ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

+698

No comments posted yet

Comments

johnnygt (6 months ago)

ρρρ

Slide 2

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 1

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΕ 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Η ενέργεια στο σύμπαν δεν παράγεται από το μηδέν και δεν εξαφανίζεται. Αρχή διατήρησης της ενέργειας Η συνολική ενέργεια διατηρείται. Ούτε δημιουργείται ούτε εξαφανίζεται, μετατρέπεται όμως διαρκώς από μία μορφή σε μία άλλη και αποθηκεύεται στα σώματα σε διάφορες μορφές.

Slide 3

Θυμάσαι από την Ε΄ τάξη για τις πηγές ενέργειας;

Slide 5

σελ. 23

Slide 6

σελ. 23 Παρατήρησε τις παρακάτω εικόνες και συζήτησε με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σου για τις διάφορες πηγές ενέργειας. Πώς χρησιμοποιούμε την ενέργεια της κάθε πηγής;

Slide 7

σελ. 23 Ο ήλιος ακτινοβολεί φως & θερμότητα. Με την ενέργεια του ήλιου λειτουργούν οι φωτοβολταϊκοί μετατροπείς και οι ηλιακοί θερμοσίφωνες. Από τα τρόφιμα παίρνουμε την απαραίτητη ενέργεια για τις διάφορες λειτουργίες του οργανισμού μας.

Slide 8

σελ. 23 Χρησιμοποιούμε το γαιάνθρακα ως καύσιμο στα θερμοηλεκτρικά εργο-στάσια της ΔΕΗ και γενικότερα για θέρμανση. Χρησιμοποιούμε το πετρέλαιο για να θερμάνουμε τα σπίτια μας, στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ και για την κίνηση πλοίων και φορτηγών.

Slide 9

σελ. 24 Η βιομάζα χρησιμοποιείται για θέρμανση & μαγείρεμα σε αγροτικούς οικισμούς καθώς και για θέρμανση θερμοκηπίων & ελαιουργείων. Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε πολλά εργοστάσια αντί για πετρέλαιο, σε μεταφορικά μέσα (λεωφορεία) και για θέρμανση.

Slide 10

σελ. 24 Την κινητική ενέργεια του ανέμου τη χρησιμοποιούμε μετατρέποντάς τη σε ηλεκτρική με τις ανεμογεννήτριες. Χρησιμοποιούμε την ενέργεια του νερού, που πέφτει ορμητικά, για τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών εργοστασίων της ΔΕΗ.

Slide 11

σελ. 24 Η γεωθερμία χρησιμοποιείται για θέρμανση & για τη λειτουργία πολλών εργοστασίων. Χρησιμοποιούμε την ενέργεια που απελευθερώνεται από τη σχάση των πυρήνων μετατρέποντάς τη σε ηλεκτρική στα πυρηνικά εργοστάσια.

Slide 12

σελ. 25 Ο ήλιος, τα τρόφιμα, ο γαιάνθρακας, η βιομάζα, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ο άνεμος, το νερό, η γεωθερμία και η σχάση των πυρήνων αποτελούν πηγές ενέργειας.

Slide 13

σελ. 25 άνεμος γαιάνθρακας ήλιος νερό

Slide 14

σελ. 25 άνεμος ήλιος τροφές υγραέριο

Slide 15

σελ. 25 Οι ηλεκτρικές συσκευές λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια από τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν κυρίως γαιάνθρακες ή πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας ή νερό που πέφτει από ψηλά. Τέτοιες συσκευές είναι ο υπολογιστής, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση κ.ά.

Slide 16

Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζω-ντανούς οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμ-ματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά από-βλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κτλ.) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας. Καυσόξυλα, ξεροί θάμνοι, κομμένοι κορμοί δέντρων, άχυρα, πριονίδια, υπολείμματα επεξεργασίας της ελιάς & του βαμβακιού & άλλα υλικά φυτικής ή ζωικής προέλευσης. Βιομάζα

Slide 17

Γεωθερμία ή Γεωθερμική ενέργεια ονομάζουμε τη φυσική θερμική ενέργεια της Γης που διαρρέει από το θερμό εσωτερικό του πλανήτη προς την επιφάνεια. Γεωθερμία

Slide 18

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΦΕ2 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Tags: φυσική ενέργεια στ δημοτικού

URL: