Παίζω με γράμματα και λέξεις - Ττ

+445

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παίζω με γράμματα και λέξεις - Τ τ http://blogs.sch.gr/persidou/ ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ

Slide 2

Τ τ Πάτα κλικ στα αερόστατα που έχουν Τ Π τ π

Slide 3

Σαμπέρ Μαρίνα Τοτός Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 4

παλάτι πατάτα τιμόνι Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 5

_ρένο τ μ π τ Πάτα κλικ στο γράμμα που λείπει.

Slide 6

__πι τό κό πό τό Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 7

τυρί καρότα πατάτα Πάτα κλικ στο τ.

Slide 8

ι ι α λ ά τ α λ ά τ

Slide 9

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να παίξεις με ένα ακόμη γράμμα.

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι επιλογής γραμμάτων, συλλαβών, λέξεων

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι γλώσσα γράμμα τ συλλαβές λέξεις

URL: