Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

+5

No comments posted yet

Comments

Slide 1

LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ THE NATIVITY OF ST. JOHN THE BAPTIST "Nó sẽ gọi tên là Gioan".

Slide 2

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1, 57-66. 80). Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Now the time came for Elizabeth to be delivered, and she gave birth to a son.

Slide 3

And her neighbors and kinsfolk heard that the Lord had shown great mercy to her, and they rejoiced with her. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà.

Slide 4

And on the eighth day they came to circumcise the child; and they would have named him Zechariah after his father, Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó.

Slide 5

But his mother said, "Not so; he shall be called John." And they said to her, "None of your kindred is called by this name." Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: "Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan". Họ bảo bà rằng: "Không ai trong họ hàng bà có tên đó".

Slide 6

And they made signs to his father, inquiring what he would have him called. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì.

Slide 7

And he asked for a writing tablet, and wrote, "His name is John." And they all marveled. Ông xin một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan". Và mọi người đều bỡ ngỡ.

Slide 8

And immediately his mouth was opened and his tongue loosed, and he spoke, blessing God. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi.

Slide 9

And fear came on all their neighbors. And all these things were talked about through all the hill country of Judea; Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó

Slide 10

and all who heard them laid them up in their hearts, saying, "What then will this child be?" For the hand of the Lord was with him. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: "Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó".

Slide 11

And the child grew and became strong in spirit, and he was in the wilderness till the day of his manifestation to Israel. Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel.

Slide 12

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1, 57-66. 80). Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: "Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan". Họ bảo bà rằng: "Không ai trong họ hàng bà có tên đó". Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan". Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: "Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó". Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Đó là lời Chúa.

Slide 13

MỘT PHÚT SUY NIỆM Hôm nay, Giáo Hội mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, cũng gọi là Gioan tiền hô. Ông Giacaria được thiên thần báo tin rằng ông bà sẽ sinh con trai. Ông hơi thắc mắc và ngạc nhiên vì tuổi của ông bà đã lớn. Ông đã bị câm ngày từ khi nhận lời loan tin. Vì thế, tin này đã được giữ kín cho đến lúc đặt tên cho con. Theo như lời thiên thần đã hứa, ông bà đã sinh được người con trai. Cuộc đời của người con có nhiều dấu lạ. Khi Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Đấng Cứu Thế đến viếng thăm, thai nhi nhảy mừng trong lòng bà Isave. Khi đặt tên cho con, cho dù ông Giacaria không nói được, ông đã xin tấm bảng để viết tên con, tên là Gioan. Mọi người đều bỡ ngỡ. Ngay khi đó, ông Giacaria đã mở miệng ngợi ca Thiên Chúa và nói tiên tri về sứ mệnh của người con. Đến tuổi khôn, Gioan đã từ giã gia đình và quê nhà để vào trong rừng vắng sống chiêm niệm, cầu nguyện và khổ hạnh. Gioan đã hòa nhập với thiên nhiên. Sống nơi hoang mạc, ông ăn chấu chấu, uống mật ong rừng và mặc áo lông da thú. Ông trở nên giống người tiền sử. Ông đã tu luyện và chuẩn bị sứ vụ dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Dưới thời hoàng đế Tibêriô Cêsarê, Thiên Chúa đã gọi Gioan từ hoang địa ra rao giảng phép rửa thống hối. Gioan đã kêu gọi mọi người hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Hãy sám hối vì ơn cứu độ đã gần đến. Với những lời mạnh mẽ, ông đã cuốn hút được nhiều người lắng nghe, cải đổi tâm hồn và nhận lãnh phép rửa sám hối. Chính Gioan đã gặp và giới thiệu Đấng Cứu Thế cho các môn đệ và dân chúng. Ông làm chứng cho sự thật và chấp nhận thân phận tiền hô dọn đường của mình. Ông đã chu toàn sứ vụ tiền hô. Chính Gioan đã can đảm quở trách Herôđê vì lấy vợ em mình. Vì sự ghen tức của hoàng gia, ông đã bị tống ngục và bị chém đầu vì cương quyết làm nhân chứng cho chân lý. Mỗi người chúng ta được mời gọi để làm nhân chứng và làm tiền hô cho Chúa. Cánh đồng truyền giáo còn bao la, Chúa cần có nhiều thợ rành nghề và nhiệt tâm làm việc trong vườn nho của Chúa. Có rất nhiều công việc cần tới sự phụ giúp của mỗi người theo khả năng của mình. Chúng ta hãy cống hiến một chút công sức, một chút thời giờ và một chút của cải để góp phần truyền rao chân lý phúc âm của Chúa. Lúa chí thì nhiều mà thợ gặt thì ít. Xin Chúa sai thêm thợ gặt.

Slide 14

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ẢNH ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng Jtran1957@yahoo.com

URL: