Πετρελαιοκηλίδες, Ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή

+569

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΠετρελαιοκηλΙδεΣ

Slide 3

Ποσότητες πετρελαίου που λόγω ατυχήματος ή ανθρώπινης αμέλειας διαρρέουν και εξαπλώνονται στην επιφάνεια της θάλασσας, αποτελώντας μία από τις σοβαρότερες αιτίες ρύπανσης και καταστροφής της χλωρίδας και της πανίδας στην έκταση που καταλαμβάνουν.

Slide 13

Πετρελαιοκηλίδες μπορούν να προκληθούν από ατυχήματα σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, από τον παράνομο καθαρισμό των δεξαμενών καυσίμου των πλοίων στην ανοιχτή θάλασσα και την απόρριψη χρησιμοποιημένων λιπαντικών και υπολειμμάτων καύσης, από ατυχήματα σε εξέδρες υποθαλάσσιων γεωτρήσεων πετρελαίου κ.λπ.

Slide 23

Η ρύπανση της θάλασσας αλλά και του εδάφους με πετρελαιοειδή έχει τεράστιες συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον. Το πετρέλαιο είναι ελαφρότερο από το νερό και γι' αυτό επιπλέει στην επιφάνειά του.

Slide 34

Ο βυθός κομματιάζεται και αναβλύζει κι άλλο πετρέλαιο. Οι ωκεανοί σταδιακά καταστρέφονται. Ρυπαίνονται επίσης ακτές και υγροβιότοποι κάτι που συνεπάγεται ότι πεθαίνουν από μικρά ψάρια ως και φάλαινες, πτηνά, ενυδρίδες και όχι μόνο. Βλάπτεται επίσης και ο τουρισμός η αλιεία και η ψυχοσωματική υγεία των ντόπιων.

Slide 59

Στο σύνολο τους οι φωτογραφίες προέρχονται από τη μεγαλύτερη πετρελαιοκηλίδα στην αμερικανική ιστορία, που προκλήθηκε από εξέδρα εξόρυξης πετρελαίου της BP.

Summary: Γλώσσα (Ε΄τάξης)

URL: