מסורת יהודית בחברה מתוקנת

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

מסורת יהודית בחברה מתוקנת שמות : שחר אבוטבול , רן שפרמן , בר גרינברג , רוני מינייב שם המורה : אתי קורנברג כיתה : ח'7

Slide 2

שם החברה:"הירח המאוחד" קראנו לחברה "הירח המאוחד" מכיוון שבחברתנו כולם יהיו שווים ומאוחדים ולכולם יהיו אותם זכויות בלי קשר לדת מין או גזע וגם בגלל שזה היה נראה לנו שם מיוחד ושם שייצג את החברה ואת הערכים אשר אנו רוצים לראות בחברה לא היה לנו קל לבחור את השם אבל בסופו של דבר בחרנו את השם שמייצג את החברה ואתנו בצורה הטובה ביותר .

Slide 3

התלבטויות שעלו בעת הכנת העבודה הדילמות היו בהקשר ליום המנוחה , בגלל שהחלטנו שבחברה המתוקנת שלנו יהיו מכל הדתות והחלטנו שצריך להיות יום מנוחה אז החלטנו שימי המנוחה יהיו גם יום שבת וגם יום ראשון ככה זה לא יפריע לאף אחת מהדתות . וגם הייתה התלבטות בבחירת השם מכיוון שלא ידענו אם לקחת שם שקשור לתנ"ך אך בסוף ויתרנו על הרעיון מכיוון שהחלטנו שיהיה שיוון בדתות ולא רצינו משהו שקשור דווקא ליהודים אז בסוף החלטנו לקרוא לחברה "הירח המאוחד" כדי להראות את האחדות שאנחנו רוצים שתהיה בחברתנו

Slide 4

היחס בחברה ליהדות היחס בחברה ליהדות צריך להיות יחס כמו לכל שאר הדתות מכיוון שבחברה מתוקנת צריך להיות יחס שווה לכל האנשים וצריך לכבד את דתו של כל אדם ואדם לכן בחברתנו יהיו ימי חופש ליהודים בחגם אבל גם לנוצרים ומוסלמים יהיה ימי חופש . אך מכיוון שביהדות יש ערכים שאנחנו רוצים שיהיו בחברתנו לקחנו פתגמים של רבנים אבל אם משמעויות שלא קשורות לדת היהודית או לכל דת אחרת , וגם התקנון בחברה יתבסס בין השאר גם על עשרת הדברות

Slide 5

יום מנוחה יהיה שתי ימי מנוחה , יום שבת ויום ראשון , יום שבת מכיוון שזה יום קדוש ליהודים ויום ראשון מכיוון שהוא חשוב לדתות האחרות ,אך בימים אלה כל האנשים בחברה לא יעבדו והם יחליטו מה לעשות באותו יום (ללכת להתפלל בהתאם לדת או לנוח ולצאת אם המשפחה ועוד ...) זאת מכיוון שאנחנו תומכים בחופש הדת וגם בגלל שלדעתנו שתי ימיי חופש יתרמו יותר לאנשים ויהפכו אותם לפחות עייפים.

Slide 6

חגים ומועדים יהיו ימים מעוגנים בחוק שהם לא קשורים לדת לדוג' : יום העצמאות לחברה המתוקנת , יום המעשים הטובים , וחג שיהיה רק בחברה שלנו שבו כל הדתות יהיו מאוחדות בחג זה כל אחד ילך להתפלל ואחרי זה יאכלו מאכלים הקשורים לדתם . בנוגע לדתות , כל אדם יצהיר את דתו ויקבל ימי חופש בהתאם לחג לדוג : בפסח היהודים לא יעבדו , בכריסמס הנוצרים לא יעבדו וכו .... כך כל אדם יוכל לקיים את דתו ללא פחד שיפסיד ימי עבודה או ימי לימודים וכך החברה תהיה שיוויונית וחופש הדת בה יהיה שווה

Slide 7

שפה ותקנון שפה – עברית , מכיוון שמייסדי החברה (אנחנו ) מישראל לכן החלטנו שהשפה תהיה עברית וגם עברית זאת שפת הקודש לכן אנחנו רוצים ידברו בשפה זו . תקנון – התקנון יכיל את עשרת הדברות , את הצהרת זכויות האדם ואת חוקי מדינת ישראל עם שינויים שיכולו כתוצאה מהחלטות החברה והממשלה .

Slide 8

זכויות האזרח בחברה הזכות לחיים ולביטחון הזכות לחירות חופש המחשבה חופש הדת חופש הביטוי זכות הקניין הזכות לשוויון הזכות לכבוד הזכות לפרטיות

Slide 9

ניבים ופתגמים "ואהבתה לרעך כמוך" – מכיוון שבחברה שלנו אנחנו רוצים שכולם יהיו שווים ומאוחדים אנחנו משתמשים בפתגם זה כי כל אחד רוצה הכי טוב לעצמו וגם כל אחד רוצה שיתנהגו אליו בצורה הכי טובה ואם כל אדם יתייחס לחברו כמו שהוא רוצה שייתיחסו אליו אז החברה תהיה שיוויונית ומאוחדת .

Slide 10

הוגי דעות – רבן שמעון בן גמליאל " על שלושה דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל הצדק " : משפט זה אומר שכדי להגיע לחברה מתוקנת אנחנו חייבים לעשות שלושה דברים לקקים משפט אמת , לקיים דין שיוויוני , ולקיים משפט צדק ללכן בחברתנו אנחנו החלטנו לאמץ משפט זה ושכל בתי המשפט בחברתנו ילכו לפי משפט זה ולא יעשו הפליות או משפטי שקר .

Slide 11

רמב"ם ובאותו הזמן, לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות-- שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויין כעפר. ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את ה' בלבד" : הרמב"ם אומר שכדי להגיע לחברה מתוקנת אסור שיהיה רעב בחברה מכיוון שהרעב מוביל לקנאה ותחרות ואלה מובילים למלחמה לכן כדי השחברה שלנו תצליח לקיים את כל הערכים אנחנו חייבים לדאוג שלא יהיה רעב , ואם כל זה יתקיים אז הטוב יהיה הדבר המשפיע וכל הדברים הטובים "המעדנים" יהיו מצויים לכולם ובשפע

Summary: שחר אבוטבול רן שפרמן בר גרינברג ורוני מינייב

URL: