Presentació Projecte d'Observació

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Disseny i aplicació d’un projecte d’observació al CEIP Torres de Balàfia. 22012: Observació i Documentació. Realitzat per: Grup E-2 Sergio Cardona - Silvia Ger Noelia Martos – Rosa Luz Sánchez – Cira Roig

Slide 2

Context

Slide 3

Centrem la mirada

Slide 4

Tema del projecte. Observar què fan els infants als espais i amb els materials del centre. Després de fer una primera reunió amb la directora del centre i la mestra del cicle d’infantil arribàrem a la conclusió que seria interessant escollir l’activitat dels racons, concretament el de construccions i el de jocs de taula.

Slide 5

Per què hem triat aquest focus? - perquè els infants, en aquest entorn, es troben interactuant lliurement amb els materials, espais, companys... sense cap tipus de directriu per part dels adults. - perquè aquí podem seguir tot el procés de joc que realitza l’infant, tan de forma grupal com individual... ... ja que el joc lliure dels infants transmet molta informació rellevant.

Slide 6

Situació dels racons dins l’aula: Entrant a la classe a la dreta trobem: Racó de construccions!

Slide 7

Racó de construccions

Slide 8

Entrant a la classe a la esquerra trobem: Racó de jocs de taula!

Slide 9

Racó de jocs de taula

Slide 10

Què volem saber?

Slide 11

Categories

Slide 12

Trencaclosques... ...entre les observacions recollides i les categories establertes.

Slide 13

ACCIONS: hi ha una sèrie d’accions predominants que succeeixen contínuament, com: - unir, - encaixar, - destruir, - posar, - verbalitzar les pròpies accions, - agafar - i recollir degut a que els jocs són poc motivadors, provocant així la pèrdua d’interès. perquè estan durant tres anys seguits en constant relació amb un material que no es renova. No s’han utilitzant moltes les categories de situacions simbòliques, amuntegar i apilar el material .

Slide 14

TIPUS DE JOC: Hem trobat un joc més individual i no tant en parella o en petit grup. perquè els jocs que hi ha no estimulen un joc cooperatiu.

Slide 15

ORGANITZACIÓ: La mala organització del racó i del material, la variació constants de les normes, i la situació del racó dels ordinadors - produeixin interferències en les situacions de joc - i que els nens vaguin sense rumb fix, canviant d’activitat contínuament. Hi ha una bona delimitació física del racó. - Aquesta zona té un única funció.

Slide 16

NOVES PREGUNTES: 1.Com actuarien els infants davant nous jocs de taula? 2.Com actuarien els nens davant una distribució diferent del racó? 3.Què passaria si el mobiliari utilitzat per a la delimitació fos més atractiva? 4.Con reaccionarien els al·lots davant unes normes més constants i no tant canviants? 5.Què succeiria si el temps de racons es realitzés en un altre moment del dia, per exemple a primera hora del matí, i no a final del dia com és fa actualment? ...

Slide 17

Conclusió: Pensem que per poder treballar per racons es necessari fer un exercici personal per entendre que significa la metodologia per racons. Aquesta entén els espais com a eines facilitadores del creixement autònom, tant personal com social, dels infants, mitjançant l'experiència i la reflexió.... ...i envers això hem d’actuar.

Slide 18

Bibliografía: BASSEDAS, Eulàlia; HUGUET, Teresa i SOLÉ, Isabel. Aprendre i ensenyar a l’educació infantil. Editorial Graó, Barcelona, 2004. FUSTÉ, Susanna i BONASTRE, Mercè. Psicomotricidad y vida cotiana (0-3 años). Editorial Graó, Barcelona, 2010. LAGUÍA, Mª José i VIDAL, Cinta. Rincones de actividad en la escuela infantil (0 a 6 años). Editorial Graó, Barcelona, 2004 i 2008. PANIAGUA, Gema i PALACIOS, Jesús. Educación infantil. Respuesta educatia a la diversidad. Alianza Editorial, Madrid, 2007. VILA, Berta i CARDO, Cristina. Material sensorial (0-3 años). Manipulación y exploración. Editorial Graó, Barcelona, 2005.

Summary: Aquí teniu el projecte d'observació que vàrem fer a l'aula d'una escola unitària a l'illa d'Eivissa i és el projecte previ a la proposta de millora que més avall trobareu.

Tags: observació projecte educació infantil

URL: