Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

+289

No comments posted yet

Comments

Slide 3

To “m” όταν μπαίνει μπροστά από μονάδα μέτρησης σημαίνει 1.000 φορές μικρότερο.

Slide 4

Μπορείς να φτιάξεις και στη Γη και στο διάστημα δύο καφέδες ή να πιεις δύο ποτήρια νερό.

Slide 1

ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Ε΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός ΦΕ 3 Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

Slide 2

Η πυκνότητα ενός σώματος εκφράζει την ποσότητα της μάζας του σώματος στη μονάδα του όγκου. Η πυκνότητα ενός σώματος ορίζεται από το πηλίκο της μάζας του ανά μονάδα όγκου. πυκνότητα = μάζα : όγκος Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα στον ίδιο όγκο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα του σώματος.

Slide 3

Μονάδες μέτρησης της πυκνότητας 1 χιλιόγραμμο ή κιλό ανά κυβικό μέτρο  1 Kg/m3 Υποδιαίρεση είναι το 1 γραμμάριο ανά κυβικό εκατοστό  1 g/cm3 ή g/ml

Slide 4

Παράθυρο στο μικρόκοσμο… Μεγάλη πυκνότητα έχουν τα σώματα που: είτε τα μόριά τους βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους είτε τα μόριά τους έχουν πολύ μεγάλη μάζα.

Slide 5

Συνήθως τα στερεά σώματα έχουν πιο μεγάλες πυκνότητες από τα υγρά και αυτά από τα αέρια. στερεό υγρό αέριο

Slide 6

σελ. 26

Slide 7

σελ. 26 βαμβάκι, ψωμί, αλεύρι, ζάχαρη

Slide 8

Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα στον ίδιο όγκο, τόσο πιο μεγάλη είναι η πυκνότητα του σώματος. χρυσός, μόλυβδος, σίδηρος, αλουμίνιο, πάγος, ξύλο σελ. 27

Slide 9

Η πυκνότητα της πέτρας είναι μεγαλύτερη, γιατί έχει μεγα-λύτερη μάζα σε μικρότερο όγκο. σελ. 27

Slide 10

Το σωστό θα ήταν «βυθίστηκε σαν χρυσός». Ο χρυσός έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το μόλυβδο. σελ. 27

Slide 11

σελ. 22 Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Tags: φυσική ε υλικά σώματα μίγματα διαλύματα

URL: