tap viet 29 chu cai

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

http://tieuhoc.info Bộ mẫu chữ Tập viết Dùng để giảng dạy Tập viết Lớp 1 + 2 - ở Tiểu học

Slide 2

http://tieuhoc.info Bộ mẫu chữ Tập viết Dùng để giảng dạy Tập viết Lớp 1 + 2 - ở Tiểu học Đây là bộ chữ viết chuẩn theo quy định của BGD ban hành Nó hay ở điểm thầy cô có thể tải về làm tư liệu khi dạy đến con chữ gì thì thầy cô copy nó ra để làm trực quan giảng dạy. Hay nữa là các con chữ này dùng các hiệu ứng Power Point chứ khôngdùng Flash do vậy nó rất dễ để chèn vào giáo án. Mọi chi tiết và tìm các bản hay hơn thầy cô có thể vào http://tieuhoc.info Là có tất cả các mẫu chữ

Slide 3

http://tieuhoc.info

Slide 4

http://tieuhoc.info

Slide 5

http://tieuhoc.info

Slide 6

http://tieuhoc.info

Slide 7

http://tieuhoc.info

Slide 8

http://tieuhoc.info

Slide 9

http://tieuhoc.info

Slide 10

http://tieuhoc.info

Slide 11

http://tieuhoc.info

Slide 12

http://tieuhoc.info

Slide 13

http://tieuhoc.info

Slide 14

http://tieuhoc.info

Slide 15

http://tieuhoc.info

Slide 16

http://tieuhoc.info

Slide 17

http://tieuhoc.info

Slide 18

http://tieuhoc.info

Slide 19

http://tieuhoc.info

Slide 20

http://tieuhoc.info

Slide 21

http://tieuhoc.info

Slide 22

http://tieuhoc.info

Slide 23

http://tieuhoc.info

Slide 24

http://tieuhoc.info

Slide 25

http://tieuhoc.info

Slide 26

http://tieuhoc.info

Slide 27

http://tieuhoc.info

Slide 28

http://tieuhoc.info

Slide 29

http://tieuhoc.info

Slide 30

http://tieuhoc.info

Slide 31

http://tieuhoc.info

Summary: http://tieuhoc.info- Huong dan tap viet 29 chu cai thuong

Tags: viet chu dep. dep tap lop 1

URL: