Sudurtiniai zodziai

+64

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Klasė: 3 kl. Dalykas: Gimtoji (lietuvių) kalba Tema: IKT taikymas mokant sudurtinius žodžius Autoriaus vardas, pavardė: Zita Jelinauskienė Kvalifikacinė kategorija: Vyr. mokytoja, IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo pradiniame ugdyme konsultantė. Miestas, mokykla: Rokiškio darželio- mokyklos „Varpelis“ Laibgalių skyrius

Slide 2

Pateiktys skirtos suvokti, kas yra sudurtinis žodis; išsiaiškinti sudurtinio žodžio sandarą ir rašybą; mokytis taisyklingai rašyti sudurtinius žodžius. Mokiniai sužino, kad žvėrys, paukščiai, gyvūnai turi jų vardais pavadintus augalus, susipažįsta su tais augalais ir tie vardai nepaprasti- sudaryti iš dviejų žodžių. Glaudus tarpdalykinis ryšys. Mokosi vartoti sudurtinius žodžius, turtina savo kalbą.

Slide 3

SUDURTINIAI ŽODŽIAI sudaryti iš dviejų žodžių (dviejų šaknų) 1.

Slide 4

Iš dviejų žodžių sudaryti vieną žodį vasara + namas = vasarnamis gandras + lizdas = gandralizdis ledas + kalnas = ledkalnis eglė + šaka = eglišakė

Slide 5

juodas + bėris = juodbėris šilas + gėlė = šilagėlė juodas + sparnas= juodasparnis saulė + grąža = saulėgrąža devyni + galva = devyngalvis

Slide 6

Kad sudurtinį žodį būtų lengviau ištarti, tarp dviejų šaknų įterpiame jungiamąjį balsį: takas + žolė = takažolė žemė + lapas = žemėlapis vieta + vardas = vietovardis eglė + šaka = eglišakė koja + galas = kojūgalis

Slide 7

Kokie jungiamieji balsiai? a, ė, o, i, ū Niekada sudurtinio žodžio jungiamasis balsis nežymimas balse e.

Slide 8

Kur tariame e, visada rašome ia: bulviakasis rugiagėlė piliakalnis garsiakalbis

Slide 9

Iš dviejų paveikslėlių sudaryti sudurtinius žodžius Už kiekvieną teisingą žodį skiriamas 1 taškas Iš viso 10 žodžių 2.

Slide 20

Pasitikrinkite: Vilkdalgis, katuogė, ožiažolė, šunobelė, katžolė, vilkauogė, katpėdė, meškauogė, ožkarožė, šunažolė

Slide 21

Įsivertinkite: 9- 10 taškų 7-8 taškai 5- 6 taškai

Slide 22

Sudurtinių žodžių mūsų kalboje labai daug: 3.

Slide 23

Sudurtiniai vietovardžiai Žaliakalnis Vilkpėdė Velniakalnis Aukštadvaris Žalgiris Krokialaukis Mergežeris Iš kokių žodžių sudaryti šie vietovardžiai?

Slide 24

Sudurtiniai vardai Daugirdas Tautvilė Gintautas Mindaugas Rimgailė Skirmantė Manvydas

Slide 25

Iš dviejų žodžių sudaryti vieną žodį: trumpas stiebas, mėlynas žiedas, takas žolė, žydra akis, raudonas margas, baltas pūkas, žalias lapas, auksas spalva,

Slide 26

Parašyti, kaip vadiname šiuos žmones. Kas kerta medžius? Kas nešioja laiškus? Kas krečia kaminus? Kas dengia stogus? Kas siuva batus? Kas skaldo akmenis? Kas kasa bulves?

Slide 27

Įrašykite sudurtinių žodžių jungiamąjį balsį: ia rug _ gėlė ia dalg _ kotis ia pil _ kalnis ia ugn _ kuras ia gars _ kalbis ia grėbl _ kotis ia bulv _ kasis ia rug _ pjūtė

Slide 28

AČIŪ UŽ ŠAUNŲ DARBĄ

Slide 29

Daugelis gyvūnų turi savo augalus. Jų pavadinimai sudaryti iš dviejų žodžių. SUSIPAŽINKIME 4.

Slide 30

GYVATŽOLĖ

Slide 31

VILKDALGIS

Slide 32

MEŠKAUOGĖ (arkliauogė, kiauluogė)

Slide 33

KIAULPIENĖ

Slide 34

KATUOGĖ

Slide 35

VARNAUOGĖ

Slide 36

ŠUNAŽOLĖ

Slide 37

BRIEDGAURĖ

Slide 38

PELĖŽIRNIS

Slide 39

OŽKAROŽĖ

Slide 40

KATPĖDĖ

Slide 41

VILKAUOGĖ

Slide 42

KATŽOLĖ

Slide 43

OŽIAŽOLĖ

Slide 44

KIŠKIAKOPŪSTIS

Slide 45

VILKDALGIS

Slide 46

MEŠKAUOGĖ

Slide 47

SUDURTINIAI ŽODŽIAI Iš pateiktų žodžių sudarykite sudurtinius ir pavartokite juos sakiniuose. 5.

Slide 48

Kapitonas buvo (mėlynos, akys)___________, (šviesūs, plaukai)___________, su šlakuota, kiek užriesta nosimi.

Slide 49

Tu atplaukei iš Klaipėdos didžiuliu (garas, laivas) __________.

Slide 50

(Sunkus, vežti) ___________ kabinoje pasigirdo švelnūs garsai.

Slide 51

Jos šlapias (lietus, paltas) ___________ žvilgėjo.

Slide 52

Baigėsi ilgos atostogos, prasidėjo (darbas, metas) __________.

Slide 53

Pasidariau (didis, vyras),- su karčia ironija pagalvojo Barvainis.- Kartais (didis, vyras) pasidarai prieš savo norą.

Slide 54

Dabar dėmesys nukrypo į (šaltas, barščiai) _______________, avieną ir drebučius.

Slide 55

Aš neturiu ką atsakyti. Aš juk ne (aiškus, regėti).

Slide 56

Jūs primenat man vieną pažįstamą (šviesūs, plaukai) _________.

Slide 57

Susitikom su ja per (saulė, lydėti) __________.

Slide 58

2. Tu atplaukei iš Klaipėdos didžiuliu garlaiviu. 3. Sunkvežimio kabinoje pasigirdo švelnūs garsai. 4. Jos šlapias lietpaltis žvilgėjo. 1. Kapitonas buvo mėlynakis, šviesiaplaukis, su šlakuota, kiek užriesta nosimi. 5. Baigėsi ilgos atostogos, prasidėjo darbymetis. 6. Pasidariau didvyriu,- su karčia ironija pagalvojo Barvainis.- Kartais didvyriu pasidarai prieš savo norą. 7. Dabar dėmesys nukrypo į šaltibarščius, avieną ir drebučius. 8. Aš neturiu ką atsakyti. Aš juk ne aiškiaregė (aiškiaregys). 9. Jūs primenat man vieną pažįstamą šviesiaplaukę(į). 10. Susitikom su ja per saulėlydį.

Slide 59

Įsivertinkite: 0 ar 2 klaida 3 ar 4 klaidos 5 ir daugiau klaidų

Slide 60

60 Ačiū už darbą

Slide 61

Pateiktys skirtos 2-3 pamokoms, kuriose trečiokai mokosi sudurtinių žodžių. Mokiniai atliktas užduotis įsivertina. Toks įsivertinimas mokiniams labai patinka. Pateikčių dėka veiklos mokiniams įvairesnės, įdomesnės. Puikiai įsimena, kad sudurtinių žodžių jungiamuoju balsiu niekada neina balsis „e“.

Slide 62

Naudota literatūra: Bendrosios pradinio ugdymo programos „Šaltinis“ (vadovėlis 3 klasei) „Šaltinis“ (3 klasės mokytojo knyga) Internetas (paveikslėliai) www.heathersanimations.com

URL:
More by this User
Most Viewed