Τα άρθρα η, οι

+226

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Τα άρθρα η οι

Slide 2

__ μαθήτρια η οι η

Slide 3

__ μαθήτριες οι η οι

Slide 4

__ μαθητές οι η οι

Slide 5

__ φώκια η οι η

Slide 6

__ φώκιες οι η οι

Slide 7

__ μπανάνα η οι η

Slide 8

__ μπανάνες οι η οι

Slide 9

__ τροχονόμοι οι η οι

Slide 10

__ αλεπού η οι η

Slide 11

__ αλεπούδες οι η οι

Slide 12

__ ποντικοί οι η οι

Slide 13

__ μπλούζα η οι η

Slide 14

__ μπλούζες οι η οι

Slide 15

__ πύργοι οι η οι

Slide 16

__ νοσοκόμα η οι η

Slide 17

__ νοσοκόμες οι η οι

Slide 18

__ μουσικοί οι η οι

Slide 19

__ τίγρεις οι η οι

Slide 20

__ τίγρη η οι η

Slide 21

__ μηχανή η οι η

Slide 22

__ μηχανές οι η οι

Slide 23

__ κομμώτρια η οι η

Slide 24

__ κομμώτριες οι η οι

Slide 25

__ αράχνη η οι η

Slide 26

__ αράχνες οι η οι

Slide 27

__ διαβήτες οι η οι

Slide 28

__ χορεύτρια η οι η

Slide 29

__ χορευτές οι η οι

Slide 30

__ αρκούδα η οι η

Slide 31

__ αρκούδες οι η οι

Slide 32

__ πόρτες οι η οι

Slide 33

__ πόρτα η οι η

Slide 34

Μπράβο!

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι γλώσσας, επιλογή του σωστού άρθρου

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι γλώσσα άρθρα η οι

URL: