ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

+277

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Πολλαπλασιασμός http://blogs.sch.gr/persidou/ ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ

Slide 2

Πάτα κλικ στον αριθμό που δείχνει ποιο είναι το γινόμενο του πολλαπλασιασμού, για να μπορέσουν οι οδηγοί να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Πρέπει να πατάς κλικ, μόνο όταν το βελάκι αλλάζει και γίνεται χεράκι .

Slide 3

2Χ4= 8 10 6

Slide 4

4Χ2= 8 10 6

Slide 5

2Χ7= 14 16 15

Slide 6

7Χ2= 14 16 15

Slide 7

2Χ8= 16 17 15

Slide 8

8Χ2= 16 17 15

Slide 9

3Χ5= 15 14 16

Slide 10

5Χ3= 15 14 16

Slide 11

6Χ5= 30 31 32

Slide 12

5Χ6= 30 31 32

Slide 13

3Χ6= 18 19 20

Slide 14

6Χ3= 18 19 20

Slide 15

3Χ7= 21 22 20

Slide 16

7Χ3= 21 22 20

Slide 17

3Χ8= 24 25 26

Slide 18

8Χ3= 24 25 26

Slide 19

3Χ9= 27 26 25

Slide 20

9Χ3= 27 26 25

Slide 21

4Χ5= 20 21 19

Slide 22

5Χ4= 20 21 19

Slide 23

4Χ9= 36 37 38

Slide 24

9Χ4= 36 37 38

Slide 25

5Χ8= 40 42 41

Slide 26

8Χ5= 40 42 41

Slide 27

6Χ7= 42 41 40

Slide 28

7Χ6= 42 41 40

Slide 29

6Χ8= 48 47 46

Slide 30

8Χ6= 48 47 46

Slide 31

6Χ6= 36 35 34

Slide 32

7Χ4= 28 26 27

Slide 33

4Χ7= 28 26 27

Slide 34

9Χ5= 45 46 44

Slide 35

5Χ9= 45 46 44

Slide 36

9Χ6= 54 53 55

Slide 37

6Χ9= 54 53 55

Slide 38

9Χ8= 72 71 70

Slide 39

9Χ8= 72 71 70

Slide 40

Μπράβο! http://blogs.sch.gr/persidou/

Summary: Διαδραστικό Παιχνίδι Πολλαπλασιασμού

Tags: πολλαπλασιασμός μαθηματικά εκπαιδευτικό παιχνίδι

URL: