מורשת

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

החברה המתוקנת בס"ד "בשם השם ובעזרת השם, נעלה ונצליח!" תום קייט נטלי קרביץ דניאלה גוטליב ג'ניה סוקולוב ליאור יוסיפון אתי קורנברג מורשת ישראל ח'7 1.6.2012

Slide 2

זאוטופיה השם מתחלק לשלושה חלקים. זאו- נגזר מהשם זאוס- אל המשפט והצדק. מייצג את העקרונות הבסיסיים הדרושים להקמת חברה מתוקנת-צדק ומשפט. עקרונות אלו מתקשרים לדבריו של רבן שמעון בן גמליאל: "על שלושה דברים העולם עומד, על הדין, ועל האמת, ועל השלום, שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם" כלומר, השילוב של דין, אמת ומשפט הוא הבסיס לחברה אמיתית ומתוקנת . בס"ד

Slide 3

זאוטופיה אוטופי- הכינוי לחברה מושלמת שקשה להשגה. מקום מושלם שכל אחד תופס בצורה שונה וחפץ לחיות בו. בחרנו במושג זה על מנת להראות שבחברה החדשה שלנו תהיה שלמות והרמוניה ולמרות שזה יהיה קשה להשגה אנו נתאמץ להשיג זאת. נוסף על כך בשביל כל אחד המושג "עולם מושלם" נתפס שונה, ובחברה שלנו יהיה חופש ביטוי וכל אחד ייצור את הבועה המושלמת שלו. ה'- שם האלוהים. מסמל את הקשר שלנו ליהדות. למרות שבעיר שלנו יהיה חופש ביטוי דתי ורוחני, חשוב לנו להדגיש שבסיס החברה המתוקנת הוא היהדות, ועשרת הדברות הם יהיו בחוקים המובילים והעליונים של החברה שלנו. בס"ד

Slide 4

היהדות לפי השם, אנו מאמינות שכל אדם צריך ויכול לדבוק באמונותיו, ולבחור את דתו, ואת דרך חייו. כמובן, בתור עם יהודי היהדות תקבל "יחס מועדף" בעיר שלנו. יחס זה יתבטא בחוקים שיעזרו לשמור על מצוות הדת, ובאופן חיים מסוים שתושבי העיר יסגלו לעצמם תוך שילוב הדת בחייהם. אנו מאמינות, ומקוות שבדרך כזאת יכלו תושבי העיר לחיות בהרמוניה אחד עם השני, כל אדם בדעותיו, ואמונותיו. בס"ד

Slide 5

בס"ד חגים וימים מיוחדים בזאוטופיה, יום המנוחה יהיה השבת עפ"י היהדות. זה יהיה יום מעוגן בחוק, יום ללא עבודה, ורק מנוחה. היום עצמו יוקדש למשפחה ולבית, בין אם יש קשר לדת, או לא. גם החגים יישארו כפי שהם עפ"י היהדות, ויקבלו תמיכה מליאה בחוק. כלומר, הם יוכרזו כימי חופש, ותהי חגיגה בכל זאוטופיה.

Slide 6

זאוטופיה- למה עכשיו? "אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי?" מסכת אבות פרק א משנה י"ג. כשהכנו את העבודה, עלתה השאלה- למה אנחנו צריכים עכשיו לבנות חברה מתוקנת? למה דווקא אנחנו ולא הדורות הבאים? אנשים אחרים? ואז נזכרנו במשנה של הילל. המסר של הילל הוא שעלינו לפעול בשבילנו, ובשביל החברה שלנו. כי אם אנחנו לא נדאג לנו, אף אחד לא ידאג במקומנו. ואם לא נעשה את זה עכשיו, אז מתי? "אל תדחה למחר את מה שאפשר לעשות היום". הילל מבקש מאיתנו לתקן את חטאינו היום, כמה שיותר מהר.

Slide 7

זאוטופיה בוחרת ערך כדרך צדק כבוד שוויון אמת רעות נאמנות סובלנות נדיבות אכפתיות נתינה אהבת חינם עזרה נתינה

Slide 8

תקנון זאוטופיה אל תחמוד כבד את אביך, ואת אימך, וכל אדם באשר הוא אדם עשה טוב, ורצה טוב, ואל תעשה רע ותרצה רע לאף אדם. אל תשקר אל תגנוב אל תרצח אל תנאף אל תשפוט אף אדם, וקבל אותו כמו שהוא, בלי לנסות לשנות אותו בס"ד

Slide 9

פתגמים וציטוטים "בני תרבות פועלים על פי הצדק, גם בינם לבין עצמם, גם בינם לבין זולתם ואפילו בינם לבין אויביהם" (אסא כשר) "מצדיק רשע ומרשיע צדיק – תועבת ה' גם שניהם" (ספר משלי) "צדק הוא אמת בפעולה"   (בנג'מין ד'ישאלי) בס"ד

Slide 10

תמונות וסרטונים  A Better Place, A Better Time The Truth בס"ד

URL:
More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page
This user hasn't uploaded any other presenations yet.
Previous Page Next Page