מסורת יהודית בחברה מתוקנת- שחר קולי, רן מושיוב, עמית גובזמן ועומרי טל

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

עבודה במורשת ישראל מגישים:רן מושיוב, שחר קולי, עומרי טל ועמית גובזמן למורה:אתי קורנברג יצירת חברה מתוקנת

Slide 2

שם החברה שלנו-ישראל+ בחרנו לקרוא לחברה המתוקנת שאנחנו מקימים "ישראל+".מדוע? בחרנו בשם זה משום שישנן המון נקודות דמיון בין החברה הישראלית לחברה המתוקנת שאנו מקימים ולמרות זאת, קיימים בחברה הישראלית פגמים וליקויים רבים שאותם אנחנו נתקן בחברה המתוקנת שלנו, ולכן הוספנו את ה"+", כלומר, חברה הדומה לחברה הישראלית כיום אך טובה יותר ממנה.

Slide 3

יחס החברה לדת בחברה המתוקנת שלנו החלטנו גם על מקום הדת במדינה שלנו.הוחלט כי החברה שלנו לא תהיה דתית כלומר, החוקים בחברה שלנו לא יהיו מבוססים על הדת. חשבנו על מדינות כמו איראן וערב הסעודית שבהם החוקים הם בעצם חוקי האסלאם והגענו למסקנה שלא ייתכן שחוקי החברה יהיו החוקים של הדת ושמי שצריך לקבוע את החוקים אלו הם האנשים החכמים בחברה שלנו(כמו בכנסת) ולא כתבי הקודש.זאת לא תהיה חברת דת, והשלטון לא יכפה את הדת על התושבים כפי שנאמר:"איש איש באמנותו יחיה". למרות זאת, המדינה שלנו כן תעודד דת כלומר, תקים בתי כנסת, מוסדות דתיים וכדומה אבל חוקי המדינה הם לא יהיו החוקים שכתובים בתורה(החוקים לא יתבססו על הדת).

Slide 4

מאפייני החברה המתוקנת שלנו יום מנוחה-בחברה המתוקנת שלנו יכלל יום מנוחה.הגענו למסקנה שרצוי מאוד שבחברתנו יהיה יום מנוחה שישמש למנוחה מכל המטלות הרבות המוטלות עלינו במהלך השבוע:לימודים, עבודה, פרנסה ועוד.יום מנוחה מאפשר לנו לנוח, לחשוב על מה שעשינו בשבוע שחלף ולהתחיל להתכונן לשבוע העמוס הבא.מכיוון שהחברה היא חברה יהודית, על כולם לשבות ביום המנוחה למעט מכוחות ההצלה(המשטרה, כוחות הרפואה, ומכבי האש). יום המנוחה שבחרנו בו הוא היום השביעי משום שזהו היום האחרון בשבוע שמהווה את ה"גשר" בין השבוע שחלף לשבוע החדש.

Slide 5

מאפייני החברה המתוקנת שלנו חגים ומועדים-בחברה המתוקנת שלנו הוחלט כי נחגוג את החגים והמועדים שאנו חוגגים בחברה הישראלית בגלל שתי סיבות: א.החברה המתוקנת שאנו מקימים היא חברה יהודית, ולכן היא תכלול את החגים המבוססים על הדת היהודית כמו:חנוכה, פסח, סוכות וכדומה. ב.מועדים לאומיים כמו יום העצמאות, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יונצחו מכיוון שאם לא ננציח את המועדים הללו, אנו עלולים לשכוח אותם. ("עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" דוד בן דוריון).

Slide 6

תקנון החברה המתוקנת שלנו בתקנון שהתבקשנו לכתוב לחברה המתוקנת שלנו, כתבנו על הזכויות ועל החובות של האזרחים במדינה שלנו.תחילה,כתבנו את הזכויות הבסיסיות המגיעות לכל אדם בחברה שלנו: לכל אדם יש את אותן הזכויות הבסיסיות השייכות לו מעצם היותו אדם, ללא הבדלי דת, מין, עדה וכדומה:הזכות לחיים ולביטחון, הזכות לחירות, זכות הקניין, זכות השיוויון, הזכות להליך הוגן והזכות לכבוד האדם: 1.הזכות לחיים ולביטחון-זכותו של כל אדם ללא הבדלים של מין, דת, מוצא וכדומה לחיות ולהיות מוגן מפני פגיעה פיזית או נפשית.אדם המפר את הזכות הזו ופוגע פיזית באדם אחר מסתכן בעונש חמור(רובנו החלטנו על עונש מוות לרצח). 2.הזכות לחירות-זכותו של כל אדם לגבש דעה משלו ולחשוב לפי דעתו בחופשית, להאמין במה שהוא רוצה, ולהשתייך לדת שהוא רוצה. 3.הזכות לקניין-זכותו של כל אדם להחזיק ברכושו הפרטי.האדם המפר את זכות הקניין של אדם אחר(גניבה או שדידה) מסתכן בעונש מאסר בהתאם לחומרת המעשה. 4.זכות השיוויון-חובות האזרחים וזכויות האזרחים חלים על כל בני האדם באותה המידה. 5.הזכות למשפט הוגן-זכותו של כול אדם לקבל משפט צדק. אדם החשוד בפשיעה יזכה לשמירה על זכויותיו בטבעיות עד שתוכח אי-חפותו ואז יוגבלו חלק מזכויותיו הטבעיות.. 6.הזכות לכבוד האדם-לכל אדם יש זכות לכבוד, ע"י הזכות הפרטיות והזכות לשם טוב.

Slide 7

תקנון-חובות האזרח לכל התושבים יש זכויות, אך לכולם גם יש חובות: 1.חובתו של כל אזרח לשמור ולכבד את הזכויות הבסיסיות של בני האדם בסביבתו. 2.חובתו של כל אזרח לכבד את הזולת ולנהוג כלפי חבריו בסביבה בכבוד.על כל אדם לכבד את דעתו של השני גם אם היא סותרת את דעתו שלו.אדם המעליב אדם אחר צפוי להיענש בהתאם לחומרת המעשה. 3.חובתו של כל אזרח לשלם מיסים. 4.חובתו של כל אדם לכבד את חוקי המדינה ולבצעם.

Slide 8

הערכים עליהם תהיה מבוססת החברה שלנו ישנם מספר ערכים שעליהם תהיה מבוססת החברה המתוקנת שלנו: 1.כבוד לזולת-הערך "כבוד לזולת" פירושו, שעל כולנו בני האדם לכבד את השני כבוד בסיסי המגיע לכל אדם.לצערנו, הערך של "כבוד לזולת" אינו מיושם במלואו במדינתנו וישנם אינספור מקרים, גם בסביבתנו הקרובה של חוסר כבוד בסיסי לאדם.הכבוד שיש להעניק לאדם מתכוון לאי העלבת האדם, אי פגיעה באדם, דיבור מכובד כלפיו, ולהתנהג כלפיו ביראת כבוד. 2.חופש הביטוי-בחברה המתוקנת שלנו, זכותו של כל אדם להביע את דעתו באופן חופשי ובכל דרך כל עוד היא אינה פוגעת בשמו הטוב של אדם אחר. 3.חופש האמונה-בחברה המתוקנת שלנו, זכותו של כל אדם להאמין במה שהוא מאמין וחל איסור מוחלט לכפות דת על מישהו אחר. 4.ערך השוויון-בחברה המתוקנת שלנו, כל בני האדם הם שווים בפני החוק.אין מעמדות וכולם שווים, מהקבצן שברחוב ועד לשליט.

Slide 9

ניבים פתגמים ומשפטים הקשורים לחברה המתוקנת שלנו ישנם מספר ניבים ופתגמים הקשורים לחברה המתוקנת שלנו: 1."איש איש באמונתו יחיה"-כל אדם יאמין במה שהוא רוצה להאמין.ביטוי זה קשור לחברה המתוקנת שלנו מכיוון שמוקדם יותר בעבודה ציינו כי השלטון לא יכפה את הדת על האזרחים וחופש האמונה יהיה ערך מרכזי בחברה המתוקנת שלנו. 2."עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל, ועיתדו לוט בערפל"-נאמר ע"י דוד בן גוריון. הכוונה היא שעם חייב לדעת את עברו כדי לקיים עתיד טוב יותר. משפט זה קשור לחברה שלנו מכיוון שציינו מוקדם יותר שאנו ננציח את המועדים הלאומיים כי אסור לנו לשכוח אותם. 3."לא תרצח"-הזכות הבסיסית של אדם לחיים מוזכרת גם בתורה בדיבר "לא תרצח" שאוסר על אדם לשלול לאדם אחר את חייו. גם בחברה המתוקנת שלנו, חל איסור זה. 4."לא תגנוב"-גם זכות הקניין מוזכרת בתורה בדיבר שאוסר על אדם לשלול את זכות הקניין לאדם אחר.גם בחברה המתוקנת שלנו, חל איסור זה.

Slide 10

הוגי דעות הקשורים לחברה המתוקנת שלנו בחרנו בשני הוגי דעות שרעיונותיהם קשורים לחברה שלנו:הרמב"ם וזאב ז'בוטינסקי. מדוע? שניהם מתארים בדבריהם עולם מושלם, חברה מתוקנת שבה אין פגמים:הרמב"ם מתאר עולם שבו אין פגמים כמו רעב, מלחמות וקנאה ורק טוב שבעיניו הוא לעבוד את ה' וז'בוטינסקי תיאר את המצב שלדעתו יהיה בעוד מאה שנים:עולם ללא רעב. כך גם בחברה המתוקנת שלנו אנחנו רוצים, עולם מושלם. הבעיה היא שבמציאות בלתי אפשרי להקים חברה מושלמת ובכל סוג של חברה יש חסרונות. הוגה הדעות האנגלי, תומאס מור הגה את המונח אוטופיה בשנת 1516. מושג זה מתאר חברה חלומית שאינה ניתנת להגשמה. אי אפשר לקיים חברה חלומית במציאות. אבל בעבודה הזו, הכול הוא בתוך הדמיון, ובדמיון הכול אפשרי......

URL: