ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 2

+8

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr

Slide 2

ΠΡΟΣΘΕΣΗ + Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr

Slide 3

Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr αντιμεταθετικη

Slide 4

Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr αντιμεταθετικη

Slide 5

Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Slide 6

Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Slide 7

Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ή

Slide 8

Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

Slide 9

Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΩΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Slide 10

Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ X

Slide 11

Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr αντιμεταθετικη

Slide 12

Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr αντιμεταθετικη

Slide 13

Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Slide 14

Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Slide 15

Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr γινομενο με το μηδεν

Slide 16

Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr γινομενο με το μηδεν

Slide 17

Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ή

Slide 18

Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

Slide 19

ΕΠΙΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΣΗ 1ος αριθμός x(2ο αριθμό+3ο αριθμό)= (1ος αριθμός x 2ο αριθμό)+ (1ος αριθμός x 3ο αριθμό) Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr

Slide 20

ΕΠΙΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΣΗ 10x(2+3)= (10x 2)+(10x 3)= 20+ 30 =50 Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr

Slide 21

ΕΠΙΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ 1ος αριθμός x(2ο αριθμό-3ο αριθμό)= (1ος αριθμός x 2ο αριθμό)- (1ος αριθμός x 3ο αριθμό) Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr

Slide 22

ΕΠΙΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ 10x(12-3)= (10x 12)-(10 x 3)= 120- 30 =90 Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr

Slide 23

Stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΩΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

URL: