Χρονολογικός πίνακας - Βυζαντινή αυτοκρατορία

+216

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Στα Βυζαντινά Χρόνια Τα σημαντικότερα γεγονότα ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

H ρωμαϊκή αυτοκρατορία

Slide 3

π.Χ. 146 π.Χ. μ.Χ. Οι Ρωμαίοι κατακτούν την Ελλάδα

Slide 4

π.Χ. 146 π.Χ. 0 μ.Χ. Η Γέννηση του Χριστού

Slide 5

π.Χ. 146 π.Χ. 0 313 μ.Χ. μ.Χ. Διάταγμα Μεδιολάνων

Slide 6

π.Χ. 146 π.Χ. 0 313 μ.Χ. 324 μ.Χ. μ.Χ. Θεμελίωση της πόλης (Κωνσταντινούπολης)

Slide 7

π.Χ. 146 π.Χ. 0 313 μ.Χ. 324 μ.Χ. 325 μ.Χ. μ.Χ. Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας

Slide 8

π.Χ. 146 π.Χ. 0 313 μ.Χ. 324 μ.Χ. 325 μ.Χ. 330 μ.Χ. μ.Χ. Εγκαίνια Κωνσταντινούπολης

Slide 9

π.Χ. 146 π.Χ. 0 313 μ.Χ. 324 μ.Χ. 325 μ.Χ. 330 μ.Χ. 337 μ.Χ. μ.Χ. Θάνατος του Κωνσταντίνου

Slide 10

π.Χ. 146 π.Χ. 0 313 μ.Χ. 324 μ.Χ. 325 μ.Χ. 330 μ.Χ. 337 μ.Χ. 392 μ.Χ. μ.Χ. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος κατάργησε τους Ολυμπιακούς αγώνες

Slide 11

π.Χ. 146 π.Χ. 0 313 μ.Χ. 324 μ.Χ. 325 μ.Χ. 330 μ.Χ. 337 μ.Χ. 392 μ.Χ. 395 μ.Χ. μ.Χ. Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική

Slide 12

π.Χ. 146 π.Χ. 0 313 μ.Χ. 324 μ.Χ. 325 μ.Χ. 330 μ.Χ. 337 μ.Χ. 392 μ.Χ. 395 μ.Χ. 476 μ.Χ. μ.Χ. Το δυτικό ρωμαϊκό κράτος διαλύθηκε οριστικά

Slide 13

π.Χ. 146 π.Χ. 0 313 μ.Χ. 324 μ.Χ. 325 μ.Χ. 330 μ.Χ. 337 μ.Χ. 392 μ.Χ. 476 μ.Χ. 395 μ.Χ. μ.Χ. Οι Ρωμαίοι κατακτούν την Ελλάδα Θάνατος του Κωνσταντίνου Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας Διάταγμα Μεδιολάνων Η Γέννηση του Χριστού Θεμελίωση της πόλης (Κωνσταντινούπολης) Εγκαίνια Κωνσταντινούπολης Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος κατάργησε τους Ολυμπιακούς αγώνες Το δυτικό ρωμαϊκό κράτος διαλύθηκε οριστικά H ρωμαϊκή αυτοκρατορία Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική

Slide 14

Πρωτοβυζαντινή περίοδος

Slide 15

μ.Χ. 527 μ.Χ. μ.Χ. Ο Ιουστινιανός γίνεται αυτοκράτορας

Slide 16

μ.Χ. 527 μ.Χ. 529 μ.Χ. μ.Χ. Ο Ιουστινιανός έκλεισε τη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας

Slide 17

μ.Χ. 527 μ.Χ. 529 μ.Χ. 532 μ.Χ. μ.Χ. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»

Slide 18

μ.Χ. 527 μ.Χ. 529 μ.Χ. 532 μ.Χ. 537 μ.Χ. μ.Χ. Χτίζεται η Αγία Σοφία

Slide 19

μ.Χ. 527 μ.Χ. 529 μ.Χ. 532 μ.Χ. 537 μ.Χ. 600 μ.Χ. μ.Χ. Μετά τους πολέμους του Ιουστινιανού η αυτοκρατορία έφτασε στα παλιά της σύνορα

Slide 20

μ.Χ. 527 μ.Χ. 529 μ.Χ. 532 μ.Χ. 537 μ.Χ. 600 μ.Χ. μ.Χ. Μετά τους πολέμους του Ιουστινιανού η αυτοκρατορία έφτασε στα παλιά της σύνορα Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Γίνεται αυτοκράτορας ο Ιουστινιανός Ο Ιουστινιανός έκλεισε τη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας Χτίζεται η Αγία Σοφία Πρωτοβυζαντινή περίοδος

Slide 22

Μεσοβυζαντινή περίοδος

Slide 23

μ.Χ. 610 μ.Χ. μ.Χ. 610 μ.Χ. Ο Ηράκλειος γίνεται αυτοκράτορας

Slide 24

μ.Χ. 610 μ.Χ. 626 μ.Χ. μ.Χ. 626 μ.Χ. Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από Άβαρους και Πέρσες

Slide 25

μ.Χ. 610 μ.Χ. 626 μ.Χ. 717 μ.Χ. μ.Χ. 717 μ.Χ. Υποχώρηση Αράβων από την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης

Slide 26

μ.Χ. 610 μ.Χ. 626 μ.Χ. 717 μ.Χ. 732 μ.Χ. μ.Χ. 732 μ.Χ. Οι Φράγκοι νικούν τους Άραβες

Slide 27

μ.Χ. 610 μ.Χ. 626 μ.Χ. 717 μ.Χ. 732 μ.Χ. 843 μ.Χ. μ.Χ. 843 μ.Χ. Η αναστήλωση των εικόνων

Slide 28

μ.Χ. 610 μ.Χ. 626 μ.Χ. 717 μ.Χ. 732 μ.Χ. 843 μ.Χ. 862 μ.Χ. μ.Χ. 862 μ.Χ. Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος εκχριστιανίζουν τους Σλάβους

Slide 29

μ.Χ. 610 μ.Χ. 626 μ.Χ. 717 μ.Χ. 732 μ.Χ. 843 μ.Χ. 862 μ.Χ. 1014 μ.Χ. μ.Χ. 1014 μ.Χ. Ο Βασίλειος Β’ νικά τους Βούλγαρους

Slide 30

μ.Χ. 610 μ.Χ. 626 μ.Χ. 717 μ.Χ. 732 μ.Χ. 843 μ.Χ. 862 μ.Χ. 1014 μ.Χ. μ.Χ. 1071 μ.Χ. Οι Σελτζούκοι Τούρκοι νικούν τους Βυζαντινούς 1071 μ.Χ.

Slide 31

μ.Χ. 610 μ.Χ. 626 μ.Χ. 717 μ.Χ. 732 μ.Χ. 843 μ.Χ. 862 μ.Χ. 1014 μ.Χ. 1071 μ.Χ. 1204 μ.Χ. μ.Χ. 1204 μ.Χ. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους

Slide 32

μ.Χ. 610 μ.Χ. 626 μ.Χ. 717 μ.Χ. 732 μ.Χ. 843 μ.Χ. 862 μ.Χ. 1014 μ.Χ. 1071 μ.Χ. 1204 μ.Χ. μ.Χ. Ο Ηράκλειος γίνεται αυτοκράτορας Ο Βασίλειος Β’ νικά τους Βούλγαρους Η αναστήλωση των εικόνων Υποχώρηση Αράβων από την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από Άβαρους και Πέρσες Οι Φράγκοι νικούν τους Άραβες) Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος εκχριστιανίζουν τους Σλάβους Οι Σελτζούκοι Τούρκοι νικούν τους Βυζαντινούς Μεσοβυζαντινή περίοδος Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους

Slide 33

Υστεροβυζαντινή περίοδος

Slide 34

μ.Χ. 1261 μ.Χ. μ.Χ. 1261 μ.Χ. Ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος ανακτά την Πόλη

Slide 35

μ.Χ. 1261 μ.Χ. 1342 μ.Χ. μ.Χ. 1342 μ.Χ. Οι Ζηλωτές αναλαμβάνουν τη διοίκηση της Θεσσαλονίκης

Slide 36

μ.Χ. 1261 μ.Χ. 1342 μ.Χ. 1389 μ.Χ. μ.Χ. 1389 μ.Χ. Οι Οθωμανοί Τούρκοι καταλαμβάνουν την Βαλκανική

Slide 37

μ.Χ. 1261 μ.Χ. 1342 μ.Χ. 1389 μ.Χ. 1402 μ.Χ. μ.Χ. 1402 μ.Χ. Η μάχη της Άγκυρας

Slide 38

μ.Χ. 1261 μ.Χ. 1342 μ.Χ. 1389 μ.Χ. 1402 μ.Χ. 1430 μ.Χ. μ.Χ. 1430 μ.Χ. Κατάληψη Θεσσαλονίκη από τον Μουράτ Β΄

Slide 39

μ.Χ. 1261 μ.Χ. 1342 μ.Χ. 1389 μ.Χ. 1402 μ.Χ. 1430 μ.Χ. 1444 μ.Χ. μ.Χ. 1444 μ.Χ. Η μάχη της Βάρνας

Slide 40

μ.Χ. 1261 μ.Χ. 1342 μ.Χ. 1389 μ.Χ. 1402 μ.Χ. 1430 μ.Χ. 1444 μ.Χ. 1448 μ.Χ. μ.Χ. 1448 μ.Χ. Θάνατος Ιωάννη Η΄ Παλαιολόγου

Slide 41

μ.Χ. 1261 μ.Χ. 1342 μ.Χ. 1389 μ.Χ. 1402 μ.Χ. 1430 μ.Χ. 1444 μ.Χ. 1448 μ.Χ. 1453 μ.Χ. μ.Χ. 1453 μ.Χ. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

Slide 42

μ.Χ. 1261 μ.Χ. 1342 μ.Χ. 1389 μ.Χ. 1402 μ.Χ. 1430 μ.Χ. 1444 μ.Χ. 1448 μ.Χ. 1453 μ.Χ. μ.Χ. Ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος ανακτά την Πόλη Θάνατος Ιωάννη Η΄ Παλαιολόγου Κατάληψη Θεσσαλονίκη από τον Μουράτ Β΄ Οι Οθωμανοί Τούρκοι καταλαμβάνουν την Βαλκανική Οι Ζηλωτές αναλαμβάνουν τη διοίκηση της Θεσσαλονίκης Η μάχη της Άγκυρας Η μάχη της Βάρνας Υστεροβυζαντινή περίοδος «Η Πόλις Εάλω»

Slide 43

8ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας

URL: