ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

+638

No comments posted yet

Comments

nsitmalidis (3 years ago)

Με βοήθησε πάρα πολύ σε ευχαριστώ.

Slide 2

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 1

ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΕ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Η ενέργεια είναι απαραίτητη και συνοδεύει όλες τις μεταβολές στη φύση.

Slide 3

Τι είναι η ενέργεια;

Slide 4

ενέργεια εν + έργο (έργο μέσα σε κάτι…)

Slide 5

Η ενέργεια δεν είναι ορατή, δεν είναι απτή, δεν έχει μάζα ούτε καταλαμβάνει χώρο, αλλά την αντιλαμβανόμαστε μερικές φορές από το έργο που παράγεται. Γιατί κάθε φορά που παράγουμε έργο, δαπανούμε ενέργεια.

Slide 6

Η ενέργεια παίρνει διάφορες ονομασίες ανάλογα με… την προέλευσή της τον τρόπο που χρησιμοποιείται

Slide 8

σελ. 20

Slide 9

σελ. 20 Ονομάζουμε την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο πετρέλαιο, στα τρόφιμα, στα ξύλα. Η χημική ενέργεια απελευθερώνεται με την καύση που είναι μια χημική αντίδραση. Χημική ενέργεια

Slide 10

σελ. 20 Ηλεκτρική ενέργεια Ονομάζουμε την ενέργεια που μεταφέρεται από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Slide 11

σελ. 20 Πυρηνική ενέργεια Ονομάζουμε την ενέργεια που απελευθερώνεται κατά τη σχάση των πυρήνων.

Slide 12

Σχάση: διάσπαση του πυρήνα σε άλλον με λιγότερα πρωτόνια Σύντηξη: μετατροπή πυρήνα σε άλλον με περισσότερα πρωτόνια (Ήλιος)

Slide 13

σελ. 21 Θερμότητα Ονομάζεται η ενέργεια που ρέει από ένα σώμα σε ένα άλλο λόγω της διαφορετικής τους θερμοκρασίας.

Slide 14

σελ. 21 Κινητική ενέργεια Ονομάζουμε την ενέργεια που έχουν τα σώματα όταν κινούνται.

Slide 15

σελ. 21 Δυναμική ενέργεια Η ενέργεια που έχουν τα σώματα λόγω του ύψους που βρίσκονται ή λόγω της παραμόρφωσής τους ονομάζεται δυναμική ενέργεια.

Slide 16

σελ. 21 Φωτεινή ενέργεια Το φως είναι ενέργεια, γι’ αυτό και η ενέργεια ονομάζεται φωτεινή.

Slide 17

σελ. 21 Ανάλογα με την προέλευσή της και τον τρόπο που τη χρησιμοποιούμε, ονομάζουμε την ενέργεια χημική, ηλεκτρική, πυρηνική, κινητική, δυναμική, φωτεινή ή θερμότητα. 2 βασικές μορφές ενέργειας δυναμική κινητική

Slide 18

σελ. 22 δυναμική κινητική χημική

Slide 19

σελ. 22

Slide 20

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΦΕ1 ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Tags: φυσική στ δημοτικού ενέργεια μορφές ενέργειας

URL: