ПОСЛОВИЦИ И ПОГОВОРКИ

+53

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ПОСЛОВИЦИ И ПОГОВОРКИ

Slide 2

   Ако сърце дава, а ръка не дава, нищо не става.        Ако не посееш, няма да пожънеш.       Бащина поука - синова сполука.       Без труд почивката не е сладка. Бистра водица, мирна главица. Бързата работа - срам за майстора.

Slide 3

В каквото хоро се хванеш, такава игра ще играеш.     Внужда се другар познава.     Вместо вежди да направи, очи извади.   Главата се цени по езика. Гладна кокошка, просо сънува. Гладна мечка, хоро не играе.

Slide 4

   Ден година храни.   Днешната работа не я оставяй за утре.   Добра дума, железни врата отваря.   Дето старо се не почита, там за добро недей пита.   Дълбока рана заздравява, тежка дума не се забравя.

Slide 5

Един камък зид не става. Една лястовица пролет не прави. Езикът кости няма, а кости троши. Едно слово не е книга, една книга не е слово.   Живот се с пари не купува. Живее като котката с кучето.

Slide 6

За вълка приказват, и вълкът в кошарата. Залудо ходи, залудо не седи. Заровените въглени повече парят. За лудото не питай, то само се издава.     И агнето здраво, и вълкът сит.   Имане без труд лесно се пилей.   Искаш голяма лъжица, вземи и голяма мотика.

Slide 7

Каквото ръчици работили, това снажица носила. Каквото надробиш, такова ще сърбаш. Каквото повикало, такова се отзовало. Камъкът на мястото си тежи. Капка по капка, вир се събира. Който не работи, не трябва да яде.

Slide 8

  Лете без аба, зиме без торба не ходи. Лоша дума от лошо сърце излиза. Лице невиждано, скоро се забравя. Малко говори, а много слушай. Между два стола човек на земята пада. Малкото камъче колата претуря. Много думи малко пари струват.  

Slide 9

На лъжата краката са къси. На чужд гръб сто тояги са малко. Не питай старо, ами патило. Не хвали му хубост, а ум. Никой не се е родил учен.  

Slide 10

Облякъл се Илия, погледнал се - пак у тия. От инат няма по-лош занаят.   Парен каша духа. По дрехите го посрещат, по ума го изпровождат. Приятел в неволя се познава.

Slide 11

  Работата краси човека, мързелът го грози. Работата на ум учи.   Само младото дърво се превива. Сговор къща не събаря. Сговорна дружина, планина повдига. Сит на гладен не вярва. Срамът се с вода не измива.

Slide 12

Тебе думам, дъще, сещай се снахо. Тебе лъжа - мене истина.   Ум и разум с пари се не купуват. Ум царува, ум робува, ум патки пасе. Хубавата дреха не прави хубав човека. Хубавият кон и под съдран чул се познава.  

Slide 13

Човек знае и две, и двеста. Човек се учи, докато е жив, и пак остава ненаучен. Четири очи от две по-добре виждат.   Що излиза от устата, то било и в мисълта. Що търсил, това и намерил.

Slide 14

Юнак без рана не може. Юнак над юнаци е онзи, който го надвил, а не, който се хвали. Юнак си кон кове, а жабата крак вдига.   Ябълката не пада далеч от дънера си. Ясно небе, голям студ. Яде като мечка, а работи като с клечка.  

Slide 15

КРАЙ !

URL: