Среда на живот - ЧП - 4 клас - Параскевова

+75

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Да си припомним!

Slide 2

Среда на живот Място на живот От трети клас знаете, че всеки организъм живее в свой дом. Нарича се:

Slide 3

В каква среда живеят рибите? На сушата Във водна среда В почвата

Slide 4

Коя е средата на живот на къртицата? Морето Езерата Почвата

Slide 5

Къде се среща еделвайсът? В планините Край реките

Slide 6

Разнообразието на живата природа В следващия раздел ще продължим да изучаваме различните среди на живот и условията за живот, които те предлагат на своите обитатели Приспособленията за оцеляване на растенията и животните Съвместното съжителство на растенията и животните в природата Растенията и животните във водните басейни, в равнините и планините Застрашени растения и животни и опазване на родната природа Илка Параскевова, І ОУ"Христо Смирненски", Провадия

Slide 7

Среда на живот 4 клас По учебника на издателство „Булвест 2000“

Slide 8

План на урока 1. Най- важните условия на живот. 2. Водна среда на живот. 3. Сухоземна среда на живот. Илка Параскевова, І ОУ"Христо Смирненски", Провадия

Slide 9

Най-важните условия за живот растения Слънчева светлина Въздух /въглеро- ден диоксид/ Вода Храна Въздух /кислород/ Вода убежище животни Най–благоприятната температура за растенията и животните е 20 -25 о

Slide 10

Въздухът, водата, храната, светлината и подходящата температура са най-важните условия за живот на растенията и животните. Илка Параскевова, І ОУ"Христо Смирненски", Провадия

Slide 11

Водна среда на живот Водораслите, рибите и много други организми живеят във водата. Тяхната среда на живот са водните басейни – морета, реки, езера, блата. Илка Параскевова, І ОУ"Христо Смирненски", Провадия

Slide 12

Илка Параскевова, І ОУ"Христо Смирненски", Провадия Кои обитатели на Черно море откривате на тази рисунка?

Slide 13

Свойства на водата 1.Чистата вода е прозрачна течност, поради което слънчевата светлина прониква дълбоко във водните басейни. Водораслите я използват за производство на хранителни вещества. Когато водата е замърсена прозрачността и намалява. Илка Параскевова, І ОУ"Христо Смирненски", Провадия

Slide 14

Свойства на водата 2.ВОДАТА Е ДОБЪР РАЗТВОРИТЕЛ При производството на хранителни вещества водните растения приемат разтворените във водата минерални соли и воден диоксид и отделят кислород. Той се използва от водните животни при дишането. От водата водните животни добиват и своята храна - водни растения или по-дребни от тях животни. Илка Параскевова, І ОУ"Христо Смирненски", Провадия

Slide 15

Свойства на водата 3.ВОДАТА СЕ НАГРЯВА И ОХЛАЖДА ПО-БАВНО ОТ СУШАТА През деня тя поглъща слънчевата светлина и се нагрява, а през нощта се охлажда. Така се подържа подходяща за обитателите температура. Илка Параскевова, І ОУ"Христо Смирненски", Провадия

Slide 16

Сухоземна среда на живот Условията на живот на сушата са разнообразни. Илка Параскевова, І ОУ"Христо Смирненски", Провадия

Slide 17

На места , където падат много валежи, почвата е влажна и растителността е богата. Има храна за животните. Илка Параскевова, І ОУ"Христо Смирненски", Провадия

Slide 18

Там, където падат малко валежи, почвите са сухи, а растителността - бедна. Растенията си изработват приспособления да оцелеят в този климат. Илка Параскевова, І ОУ"Христо Смирненски", Провадия

Slide 19

Планинските склонове са покрити с гори, които са част от дивата природа. В тях живеят много животни. Илка Параскевова, І ОУ"Христо Смирненски", Провадия

Slide 20

Парковете в населените места са кътчета от природата, създадени от човека. Хората полагат грижи за растенията и животните в тях. Те са любимо място за почивка и отдих. Илка Параскевова, І ОУ"Христо Смирненски", Провадия

Slide 21

Какво научих за средата на живот на животните и растенията? Илка Параскевова, І ОУ"Христо Смирненски", Провадия

Slide 22

Водна и почва Водна и сухоземна Въздушна и сухоземна Двата основни вида среда на живот са:

Slide 23

За кое от изброените животни водата е среда на живот? Делфин Дъждовен червей Щраус

Slide 24

За растенията въздухът, водата, почвата и слънчевата светлина са: Среда на живот Условия на живот

Slide 25

От коя среда на живот са част моретата и езерата? Сухоземна Водна

Slide 26

Животните дишат в тази среда с хриле: Водна Сухоземна

Slide 27

Част от коя среда е почвата? Водна Сухоземна

Slide 28

От кого са създадени парковете? От природата От човека

Slide 29

Домашна работа Учебна тетрадка - стр. 30 Илка Параскевова, І ОУ"Христо Смирненски", Провадия

Slide 30

Илка Параскевова, І ОУ"Христо Смирненски", Провадия БРАВО!

Slide 31

Илка Параскевова, І ОУ"Христо Смирненски", Провадия ГРЕШКА!

URL: