CHÚA NHẬT XI Mùa Thường Niên Năm B

-1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

CHÚA NHẬT 11 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B ELEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME "Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết".

Slide 2

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 4, 26-34). And he said, "The kingdom of God is as if a man should scatter seed upon the ground, Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất:

Slide 3

And should sleep and rise night and day, and the seed should sprout and grow, he knows not how. Người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa.

Slide 4

The earth produces of itself, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt.

Slide 5

But when the grain is ripe, at once he puts in the sickle, because the harvest has come." Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa".

Slide 6

And he said, "With what can we compare the kingdom of God, or what parable shall we use for it? Người còn phán: "Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? Hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được?

Slide 7

It is like a grain of mustard seed, which, when sown upon the ground, is the smallest of all the seeds on earth; Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất.

Slide 8

Yet when it is sown it grows up and becomes the greatest of all shrubs, and puts forth large branches, so that the birds of the air can make nests in its shade." Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được".

Slide 9

With many such parables he spoke the word to them, as they were able to hear it; Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được,

Slide 10

He did not speak to them without a parable, but privately to his own disciples he explained everything. Và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông. 

Slide 11

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 4, 26-34). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa". Người còn phán: "Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? Hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được". Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.  Đó là lời Chúa.

Slide 12

MỘT PHÚT SUY NIỆM Nước Trời ví như hạt giống được gieo vào lòng đất và từ từ phát triển. Nước Trời có một sức sống mãnh liệt từ bên trong. Chính Chúa là nguồn phát sinh sự sống đã thiết lập Nước Trời dưới thế gian. Ngài trao ban nguồn sinh lực qua Lời của Ngài và qua ân sủng của các Bí Tích để Nuớc Trời phát triển không ngừng. Sự sống của Nước Trời chính là nguồn ơn sủng của Chúa Thánh Thần. Sự sống phát sinh ra sự sống. Sự sống là một mầu nhiệm. Chúng ta chỉ biết được sự kết cấu và điều kiện để có sự sống. Sự sống bắt nguồn từ Thiên Chúa. Chúa đã phú ban mầm sống trong tất cả các loài thụ tạo từ loài thực vật, qua động vật tới con người. Từ mầm sống đầu tiên đó, các loài thụ tạo tiếp tục phát triển qua các giai đoạn và truyền sinh sự sống. Không có loài nào tự sinh mà không do quyền năng của Thiên Chúa. Một hạt giống dù nhỏ bé thế nào đi nữa, Thiên Chúa đã ban cho nó một nội lực để phát triển. Mỗi loại tùy theo giống của nó. Chúng ta thấy sự phát triển của các mầm sống nhưng chúng ta không hiểu về sự sống. Sự sống đưa dẫn chúng ta về nguồn, chính là Thiên Chúa. Một hạt giống được gieo xuống đất và gặp đúng môi trường sẽ mọc lên. Con người dù thức hay ngủ, đêm hay ngày, hạt giống cứ tự động đâm mầm rồi thành cây, đâm bông và kết hạt. Nó phát triển nội tại ngoài sự tính toán của con người.  Từ hạt cải bé nhỏ, Chúa dẫn chúng ta đến hạt giống Nước Trời. Hạt giống của Nước Trời được tung gieo khắp nơi. Bắt đầu từ một nhóm nhỏ dần dần phát sinh và lan tràn. Với sự hướng dẫn và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, rất nhiều người đã ra đi gieo tin mừng. Hạt giống tung gieo nơi mọi miền từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, từ Âu sang Á, nơi đâu cũng được tiếp nhận hạt giống. Có nơi những hạt giống tự do phát triển và đạt thành kết qủa tốt. Cũng có nơi hạt giống không thể nẩy sinh vì hạn hán và vì mảnh đất cằn cỗi.   Chúa trao ban hạt giống dư tràn. Hạt giống tươi tốt và đầy sinh lực. Hạt giống đang chờ đợi được tung gieo. Hạt giống nào cũng có khả năng đâm mầm và sinh hoa kết qủa. Chúa đang cần nhiều thợ chuyên môn ra đi gieo giống. Chúa mời gọi mọi thành viên trong nước Chúa tiếp tục sứ mệnh truyền rao tin mừng cho khắp muôn dân. Tin mừng Nước Trời giống như sự sống cần tiếp tục ban phát, nẩy sinh và đem lại hoa trái.

Slide 13

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ẢNH ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng Jtran1957@yahoo.com

URL: