Enerxías_Marta_Laura

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Enerxías non renovables Por: Marta Fernández Meijide, Laura Gómez Trinidad.

Slide 2

Tipos de enerxías non renovables Combustibles fósiles Combustibles nucleares

Slide 3

Combustibles fósiles Gas natural O gas natural é unha mestura de gases. Podémolo atopar frecuentemente illado ou acompañando ó petróleo

Slide 4

Combustibles fósiles Carbón O carbón é unha rocha sedimentaria de cor negra ou marrón. Caracterízase por conter un elevado grao de carbono.

Slide 5

Combustibles fósiles Petróleo O petróleo é un líquido natural que se atopa en formacións na Terra. Formado por unha complexa mestura de compostos orgánicos. Maioritariamente de hidrocarburos.

Slide 6

Combustibles nucleares Uranio e plutonio O uranio é un elemento químico, o seu símbolo químico e U. O plutonio é un elemento metálico radiactivo, o seu símbolo e Pu.

Slide 7

Efecto invernadoiro O efecto invernadoiro natural quenta a superficie da terra permitindo a existencia de vida nela. Actividades como a queima de combustibles fósiles emiten gases (especialmente,CO2) que actúan aumentando o efecto invernadoiro. Moitos científicos consideran consecuencia disto o quentamento global.

Slide 8

¡FAINO! Recicla se non queres que o mundo remate así:

Summary: Presentación feita para a materia Proxecto Interdisciplinar, de 1º ESO, no curso 2011-2012. IES Leiras Pulpeiro.

URL:
More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page
This user hasn't uploaded any other presenations yet.
Previous Page Next Page