4 πρόσωπα του Χρόνου

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ο ΧΡΟΝΟΣ

Slide 2

ΓΕΛ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1Η ΟΜΑΔΑ: Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2Η ΟΜΑΔΑ: Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 3Η ΟΜΑΔΑ: Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 4Η ΟΜΑΔΑ: Ο ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Slide 3

1η ομάδα Η μέτρηση του χρόνου γη – ήλιος – σελήνη μηχανές μέτρησης χρόνου

Slide 4

2η ομάδα Ο επιστημονικός χρόνος Η 4η διάσταση Τα παράδοξα

Slide 5

3η ομάδα Ο κοινωνικός χρόνος μετα-βιομηχανικές κοινωνίες Time management Τράπεζα χρόνου Χρόνος ελεύθερος;

Slide 6

4η ομάδα Ο βιωματικός χρόνος Αντίληψη του χρόνου Βιολογικός χρόνος

Slide 7

1η ομάδα Η μέτρηση του χρόνου γη – ήλιος – σελήνη μηχανές μέτρησης χρόνου

Slide 8

Η μέτρηση του χρόνου ήταν πρωταρχική και ζωτική ανάγκη του ανθρώπου

Slide 9

Ο ήλιος, η γη, η σελήνη η προσπάθεια μέτρησης του χρόνου γεννήθηκε μαζί με την αρχή του ανθρώπινου πολιτισμού Φυσικές μονάδες χρόνου: Η εναλλαγή της ημέρας και της νύχτας ρύθμιζε το βιολογικό ρολόι του ανθρώπου Η εναλλαγή των εποχών οδήγησε στην ανάπτυξη των γεωργικών καλλιεργειών και στην κυκλική θεώρηση του χρόνου Οι σεληνιακές φάσεις καθόρισαν το μήνα, ως χρονική μονάδα Η θέσεις του ήλιου στον ουρανό και η παρατήρηση της σκιάς, οδήγησε στον καθορισμό των ωρών. Στην πορεία δημιουργήθηκαν και τεχνητές μονάδες, όπως είναι η εβδομάδα, οι ακριβείς ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα.

Slide 10

Ο Γνώμονας είναι ένα από τα αρχαιότερα και απλούστερα επιστημονικά αστρονομικά όργανα και χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης των ηλιακών ρολογιών Δείχνει: τη μεσημβρινή γραμμή (διεύθυνση βορρά - νότου), τη χρονική στιγμή που ο ήλιος μεσουρανεί (αληθής μεσημβρία), Τις ισημερίες και τα ηλιοστάσια τη διάρκεια των εποχών

Slide 11

Το ηλιακό ρολόι, ακριβέστερο όργανο μέτρησης του ηλιακού χρόνου: Ο γνώμονάς του - δείχνει στον Β ή Ν πόλο, ανάλογα με το ημισφαίριο της γης στο οποίο είναι τοποθετημένο - η γωνία που σχηματίζει με την ωρολογιακή πλάκα είναι εξαρτώμενη απ΄ το ακριβές γεωγραφικό πλάτος του σημείου στο οποίο βρίσκεται Οι γραμμώσεις των ωρών χαράζονται σύμφωνα με τη σχέση ήλιου και γης στις διάφορες εποχές του έτους

Slide 12

Η κλεψύδρα: Η ξηρή άμμος (αρχικά το νερό), ρέει συνεχώς προς το κενό κάτω δοχείο, σε καθορισμένο και υπολογισμένο εκ των προτέρων χρονικό διάστημα Γρήγορα η κλεψύδρα έγινε το βασικό όργανο μέτρησης του χρόνου. Στα δικαστήρια ή στην εκκλησία του δήμου, μετρούσαν το χρόνο των αγορεύσεων..

Slide 14

Οι Μάγια είχαν εικοσαήμερο μήνα, 18 μήνες ετησίως (360 ημέρες) και μετά συνεχίζοντας ανά εικοσάδες έφταναν στην μέγιστη μονάδα τους το «αλαούτουν» που αντιπροσώπευε 23.040.000.000 ημέρες. Οι Μάγια είχαν εικοσαήμερο μήνα, 18 μήνες ετησίως (360 ημέρες) και μετά συνεχίζοντας ανά εικοσάδες έφταναν στην μέγιστη μονάδα τους το «αλαούτουν» που αντιπροσώπευε 23.040.000.000 ημέρες. Οι Μάγια είχαν εικοσαήμερο μήνα, 18 μήνες ετησίως (360 ημέρες) Είχαν υπολογίσει το πραγματικό ηλιακό έτος σε 365,242 ημέρες (η σημερινή μέτρηση 365,2422 ημέρες!!) το σεληνιακό έτος και το έτος της Αφροδίτης (224,7 ημέρες) Υπολόγισαν την διάρκεια κύκλου των ηλιακών κηλίδων σε 68.302 ημέρες. Μετά από 20 τέτοιες περιόδους υπάρχει αναστροφή μαγνητικού πεδίου Οι Μάγια είχαν εικοσαήμερο μήνα, 18 μήνες ετησίως (360 ημέρες) και μετά συνεχίζοντας ανά εικοσάδες έφταναν στην μέγιστη μονάδα τους το «αλαούτουν» που αντιπροσώπευε 23.040.000.000 ημέρες. Οι Μάγια είχαν εικοσαήμερο μήνα, 18 μήνες ετησίως (360 ημέρες) και μετά συνεχίζοντας ανά εικοσάδες έφταναν στην μέγιστη μονάδα τους το «αλαούτουν» που αντιπροσώπευε 23.040.000.000 ημέρες.

Slide 15

Οι άνθρωποι είχαν κατανοήσει από πολύ νωρίς ότι η κίνηση των πλανητών έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στη μέτρηση του χρόνου. Έτσι άρχισε και η κατασκευή συνθετότερων αστρονομικών ρολογιών ▪ Το αστρονομικό ρολόι της Πράγας και του Στρασβούργου (Μεσαίωνας) δείχνει στους θεατές τρεις ανεξάρτητες κινήσεις: - Την κίνηση του Ηλίου κατά τη διάρκεια μιας μέσης ηλιακής ημέρας. - Τη μέση περιφορά της Σελήνης κατά τη διάρκεια ενός συνοδικού (σεληνιακού) μήνα - Τη φαινόμενη ετήσια περιφορά του Ηλίου γύρω από τη Γη πάνω στην εκλειπτική.

Slide 17

Μετά την είσοδο της μηχανής στη ζωή του ανθρώπου (βιομηχανία) έγιναν απαραίτητες οι τεχνητές μονάδες μέτρησης του χρόνου, όπως τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. Η κατασκευή ρολογιών τσέπης, ήταν απ΄τις επαναστατικότερες εφευρέσεις. Σήμερα οι ανάγκες της τεχνολογίας οδήγησαν στην κατασκευή ψηφιακών ρολογιών - είναι πολύ μικρά, χρήσιμα και ανέξοδα. - ενσωματώνονται σε κάθε ηλεκτρονική συσκευή.

Slide 18

Μικρές μονάδες μέτρησης χρόνου ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ. Η ανθρώπινη καδιά χτυπά ανά διαστήματα του ενός δευτερολέπτου. ΜΙΛΙΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ. Ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου. Το κουνούπι χρειάζεται χιλιοστό του δευτερολέπτου για να χτυπήσει μία φορά τα φτερά του. ΜΙΚΡΟΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ. Ένα εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου. Μία πρωτεΐνη δομείται σε διάστημα ενός μικροδευτερολέπτου. ΝΑΝΟΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ. Ένα δισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου. Ο ρυθμός ενός μικροτσίπ χτυπάει ανά ένα νανοδευτερόλεπτο. ΠΙΚΟΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ. Ένα τρισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου. Οι αντιδράσεις σε ένα μόριο χρειάζονται ένα πικοδευτερόλεπτο. ΦΕΜΠΤΟΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ. Ένα τετράκις εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου. Πολλές χημικές αντιδράσεις γίνονται μέσα σε ένα φεμπτοδευτερόλεπτο. ΑΤΤΟΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ. Ένα πεντάκις εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου. Ένα ηλεκτρόνιο χρειάζεται μερικά αττοδευτερόλεπτα για να περιστραφεί γύρω από τον πυρήνα ενός ατόμου.

Slide 19

2η ομάδα Ο επιστημονικός χρόνος Η 4η διάσταση Τα παράδοξα

Slide 20

Ο χρόνος στη φυσική

Slide 21

Χρόνος στη Φυσική χαρακτηρίζεται η ακριβής μέτρηση μιας διαδικασίας από το παρελθόν στο μέλλον . Ο χρόνος μετράται σε μονάδες, όπως το δευτερόλεπτο, με ειδικά όργανα, τα χρονόμετρα π.χ ρολόι.

Slide 22

Οι καθημερινές εμπειρίες μας βεβαιώνουν ότι: ο χρόνος «κυλάει» με τον ίδιο πάντα ρυθμό και προς μόνο μια κατεύθυνση. Αυτός ο ρυθμός ούτε μπορεί να διακοπεί αλλά ούτε και να αντιστραφεί. Όμως, σύμφωνα με τη Φυσική έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά το 1905, ο ρυθμός ροής του χρόνου: Και μπορεί να επιβραδυνθεί!! Και, ίσως, μπορεί να αντιστραφεί!!

Slide 23

Ο Αϊνστάιν έδειξε, με την «Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας», ότι ο χρόνος κυλάει πιο αργά για κάποιον που κινείται σε σχέση με εμάς.

Slide 24

Γι’ αυτό ο χρόνος, επειδή συνδέεται με τον χώρο, θεωρείται η τέταρτη διάσταση του «χωροχρόνου».

Slide 28

Επίσης όταν τα αντικείμενα κινούνται σε σχέση με έναν παρατηρητή, τότε λόγω της σύνδεσης του χώρου με τον χρόνο, αλλάζουν οι διαστάσεις τους.

Slide 29

Ένα αντικείμενο όπως φαίνεται όταν δεν κινείται σε σχέση με τον παρατηρητή.

Slide 30

Όπως φαίνεται όταν πλησιάζει, με ταχύτητα 0,9 c, τον παρατηρητή.

Slide 31

Όπως φαίνεται όταν πλησιάζει, με ταχύτητα 0,99c, τον παρατηρητή.

Slide 32

Έδειξε ακόμη, ο Αϊνστάιν, με τη «Γενική θεωρία της Σχετικότητας», ότι ο χρόνος κυλάει πιο αργά κοντά σε ένα σώμα με μεγάλη μάζα. Μάλιστα, στο εσωτερικό μιας «μαύρης τρύπας» (σώμα με τεράστια μάζα), ο χρόνος σχεδόν σταματάει.

Slide 34

Ακόμη στρεβλώσεις του χωροχρόνου («σκουληκότρυπες»), που προβλέπει η «Γενική Θεωρία της Σχετικότητας» θα μπορούσαν να επιτρέψουν ταξίδια στο παρελθόν!!

Slide 39

Τέτοιου είδους ταξίδια μας φέρνουν αντιμέτωπους με αναπάντητα ερωτήματα:

Slide 41

Ο Κοινωνικός χρόνος στις μετα-βιομηχανικές κοινωνίες και ο «ελεύθερος χρόνος»

Slide 42

Α. Στις προ-βιομηχανικές κοινωνίες ο ανθρώπινος χρόνος σε συνάρτηση με το φυσικό χρόνο: Η μέρα και η νύχτα, οι εποχές, η σπορά και ο θερισμός… υπαγόρευαν τον εργασιακό χρόνο των ανθρώπων .

Slide 43

Β. Στις μετα-βιομηχανικές κοινωνίες Ο ανθρώπινος χρόνος συμπιέζεται από τους φρενήρεις ρυθμούς του δυτικού καταναλωτικού μοντέλου: Άγχος, υπερεντατικοποίηση, ο ελεύθερος χρόνος στην υπηρεσία του εργασιακού, ο άνθρωπος ζει για να εργάζεται και εργάζεται για να καταναλώνει.

Slide 44

εξετάζει τρόπους καλύτερης οργάνωσης του χρόνου, με σκοπό τη διατήρηση ισορροπιών στην καθημερινότητα. προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα της ανεπάρκειας του χρόνου εξετάζει την κοινωνική διάσταση του μεγέθους του χρόνου τα αίτια που οδήγησαν τον σύγχρονο άνθρωπο σε αυτές τις συνθήκες ζωής. Το time management είναι μία επιστήμη που

Slide 45

Ο χρόνος είναι χρήμα, αλλά πόσο κοστίζει; Ερευνητές του Πανεπιστημίου Warrick της Βρετανίας επινόησαν μαθηματικό τύπο ο οποίος δείχνει ◦ το ακριβές κατ΄ αυτούς κόστος μιας ημέρας τεμπελιάς ◦ μιας υπερωρίας στην εργασία ◦ το κόστος χρόνου που δαπανάται για το πλύσιμο των δοντιών.

Slide 47

Η τράπεζα χρόνου ●Ο χρόνος είναι χρήμα, άρα ο χρόνος αντικαθιστά το χρήμα. ●Κάθε δημότης μπορεί να συναλλάσσεται με χρόνο ●Στην τράπεζα χρόνου, κατατίθεται ο χρόνος της δραστηριότητας-εργασίας του δημότη, ο οποίος «πληρώνεται πάλι σε χρόνο ●Οι ώρες συμμετοχής είναι στην ευχέρεια του δημότη και μπορεί πάντα να τις αυξομειώσει κατά βούληση ●Απαγορεύεται η ανταλλαγή κουπονιού χρόνου με χρήματα . ●Η εθελοντική εργασία απαλλάσσεται φορολογικά. 

Slide 49

Ο ελεύθερος χρόνος είναι πολύτιμος ανανεώνονται οι σωματικές και ψυχικές δυνάμεις του ανθρώπου συμβάλλει στην ψυχολογική ισορροπία του τον απαλλάσσει από την ένταση, την απομόνωση, και την πλήξη συντελεί στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ανθρώπου Μήπως όμως και η έννοια του ελεύθερου χρόνου αυτοαναιρείται λόγω της αγχωτικής αναζήτησής του;;;;;

Slide 50

Ο βιωματικός χρόνος

Slide 51

Σύμφωνα με το Λεξικό της Οξφόρδης με τον όρο χρόνος εννοείται "η ακαθόριστη κίνηση της ύπαρξης και των γεγονότων στο παρελθόν, το παρόν, και το μέλλον, θεωρούμενη ως σύνολο". Γενικά Χρόνος  χαρακτηρίζεται η ακριβής μέτρηση μιας διαδικασίας από το παρελθόν στο μέλλον

Slide 52

Μάθε από το παρελθόν, ζήσε το παρόν, έλπιζε για το μέλλον Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα και τους καημούς που σκέπασε καπνός η ξενιτιά τα βρήκε αδελφωμένα Κι οι ξαφνικές χαρές που ήρθαν για μένα ήταν σε δάσος μαύρο κεραυνός κι οι λογισμοί που μπόρεσα για σένα

Slide 53

το βιολογικό ρολόι, ρυθμίζει τις καθημερινές μεταβολές στη φυσιολογία και στη συμπεριφορά του ανθρώπου. ◦ Το αποτελούν 20 000 κύτταρα του εγκεφάλου ◦ Είναι υπεύθυνο για το πότε θα ξυπνήσουμε, πότε θα πεινάσουμε , πότε θα πάμε για ύπνο. Ευθύνεται για τον αποπροσανατολισμό και την αποδιοργάνωση του βιολογικού μας κύκλου που παθαίνουμε όταν ταξιδεύουμε και αλλάζουμε ζώνες ώρας.(jet lag)!

Slide 54

ΟΙ ΒΙΟΡΥΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ 24ΩΡΟΥ Βιονευροχρόνος Το 24ωρο εγκεφαλογράφημα γίνεται με αφετηρία τον χρόνο: την διάρκεια αλλά και την αναγνώριση των βιορυθμών ενός κυκλικού χρόνου Πρόκειται για τις συγκεκριμένες 4 φάσεις του ύπνου: Ο υποκειμενικός χρόνος δέχεται τις επιρροές του ψυχολογικού χρόνου π.χ. το στάδιο REM όπου έχουμε τις ακούσιες κινήσεις του ύπνου που είναι στο στάδιο του ονείρου. .

Slide 55

Το βιολογικό ρολόι επηρεάζεται από τις ορμόνες του εγκεφάλου ◦ Η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη (άγχος) θέτουν τον οργανισμό σε κατάσταση ανάγκης. Αυτές μικραίνουν τη ζωή ◦ Οι ορμόνες που μας προκαλούν ευχαρίστηση φαίνεται να δρουν αντίθετα και να βοηθούν στη μακροζωία

Slide 56

Ποτέ δε σκέφτομαι το μέλλον έρχεται πολύ γρήγορα Δεν ήτανε ρολόι σταματημένο σε ρημαγμένο κι άδειο σπιτικό οι δρόμοι που με πήραν και προσμένω Τα λόγια που δεν ξέρω σου τα δένω με τους ανθρώπους που 'δαν το κακό και το 'χουν στ' όνομά τους κεντημένο

Slide 57

Ψυχολογικός-Βιωματικός χρόνος Ο ψυχολογικός - βιωματικός χρόνος ◦ είναι εσωτερική, υποκειμενική αίσθηση της συγκριτικής διαδικασίας σκέψεως του εγκεφάλου του ανθρώπινου μυαλού. Η 7η αίσθηση. ◦ Είναι η σύγκριση κινήσεων (σχετικότητα) με την επιθυμία ολοκληρώσεως τους μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ, μόνον η αναμονή ολοκληρώσεως της επιθυμίας.

Slide 58

Σταμάτησε του ρολογιού τους δείκτες, τώρα που είμαστε αγκαλιά Αμάν, γιατί δεν περνάει η ώρα; Ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός Χρόνου φείδου …… Η αντίληψη του χρόνου

Slide 59

Déjà vu <<το έχω ξαναδέι>>. Η εντύπωση που δημιουργείται για κάποια δευτερόλεπτα, πως κάποια κατάσταση που ζούμε αυτή την στιγμή την έχουμε ζήσει στο παρελθόν. ◦ Κατά τους επιστήμονες: το <déjà vu> είναι μια προσωρινή βλάβη του εγκεφάλου κατά την οποία μπερδεύεται το παρόν με το παρελθόν. ◦ Κατά τους ψυχολόγους: είναι μια αστραπιαία ανάκληση κάποιας ξεχασμένης μνήμης .

Slide 60

Όταν ο χρόνος Γίνεται στιγμή Ζεις την αιωνιότητα Σκιώδεις κινήσεις, θα έπρεπε κάποτε να βρεθώ ευτυχείς να βρεθούμε σε αρμονίες, στις εποχές βέβαιοι, πως υπάρχουμε στην επιθυμία του χρόνου. 

Slide 61

Το παρελθόν είναι φάντασμα. Το μέλλον είναι όνειρο και αυτό που έχουμε πάντα είναι το παρόν

URL:
More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page
Previous Page Next Page