Ο βυζαντινός στρατός

+158

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Ο Βυζαντινός στρατός αποτελούσε τη φυσική συνέχεια των Λεγεώνων της αρχαίας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και διατηρούσε το ίδιο επίπεδο πειθαρχίας, δυναμισμού και οργάνωσης. Μάλιστα, για ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του, ο Βυζαντινός στρατός συνιστούσε την πιο ισχυρή και αποτελεσματική στρατιωτική δύναμη ολόκληρης της Ευρώπης. Βυζαντινός στρατός

Slide 3

Ο βυζαντινός στρατός εν ώρα δράσης.

Slide 6

Ο Βασίλειος Β΄, Η μάχη στο κλειδί – 1014.

Slide 7

O Βυζαντινός στρατός χρησιμοποίησε στρατεύματα προερχόμενα από πολλές διαφορετικές εθνικές ομάδες, τους μισθοφόρους. Αυτά τα στρατεύματα συμπλήρωναν και υποστήριζαν τον τακτικό Βυζαντινό στρατό. Κάποιες φορές αποτέλεσαν ακόμη και τον κορμό του στρατού αυτού. Οι ξένοι μισθοφόροι αντανακλούσαν τον πλούτο και την αίγλη της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, αφού ο αυτοκράτορας που ήταν σε θέση να συγκεντρώνει στην υπηρεσία του στρατιές από τις τέσσερις γωνιές του γνωστού τότε κόσμου ήταν πραγματικά τρομερός. Βυζαντινός στρατός

Slide 8

Ξένοι μισθοφόροι, Βάραγγοι. Ξένοι μισθοφόροι, 11ος – 12ος αι.

Slide 9

Ξένοι μισθοφόροι, 12ος – 13ος αι.

Slide 10

Βυζαντινός στρατός 4ος – 9ος αι.

Slide 11

Κωνστάντιος με την συνοδεία, 337 μ.Χ.

Slide 12

Ο Κωνστάντιος θριαμβευτής, 4ος αι.

Slide 13

Βυζαντινοί στρατιώτες του δυτικού τμήματος, 5ος αι.

Slide 14

Βυζαντινοί στρατιώτες, 4ος αι. Πεζικάριος , 5ος - 6ος αι.

Slide 15

Θωρακοφόρος λεγεωνάριος, 4ος – 5ος αι.

Slide 16

Στρατιώτες της εποχής Ιουστινιανού, 5ος αι.

Slide 17

Τοξότης εποχής Ιουστινιανού.

Slide 18

Αξιωματικός Πεζικού, 6ος αι. Βανδοφόρος (Σημαιοφόρος) Κλιβανάριος ιππέας , 6ος αι.

Slide 19

Βυζαντινός στρατός, 7ος αι.

Slide 20

Ανακήρυξη αυτοκράτορα, 9ος αι.

Slide 21

Βυζαντινοί στρατιώτες, 9ος αι.

Slide 22

Βυζαντινός στρατός 9ος – 12ος αι.

Slide 23

Βαθμοφόρος της αυτοκρατορικής σωματοφυλακής, 9ος αι.

Slide 24

Ο Βασίλειος Β΄ με την συνοδεία, 1017 μ.Χ.

Slide 25

Βυζαντινοί στρατιώτες, 10ος – 11ος αι.

Slide 26

Κατάφρακτοι, 10ος – 12ος αι.

Slide 27

Σκουτάτοι (ασπιδοφόροι), 9ος – 12ος αι.

Slide 28

Βουκελάριος, 9ος – 10ος αι. Οι βυζαντινοί βουκελάριοι αποτελούσαν ένα μεικτό τύπο ιππικού, ιδανικό για ανεξάρτητες κεραυνοβόλες επιχειρήσεις.

Slide 29

Κλιβανοφόρος ή Κατάφρακτος 9ος αι. Οι Κατάφρακτοι ήταν τρομεροί αλλά και πειθαρχημένοι πολεμιστές. Άνθρωπος και άλογο ήταν βαριά θωρακισμένοι, και οι ιππείς έφεραν λόγχες, τόξα και δευτερεύοντα όπλα. Ήταν λιγότερο ευέλικτοι από άλλους ιππείς αλλά η αποτελεσματικότητά τους στο πεδίο της μάχης ήταν καταστροφική. Οι βαρύτερα οπλισμένοι Κατάφρακτοι λέγονταν Κλιβανοφόροι.

Slide 30

Ιππέας αυτοκρατορικών ταγμάτων 9ος αι.

Slide 31

Πεζός πολεμιστής του βυζαντινού στρατού , 10ος αι.

Slide 32

Κατάφρακτος, 9ος αι.

Slide 33

Κλίβανος ή Κατάφρακτος ή Λογχοφόρος ιππέας 10ος αι.

Slide 34

Σκουτάτος (ασπιδοφόρος πεζός), 9ος – 10ος αι. Σκουτάτος βαριά θωρακισμένος, 10ος – 11ος αι.

Slide 35

Βυζαντινός στρατός 12ος – 14ος αι.

Slide 36

Ιππέας θωρακοφόρος, 12ος αι.

Slide 37

Ξένοι μισθοφόροι, 12ος αι.

Slide 38

Βυζαντινοί στρατιώτες, 12ος – 13ος αι.

Slide 39

Βυζαντινοί στρατιώτες, 12ος – 14ος αι.

Slide 40

Βυζαντινός ιππέας , 13ος – 14ος αι. Βυζαντινός πεζός, 14ος αι.

Slide 41

Βυζαντινοί Ιππείς 13ος – 14ος αι. Ο αυτοκρατορικός Κατάφρακτος ήταν ένας βαριά θωρακισμένος έφιππος τοξότης ή λογχοφόρος, που συμβόλιζε την ισχύ της Κωνσταντινούπολης, όπως ο Λεγεωνάριος αντιπροσώπευε την ισχύ της Ρώμης.

Slide 42

Βυζαντινοί στρατιώτες, 13ος – 14ος αι.

Slide 43

Βυζαντινός ταξίαρχος ή "Δρουγγάριος" , 14ος αι.

Slide 44

Βυζαντινός πεζικάριος, 14ος αι.

Slide 45

Βυζαντινοί στρατιώτες, 14ος αι.

Slide 46

Βάραγγοι μισθοφόροι, ειδικά τάγματα σωματοφυλάκων που αποκλήθηκε Τάγμα των Βαραγγίων και Βαραγγική Φρουρά. Πέρα από την προστασία του αυτοκράτορα σε καιρό ειρήνης, η Φρουρά συμμετείχε ενεργά ως επίλεκτο σώμα και στους πολέμους. Βάραγγοι μισθοφόροι

Slide 47

Η πιο διάσημη μισθοφορική δύναμη ήταν οι θρυλικοί Βάραγγοι. Οι τρομερές μαχητικές ικανότητες αυτών των πελεκυφόρων, βάρβαρων Βορείων, τυφλά πιστών στον αυτοκράτορα (εφόσον τους αντάμειβε με αρκετό χρυσάφι), τους καθιέρωσε σαν ένα επίλεκτο σώμα, που σύντομα αναδείχθηκε στην προσωπική σωματοφυλακή του αυτοκράτορα.

Slide 48

Οι Βάραγγοι στο πεδίο της μάχης, 9ος – 11ος αι.

Slide 49

Προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην αυτοκρατορία και δεν διαλύθηκαν παρά μόνο μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης στα 1204. Μάλιστα, αποτέλεσαν τη μόνη μονάδα που υπερασπίστηκε αποτελεσματικά ένα μέρος της Πόλης ενάντια στους Σταυροφόρους.

Slide 50

Οι Βάραγγοι στο πεδίο της μάχης, 12ος αι.

Slide 51

Σκανδιναβός οπλίτης της φρουράς, 10ος αι. Η φρουρά περιελάμβανε από εθνολογική άποψη Βίκινγκ πολεμιστές που προέρχονται από τις περιοχές τις Σκανδιναβίας, της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Οι Βάραγγοι ήταν πάντα κοντά στον αυτοκράτορα και ήταν απόλυτα πιστοί στον θεσμό.

Slide 52

Η καθημερινή ζωή των Βαράγγων, Κωνσταντινούπολη, 11ος – 12ος αι.

Slide 53

Η βαραγγική φρουρά του Αλέξιου Ε΄ του Μούρτζουφλου.

Slide 54

Βάραγγοι, 13ος αι.

Slide 55

Μανουήλ Β' Παλαιολόγος και η συνοδεία του, 14ος αι.

Slide 56

Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, με τις πολυάριθμες προσθήκες και τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της ιστορίας τους, θεωρούνται το τελευταίο μεγάλο σύστημα οχυρώσεων της αρχαιότητας, και ένα από τα πιο σύνθετα και επιμελημένα συστήματα που χτίστηκε ποτέ. Αρχικά χτίστηκαν από τον Κωνσταντίνο τον Μέγα, και περιέβαλαν την πόλη από όλες τις πλευρές της, προστατεύοντας από στεριά και θάλασσα. Καθώς η πόλη μεγάλωνε, ο Θεοδόσιος έφτιαξε των 5ο αιώνα, τα διάσημα διπλά τείχη του Θεοδοσίου. Τα τείχη της Πόλης

Slide 57

Τα Θεοδοσιανά τείχη.

Slide 58

Τάφρος Έξω τείχος Έξω περίβολος Έσω περίβολος Έσω τείχος Θεοδοσιανά τείχη Τα χερσαία τείχη της Κωνσταντινούπολης που έχτισε ο Θεοδόσιος Β΄. Η κατασκευή των τειχών ξεκίνησε το 408 μ.Χ. και ολοκληρώθηκε το 447 μ.Χ. Πρόκειται για μια διπλή σειρά τειχών που προστάτευε την Πόλη για αιώνες και πήραν την προσωνυμία «θεοφύλακτα».

Slide 59

Κατά μήκος του χερσαίου τείχους υπήρχαν 10 πύλες, εναλλάξ μια πολιτική και μια στρατιωτική, ενώ υπήρχε και μια επίσημη για την είσοδο του αυτοκράτορα. Αυτή η πύλη ήταν η λεγόμενη Χρυσή Πύλη, η πιο περίλαμπρη από όλες. Οι υπόλοιπες πολιτικές πύλες ήταν οι πύλες του Αγίου Ρωμανού, του Ρηγίου, της Σηλυβρίας, του Χαρισίου, που μένανε ανοικτές όλο το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Οι στρατιωτικές πύλες οδηγούσαν μόνο στον περίβολο μεταξύ των τειχών, και ήταν αριθμημένες, από νότο προς βορρά: η Πύλη του Πρώτου, η Πύλη του Δευτέρου, η Πύλη του Τρίτου, η Πύλη του Τέταρτου και η Πύλη του Πέμπτου. Τα τείχη της Πόλης

Slide 60

Η Χρυσή Πύλη.

Slide 61

Υπήρχαν κάποιες μικρότερες πύλες γνωστές ως πυλίδες που χρησίμευαν στους στρατιώτες, για να ανεβοκατεβαίνουν στα τείχη, στους αγγελιαφόρους ή τους μυστικούς καλεσμένους ή επισκέπτες του αυτοκράτορα και στους μοναχούς που τις χρησιμοποιούσαν για να πηγαινοέρχονται στα μοναστήρια.

Slide 62

Άποψη των θαλασσίων τειχών της Κωνσταντινούπολης.

Slide 63

Έσω περίβολος. σκηνή από την πολιορκία των Οθωμανών, 1422 μ.Χ.

Slide 64

Τα τείχη βομβαρδίζονται από τον Μωάμεθ Β΄, 1453 μ.Χ.

Slide 65

Το υγρό πυρ, ήταν ένα από τα ισχυρά όπλα των Βυζαντινών και ταυτόχρονα ένα από τα κρατικά μυστικά της αυτοκρατορίας. Λίγοι γνώριζαν από ποιά υλικά κατασκευαζόταν και το μυστικό φυλασσόταν με κάθε.... τρόπο ώστε να μην πέσει στα χέρια των εχθρών της αυτοκρατορίας και να παραμείνει στο βυζαντινό οπλοστάσιο. Το υγρό πυρ επινοήθηκε ή τελειοποιήθηκε από τον Έλληνα αρχιτέκτονα Καλλίνικο (από την Ηλιούπολη της Συρίας). Υγρό πυρ Βυζαντινός στόλος

Slide 66

Για πρώτη φορά αναφέρεται η χρήση του “υγρού πυρ” κατά τον 7ο μ.Χ αιώνα εναντίον του αραβικού στόλου που πολιορκούσε την Πόλη περί το 673. Μέχρι και την πτώση της πόλης (1453) βοήθησε αποτελεσματικά στην άμυνα της από εχθρικούς στόλους λόγω των τεράστιων ζημιών που προκαλούσε στα ξύλινα πλοία της εποχής αλλά και στον τρόμο που έσπερνε στα μάτια των εχθρικών στρατευμάτων.

Slide 68

Το κατ' εξοχήν πολεμικό πλοίο των Βυζαντινών ήταν ο δρόμων ένα ελαφρύ και ευκίνητο πλοίο, το οποίο συχνά διέφερε ως προς τον τύπο και τις διαστάσεις του. Οι δρόμωνες ήταν εξοπλισμένοι με διαφόρων ειδών πολεμικές μηχανές και κατασκευές (ξυλόκαστρα, τοξοβολίστρες, κ.α.) και τους περίφημους σίφωνες, με τους οποίους εκτόξευαν το υγρό πυρ που έκαιγε τα εχθρικά πλοία. Υγρό πυρ Βυζαντινός στόλος

Slide 69

Δρόμωνας.

Slide 70

Το υγρό πυρ εν δράσει.

Slide 71

Δρόμωνες με υγρό πυρ.

Slide 73

Πολεμικές μηχανές Τα φορητά (ελαφρά) όσο και τα βαριά όπλα του βυζαντινού στρατού υπερείχαν από όλα τα όπλα των άλλων εθνών, και την υπεροχή αυτή το Βυζάντιο τη διατήρησε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξής του. Τα βαριά όπλα ήταν πολεμικές μηχανές ή όργανα που χρησιμοποιούνταν για την άμυνα ή την προσβολή τειχών. Καλούνταν, γενικά, μάγγανα ή μηχανές και οι κατασκευαστές τους μαγγανάριοι ή μηχανάριοι, ενώ εκείνοι που τις συντηρούσαν και τις χειρίζονταν, κουράτορες των μαγγάνων. Τα είδη των πολεμικών μηχανών ήταν πολλά.

Slide 74

Καταπέλτες.

Slide 76

Ο Καταπέλτης υπήρξε περίφημη αρχαία πολεμική μηχανή με την οποία εκσφενδονίζονταν αρχικά βέλη και αργότερα ακόντια και λίθοι. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο οι καταπέλτες αναπτύχθηκαν πολύ περισσότερο μεταβαλλόμενοι σε μεγάλες πολεμικές μηχανές.

Slide 77

Βαλλίστρα.

Slide 79

Σκηνή πολιορκίας, 14ος αι.

Slide 80

Πολιορκητικός κριός, 15ος αι.

Slide 81

Πολιορκία από θαλάσσης, 12ος αι.

Slide 82

Πολιορκία της Ιερουσαλήμ, 1099.

Slide 83

Σκηνή πολιορκίας, 12ος αι.

URL: