עבודה בתנך שלמה המלך

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

מחלום למציאות שמות המגישות: אושר מירילשוילי ואבלין צייזלר כיתה: ט-7

Slide 2

שלמה הולך לזבוח לה' בגבעון וה' מתגלה אליו בחלומו בלילה. שלמה מודה לה' על החסדים שעשה עמו ועם דוד : בחר בשושלת דוד, לאחר שדוד היה אמן לה' ועבד אותו ה' זכר לו זאת. דאג להמשכיות שושלת בית דוד ע"י המלכת שלמה בנו למלך. שלמה מדגיש את חוסר ניסיונו בניהול ממלכה ומבקש מה': "לב שומע"- בכדי לשפוט כראוי את העם. להבחין בין הטוב לרע כדי שיוכל לשפוט משפט צדק. חלום – חלק ראשון

Slide 3

ה' מרוצה מבקשותיו של שלמה שאינו דואג לעצמו אלא לעמו, לכן מבטיח לקיים את בקשותיו ובנוסף מבטיח לו : - לב חכם ונבון עושר כבוד (לא יהיה כמוהו איש במלכים כל ימי חייו) אריכות ימים (מתנה ה' בשמירת המצוות והחוקים)

Slide 4

מציאות – חלק שני החלק השני מתחיל במשפט שלמה בו שתי נשים זונות הרות .

Slide 5

אחד מהתינוקות מת ולכן אימו החליטה לשקר ולטעון כי הבנה של האם השנייה הוא הבן שלה. ולכן הם הלכו לשלמה המלך כדי שיגיע להכרעה בין שתיהן ויחליט למי ילך התינוק.

Slide 6

שתי האימהות רבות על התינוק. בחרנו לצייר ילדות מכיוון שההתנהגות שלהן מאוד ילדותית ולא מתאימה לאימהות שצריכות לגדל ילד ולגדל אותו עם ערכים.

Slide 7

כאשר האימהות הגיעו אל שלמה המלך, שלמה החליט שצריך לחלק את התינוק לשתי חלקים וכל אימא תקבל חלק מהתינוק. האם האמיתית לא הסכימה לרעיון והחלה להתחנן אך האם השנייה הסכימה , לכן שלמה הבין שהתינוק שייך לאם שלא הסכימה מפני שאהבת אם את הילד חשובה יותר מכל דבר ואימא לא תסכים לוותר על בנה.

Slide 8

האימא "המלאכית" מחזיקה את התינוק ששייך לה והיה חשוב לה יותר מכל. והאימא השנייה "השטן" בוכה על כך שתינוקה מת ועל כך שהפסידה במשפט. (קולות ממחישים מוצגים באיור)

Slide 9

הערה חשובה : את האיורים המוצגים במהלך העבודה אנחנו ציירנו באמצעות אפליקציה הנמצאת במכשירי הapple – הנקראת : drawsomething!

URL:
More by this User
Most Viewed