עבודה מסכמת במורשת1

-1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

עבודה מסכמת במורשת מגישים : יפתח , גלעד ואדיר

Slide 2

שמה של ארצנו השם שבחרנו לארץ שבה נקים חברה מתוקנת על הירח הוא "איחו"ד" . לשם זה שני משמעויות שונות : מצד אחד, השם איחו"ד, מסמל את האחדות שתהיה במדינה החדשה שנבנה , מצד שני , השם הוא גם ראשי תיבות, היוצרות את המשפט הבא : ארץ יהודית חדשה ודגולה .

Slide 3

תקנון הארץ איחו"ד כללי התנהגות וחוקים בחברה יש להתנהג בכבוד מלא לשאר תושבי החברה . אין לקלל אדם אחר ולפגוע בכבודו . אין לפגוע בתושב אחר באופן מכוון . אין לפגוע באדם אחר על סמך דתו , גזעו ומינו . על כל מפגע או בעיה הנראית בחברה יש לקרוא למוסד המתאים לבעיה ( משטרה , מכבי אש , מגן דוד אדום וכד' ) זכויות וחובות זכותך להיות שונה מתושבים אחרים במדינתך , במראך או בדעותיך עלייך לדווח על מפגעים ובעיות הנראות בחברה עלייך לשמור על חוקי הארץ עלייך להוות דוגמה לשאר תושבי המדינה עלייך להתנהג בהתאם לכללים המונהגים בחברה ולא לעבור עליהם

Slide 4

ניבים ופתגמים הקשורים לארצנו " קור עכביש אחד השזור בקורים רבים – חזק מספיק כדי לקשור אריה " - מקור לא ידוע . פתגם זה אומר שאדם אחד אולי חלש יחסית לבדו , אך אם יתווספו אליו אנשים נוספים בשיתוף פעולה , הם יוכלו לעשות כמעט הכל. פתגם זה קשור למדינתנו , מפני שכמו שמה – איחו"ד , מדינתנו דוגלת באחדות ומאמינה שיחד נוכל לעשות הכל .

Slide 5

עוד ניבים ופתגמים " בית שדעותיו חלוקות כנגד עצמו אינו יכול לעמוד. -אברהם לינקולן פתגם זה אומר שחברה או מדינה שאינה מאוחדת בדעותיה לא תצליח להתקיים זמן רב עד שתיפול . פתגם זה קשור למדינתנו מפני שמדינתנו דוגלת באחדות ובדמוקרטיה , ומתחשבת בדעותיהם ורצונותיהם של תושביה

Slide 6

חגים ומועדים במדינתנו במדינה החדשה שהקמנו החלטנו לשמר את החגים והמועדים שנחגגים בישראל , אך גם שינינו והוספנו מספר חגים ומועדים משלנו : ימי זיכרון : בימי זיכרון תינתן אפשרות לצום ולהזדהות עם המשפחות השכולות וזיכרון עמנו. יום העצמאות : יום העצמאות של הארץ שלנו יצוין ב31 במאי , התאריך שבו נוסדה מדינתנו איחו"ד . ביום הזה תושבי הארץ יצאו לרחובות , ירקדו ויחגגו על הקמת החברה המתוקנת והמאוחדת הראשונה בירח.

Slide 7

חגים ומועדים נוספים יום שלושת הרגלים : ביום זה יחזרו כל תושבי איחו"ד בחלליות בחזרה לארץ ישראל ויחגגו את יום שלושת הרגלים . כשיגיעו לארץ יעלו ברגל לירושלים כדי להזדהות עם בני ישראל ויביאו ביכורים ומתנות מארץ ישראל לארץ איחו"ד שבירח. יום שישי כיום מנוחה : יום זה ניתן כמנוחה כדי שההורים והילדים ינוחו מהלחץ שיש במהלך השבוע ויתכוננו לכניסת השבת. ביום שישי שבארצנו לא יעבדו ולא ילמדו , כדי שיהיה זמן ליהנות עם המשפחה ולהכין אוכל לשבת . ביום זה גם נהוג מנהג הכנסת האורחים , שבו תושבי הארץ מארחים את חבריהם ובני משפחתם כדי שכולם יהיו ביחד לקראת כניסת השבת

Slide 8

ערכים ודרכי התנהגות מדינת איחו"ד מושתת על ערכים שונים כמו שוויון , אחווה , שיתוף , נתינה , דמוקרטיה וכמובן אחדות. אך עם כל אלה , מדינת איחו"ד שמרה לעצמה את עשרת המצוות שקיבלו בני ישראל והפכה אותם לדרכי ההתנהגות שלה .

Slide 9

הבדלים בין איחו"ד לישראל

Slide 10

דעות ולבטים שעלו במהלך העבודה יפתח : בתחילת העבודה כולם הציעו שמות ואני הצעתי את השם ייקו"ם לירח שלנו ( ירח ישראל קדוש ומבורך ) . אך בגלל ששאר חברי העבודה חשבו על שם אחר , הרוב קבע והחלטנו לקרוא לארץ איחו"ד ואילו לעיר הבירה קראנו בשם ייקו"ם . אדיר : בעבודה הזאת היינו צריכים לעבוד ביחד , ולכן היינו צריכים להתאים כל חלק מהעבודה לכולם . אולי העבודה הייתה ארוכה יותר , אך התוצאה הייתה טובה יותר . גלעד : בעבודה זו אני הצלחתי להביא את עצמי לידי ביטוי בכך שהכנסתי לתוכה מספר תוכנות ושדרוגים שהוסיפו לה , מלבד הערך המוסף למצגת , אדיר ויפתח למדו את הכלים שבהם השתמשתי ויישמו אותם בעבודות הבאות שלהם .

Slide 11

פוסטר פרסומת לארצנו - Glogster

URL: