slide 12

מזל טוב ניצלתם  אתם הטובים בעם הבא

Slide 13

בחרו ?! למות?! לברוח?!

Slide 14

שאלה? אדם מבקש ממכם להחזיק את המעלית מה תעשו? תחכו לאיש לא תחכו ותסעו במעלית

Slide 15

אתם מתים ! אתם הרעים בעם לכן אתם מושמדים! אפשרות לבריחה?!

Slide 16

חשבתם שתצליחו לברוח????????? טעיתם!! Game over

Slide 17

בדיקה מהנה!

URL:
More by this User
Most Viewed