BaDieuDeBaDieuKho.

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được - Thời gian - Lời nói - Cơ hội

Slide 2

Ba điều trong đời không được đánh mất - Sự thanh thản - Hy vọng - Lòng trung thực

Slide 3

Ba thứ có giá trị nhất trong đời - Tình yêu - Lòng tự tin - Bạn bè

Slide 4

Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được: - Giấc mơ - Thành công - Tài sản

Slide 5

Ba điều làm nên giá trị một con người - Chân Thành - Siêng Năng - Thành đạt

Slide 6

Ba điều trong đời làm hỏng một con người - Rượu - Lòng tự cao. - Sự giận dữ.

Slide 7

Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là hàn gắn vết thương đó.

Slide 8

Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.

Slide 9

Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày .

Slide 10

Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.

Slide 11

Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.

Slide 12

Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.

Slide 13

Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.

Slide 14

Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã. ....

URL:
More by this User
Most Viewed