Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

+98

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών Γ.Φ.

Slide 2

Ποια διαίρεση ονομάζεται τέλεια; Όταν σε μια διαίρεση το υπόλοιπο είναι μηδέν (0), η διαίρεση ονομάζεται τέλεια. π.χ. 12 - 12 0 πηλίκο υπόλοιπο διαιρέτης διαιρετέος 3 4

Slide 3

Ποια διαίρεση ονομάζεται ατελής; Όταν σε μια διαίρεση το υπόλοιπο δεν είναι μηδέν (0), η διαίρεση ονομάζεται ατελής. π.χ. 21 - 20 1 υπόλοιπο πηλίκο 4 5

Slide 4

Επαλήθευση τέλειας διαίρεσης Η τέλεια διαίρεση είναι πράξη αντίθετη του πολλαπλασιασμού. Επομένως μπορούμε να κάνουμε επαλήθευση μιας τέλειας διαίρεσης, πολλαπλασιάζοντας το διαιρέτη με το πηλίκο. π.χ. η διαίρεση 42 : 6 είναι τέλεια γιατί έχει πηλίκο 7 και υπόλοιπο 0 άρα επαληθεύεται πολλαπλασιάζοντας 6 * 7 = 42

Slide 5

Επαλήθευση ατελούς διαίρεσης Αν η διαίρεση είναι ατελής, για να κάνουμε επαλήθευση, πρέπει: στο γινόμενο του διαιρέτη με το πηλίκο να προσθέσουμε και το υπόλοιπο. π.χ. η διαίρεση 53 : 8 είναι ατελής γιατί έχει πηλίκο 6 και υπόλοιπο 5 Άρα επαληθεύεται με την πράξη (8 * 6) = 48 + 5 = 53 + 5

Slide 6

Μικρά μυστικά της διαίρεσης Κάθε αριθμός αν διαιρεθεί με το 1, δίνει πηλίκο τον εαυτό του Κάθε αριθμός αν διαιρεθεί με τον εαυτό του δίνει πηλίκο το 1 Το μηδέν (0) με όποιον αριθμό κι αν διαιρεθεί, δίνει πηλίκο τον εαυτό του Δεν επιτρέπεται να διαιρέσουμε έναν αριθμό διά μηδέν (0) Σε κάθε διαίρεση αν πολλαπλασιάσουμε ή διαιρέσουμε τους δύο όρους με τον ίδιο αριθμό, το πηλίκο δεν αλλάζει (π.χ. 5 : 1 = 5) (π.χ. 9 : 9 = 1) (π.χ. 0 : 5 = 0) (π.χ. 4 : 0 είναι αδύνατο) π.χ. 20 : 4 = 5 (20 * 2) : (4 * 2) = 40 : 8 = 5

Slide 7

Διαίρεση με το 10, 100, 1.000, … Διαιρώντας έναν αριθμό με το 10, 100, 1.000,… ο αριθμός μικραίνει κατά 10 ή 100 ή 1.000 … φορές αντίστοιχα. Αρκεί λοιπόν να μετακινήσουμε την υποδιαστολή 1, 2 ή 3 θέσεις προς τα αριστερά. π.χ. 8:10 = 8:100 = 0,8:100 = 0,8 0,08 0,008

Slide 8

Διαίρεση με το 0,1, 0,01, 0,001, … Διαιρώντας έναν αριθμό με το 0,1, 0,01, 0,001,… ο αριθμός μεγαλώνει κατά 10 ή 100 ή 1.000 … φορές αντίστοιχα. Αρκεί λοιπόν να μετακινήσουμε την υποδιαστολή 1, 2 ή 3 θέσεις προς τα δεξιά. π.χ. 12,3:10 = 12,3:1.000 = 12,3:100 = 123 12.300 1.230 Γιάννης Φερεντίνος

URL: