Anh Còn Nợ Em

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Anh coân núå em Anh coân núå em Sáng tác: ANH BẰNG Giọng hát: THIÊN KIM PPS: PHAN TUẤN ĐẠO

Slide 2

Anh còn nợ em Công viên ghế đá

Slide 3

Công viên ghế đá Lá đổ chiều êm

Slide 4

Anh còn nợ em Dòng xưa bến cũ

Slide 5

Dòng xưa bến cũ Con sông êm đềm

Slide 6

Anh còn nợ em Chim về núi nhạn

Slide 7

Trời mờ mưa đêm Trời mờ mưa đêm

Slide 8

Anh còn nợ em Nụ hôn vội vàng

Slide 9

Nụ hôn vội vàng Nắng chói qua song

Slide 10

Anh còn nợ em Con tim bối rối

Slide 11

Con tim bối rối Anh còn nợ em

Slide 12

Và còn nợ em Cuộc tình đã lỡ

Slide 13

Cuộc tình đã lỡ Anh còn nợ em

Slide 14

Anh coân núå em Anh coân núå em Sáng tác: ANH BẰNG Giọng hát: THIÊN KIM PPS: PHAN TUẤN ĐẠO

Slide 15

Anh còn nợ em Công viên ghế đá

Slide 16

Công viên ghế đá Lá đổ chiều êm

Slide 17

Anh còn nợ em Dòng xưa bến cũ

Slide 18

Dòng xưa bến cũ Con sông êm đềm

Slide 19

Anh còn nợ em Chim về núi nhạn

Slide 20

Trời mờ mưa đêm Trời mờ mưa đêm

Slide 21

Anh còn nợ em Nụ hôn vội vàng

Slide 22

Nụ hôn vội vàng Nắng chói qua song

Slide 23

Anh còn nợ em Con tim bối rối

Slide 24

Con tim bối rối Anh còn nợ em

Slide 25

Và còn nợ em Cuộc tình đã lỡ

Slide 26

Cuộc tình đã lỡ Anh còn nợ em

URL:
More by this User
Most Viewed