ВЪЗДУХ - ЧП 3.клас

+49

No comments posted yet

Comments

Slide 1

В ъ з д у х

Slide 2

Коя дума ще се получи, ако заменим цифрите с букви от азбуката? В Ъ З Д У Х

Slide 3

План на урока Разпространение на въздуха. Свойства и значение на въздуха. Причини за замърсяване на въздуха. Начини за опазване чистотата на въздуха.

Slide 4

Въздухът и водата са най-разпространените вещества на Земята и са част от неживата природа. Какво държи хвърчилото във висините? Какво забавя падането на парашутите? Какво издува платната на платноходите? Какво движи перките на вятърните мелници? ВЪЗДУХЪТ

Slide 5

Ние усещаме въздуха, но не го виждаме, защото е прозрачен. Чистият въздух няма цвят, Въздухът се намира навсякъде около нас. мирис и вкус. Той е газ.

Slide 6

1. Размахайте тетрадка пред лицето си. Въздухът се намира навсякъде около вас. Въздухът има маса, но няма собсвена форма и обем.

Slide 7

Движението на въздуха се нарича вятър. ВЯТЪР

Slide 8

2. В чаша с вода пуснете 1-2 бучки захар. Въздух има в бучката захар и в почвата. Въздух има разтворен и във водата. В друга чаша пуснете парче почва.

Slide 9

3. Във вана с вода потопете чаша с дъното нагоре. Въздухът заема място. Той е много по-лек от водата. Наклонете леко чашата.

Slide 10

1. Вдишайте дълбоко. Затворете устата си. Стиснете носа си с два пръста. Можете ли дълго време да издържите без въздух? Без въздух хората, животните и растенията загиват.

Slide 11

2. Покрийте едно растение, засадено в саксия, със стъклен буркан. Осигурете му светлина, топлина и вода. Какво наблюдавате след една седмица при растения без въздух? Сравнете го с растение, останало на открито. Без въздух растенията загиват.

Slide 12

3. Запалете свещ. След това я покрийте с буркан. За горенето също е необходим въздух. Какво се случва със запалената свещ под буркана?

Slide 13

Въздухът, който хората, животните и растенията дишат, трябва да бъде чист. Превозните средства, димът от комините при редица производства замърсяват силно въздуха. Как може да бъде опазен въдухът чист?

Slide 14

Най-чист е въздухът в горите, в парковете, край морето. Заслугата е на зелените растения. Затова хората трябва да посещават тези места.

Slide 15

Въздухът се намира навсякъде около нас. Усещаме го, но не го виждаме, защото е прозрачен. Чистият въздух няма цвят, мирис и вкус. Той е газ. Има маса, но няма собствен обем и форма. Необходим е за дишането на хората, животните и растенията. Необходим е и за горенето. Трябва да опазваме въздуха чист.

Slide 16

Дом. работа – УТ стр.10/ зад. 4, 5 и 6.

Tags: въздух

URL: