Работа върху текст

+57

No comments posted yet

Comments

Slide 1

РАБОТА ВЪРХУ ТЕКСТ Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София втори, трети и четвърти клас

Slide 2

ВЪЛКЪТ И ЩЪРКЕЛЪТ На един вълк се забола кост в гърлото. Тръгнал да търси кой да го изцери. Срещнал един щъркел и го помолил да му извади кокала срещу отплата. Щъркелът въврял главата си в гърлото на вълка, извадил кокала и поискал да му се плати обещаното. Вълкът се засмял. Показал зъбите си и казал: „Стига ти, че успя да извадиш главата си здрава и читава из моята уста.” Прочети текста.

Slide 3

ВЪЛКЪТ И ЩЪРКЕЛЪТ На един вълк се забола кост в гърлото. Тръгнал да търси кой да го изцери. Срещнал един щъркел и го помолил да му извади кокала срещу отплата. Щъркелът въврял главата си в гърлото на вълка, извадил кокала и поискал да му се плати обещаното. Вълкът се засмял. Показал зъбите си и казал: „Стига ти, че успя да извадиш главата си здрава и читава из моята уста.” 1.Текстът е: а) разказ; б) басня; в) приказка. Прочети текста и отговори на въпросите. Текстът е басня – кратка поучителна приказка.

Slide 4

ВЪЛКЪТ И ЩЪРКЕЛЪТ На един вълк се забола кост в гърлото. Тръгнал да търси кой да го изцери. Срещнал един щъркел и го помолил да му извади кокала срещу отплата. Щъркелът въврял главата си в гърлото на вълка, извадил кокала и поискал да му се плати обещаното. Вълкът се засмял. Показал зъбите си и казал: „Стига ти, че успя да извадиш главата си здрава и читава из моята уста.” 2. Кои са героите в баснята?

Slide 5

ВЪЛКЪТ И ЩЪРКЕЛЪТ На един вълк се забола кост в гърлото. Тръгнал да търси кой да го изцери. Срещнал един щъркел и го помолил да му извади кокала срещу отплата. Щъркелът въврял главата си в гърлото на вълка, извадил кокала и поискал да му се плати обещаното. Вълкът се засмял. Показал зъбите си и казал: „Стига ти, че успя да извадиш главата си здрава и читава из моята уста.” 3. Коя дума е близкозначна на думата ИЗЦЕРИ? а) спаси; б) извади; в) излекува. цяр – лек, изцери - излекува

Slide 6

ВЪЛКЪТ И ЩЪРКЕЛЪТ На един вълк се забола кост в гърлото. Тръгнал да търси кой да го изцери. Срещнал един щъркел и го помолил да му извади кокала срещу отплата. Щъркелът въврял главата си в гърлото на вълка, извадил кокала и поискал да му се плати обещаното. Вълкът се засмял. Показал зъбите си и казал: „Стига ти, че успя да извадиш главата си здрава и читава из моята уста.” 4. Коя дума е близкозначна на думата ВЪВРЯЛ? а) пъхнал; б) извадил; в) вървял.

Slide 7

ВЪЛКЪТ И ЩЪРКЕЛЪТ На един вълк се забола кост в гърлото. Тръгнал да търси кой да го изцери. Срещнал един щъркел и го помолил да му извади кокала срещу отплата. Щъркелът въврял главата си в гърлото на вълка, извадил кокала и поискал да му се плати обещаното. Вълкът се засмял. Показал зъбите си и казал: „Стига ти, че успя да извадиш главата си здрава и читава из моята уста.” 5. В текста има: а) сравнение; б) рима; в) олицетворение. На вълка и щъркела са приписани човешки качества.

Slide 8

ВЪЛКЪТ И ЩЪРКЕЛЪТ На един вълк се забола кост в гърлото. Тръгнал да търси кой да го изцери. Срещнал един щъркел и го помолил да му извади кокала срещу отплата. Щъркелът въврял главата си в гърлото на вълка, извадил кокала и поискал да му се плати обещаното. Вълкът се засмял. Показал зъбите си и казал: „Стига ти, че успя да извадиш главата си здрава и читава из моята уста.” 6. Какъв е вълкът според текста? а) глупав; б) неблагодарен; в) отмъстителен. Защо го определи като такъв? Запиши в тетрадката. Вълкът показал зъбите си и казал на щъркела да е щастлив, че си е извадил главата здрава и да не чака отплата.

Slide 9

ВЪЛКЪТ И ЩЪРКЕЛЪТ На един вълк се забола кост в гърлото. Тръгнал да търси кой да го изцери. Срещнал един щъркел и го помолил да му извади кокала срещу отплата. Щъркелът въврял главата си в гърлото на вълка, извадил кокала и поискал да му се плати обещаното. Вълкът се засмял. Показал зъбите си и казал: „Стига ти, че успя да извадиш главата си здрава и читава из моята уста.” 7. Какъв е щъркелът според текста? а) безразличен; б) лаком; в) отзивчив. Защо го определи като такъв? Запиши в тетрадката. Щъркелът пъхнал главата си в гърлото на вълка, извадил кокала и го спасил.

Slide 10

8. На въпроса “ На кой герой искаш да приличаш и защо?” второкласници отговорили така: Чий отговор ти харесва: на Катя, на Валя или на Петьо и защо?

Slide 11

ВЪЛКЪТ И ЩЪРКЕЛЪТ На един вълк се забола кост в гърлото. Тръгнал да търси кой да го изцери. Срещнал един щъркел и го помолил да му извади кокала срещу отплата. Щъркелът въврял главата си в гърлото на вълка, извадил кокала и поискал да му се плати обещаното. Вълкът се засмял. Показал зъбите си и казал: „Стига ти, че успя да извадиш главата си здрава и читава из моята уста.” 9. Коя е поуката? а) Приятел в нужда се познава; б) Доброто винаги се възнаграждава; в) Вълкът козината си мени, но нрава - не.

Slide 12

ВЪЛКЪТ И ЩЪРКЕЛЪТ На един вълк се забола кост в гърлото. Тръгнал да търси кой да го изцери. Срещнал един щъркел и го помолил да му извади кокала срещу отплата. Щъркелът въврял главата си в гърлото на вълка, извадил кокала и поискал да му се плати обещаното. Вълкът се засмял. Показал зъбите си и казал: „Стига ти, че успя да извадиш главата си здрава и читава из моята уста.” 10. Да променим края на баснята. Какво направил вълкът? Как се отблагодарил на щъркела? Какво му обещал? Вълкът благодарил на щъркела, че го е спасил. Обещал му винаги да го пази и никога да не напада неговите събратя.

Slide 13

Поздравления за чудесната работа Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София ползвани изображения - от интернет

URL: