Довиждане, училище!

+94

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ДОВИЖДАНЕ, УЧИЛИЩЕ! ВАКАНЦИЯ, ЗДРАВЕЙ!

Slide 2

ПЪТЕШЕСТВИЕ В СТРАНАТА НА ЗНАНИЕТО Спирка ОКОЛЕН СВЯТ Спирка ЧЕТЕНЕ Спирка БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Спирка МАТЕМАТИКА

Slide 3

Назови сродни думи на думата род. Коя е нашата родина? БЪЛГАРИЯ СПИРКА ОКОЛЕН СВЯТ

Slide 4

Коя е столицата на България?

Slide 5

Кой е националният празник на България?

Slide 6

СПИРКА ЧЕТЕНЕ Кой е авторът и кое произведение е негово.

Slide 7

СПИРКА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кой ще открие най-много думи?

Slide 8

Какво знаем за звуковете? Какво знаем за думите? Какво знаем за изречението? Какво назоваваме със съществителните имена? Какво назоваваме с прилагателните имена? Какво назоваваме с глаголите? Какво научихме във втори клас?

Slide 9

СПИРКА МАТЕМАТИКА

Slide 10

Всяко число, умножено по 1, е равно на: а) 1 ; б) 0 ; в) същото число.

Slide 11

Всяко число, умножено по 0, е равно на: а) 1 ; б) 0 ; в) същото число.

Slide 12

Всяко число, делено на себе си, е равно на: а) 1 ; б) 0 ; в) същото число.

Slide 13

Ако разделим 0 на което и да е число, получаваме: а) 1; б) 0 ; в) числото, на което делим.

Slide 14

Ако разделим което и да е число на нула, получаваме: а) на 0 не се дели; б) 0; в) числото, което делим.

Slide 15

Когато делим кръгло число (10, 20, 30…) на 10 : а) добавяме една “0”; б) получаваме 10 ; в) махаме една “0” .

Slide 16

Когато умножим което и да е число по 10 : а) добавяме една “0”; б) получаваме 10 ; в) махаме една “0” ;

Slide 25

24 : 6

Slide 26

81 : 9

Slide 27

32 : 4

Slide 28

54 : 6

Slide 29

9 : 9

Slide 30

80 : 10

Slide 31

64 : 8

Slide 32

0 : 9

Slide 33

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ОТЛИЧНАТА РАБОТА! Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София

Slide 34

Нашият училищен живот ВТОРИ В КЛАС

Slide 35

СМЯХ В КЛАС

Slide 37

ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ!!!

URL: