Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

+825

No comments posted yet

Comments

slouizaki (1 year ago)

ok

Slide 1

ΦΕ1 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ © Γρηγόρης Ζερβός Ε΄ ΤΑΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Slide 2

Η ενέργεια είναι απαραίτητη και συνοδεύει όλες τις μεταβολές στη φύση.

Slide 3

Ενέργεια είναι το φυσικό μέγεθος που προκαλεί τις διάφορες μεταβολές στον υλικό κόσμο.

Slide 4

Ενέργεια εν + έργο έργο μέσα σε κάτι… Η ενέργεια δεν είναι ορατή, δεν είναι απτή, δεν έχει μάζα ούτε καταλαμβάνει χώρο, αλλά την αντιλαμβανόμαστε μερικές φορές από το έργο που παράγεται. Γιατί κάθε φορά που παράγουμε έργο, δαπανούμε ενέργεια.

Slide 5

Τα πολλά πρόσωπα της ενέργειας Η ενέργεια παίρνει διάφορες ονομασίες ανάλογα με… την προέλευσή της τον τρόπο που χρησιμοποιείται Τα διάφορα “πρόσωπα” με τα οποία η ενέργεια “εμφανίζεται” ονομάζονται μορφές ενέργειας.

Slide 6

Ονομάζουμε την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο πετρέλαιο, στα τρόφιμα, στα ξύλα. Η χημική ενέρ-γεια απελευθερώνεται με την καύ-ση που είναι μια χημική αντίδραση. σελ. 40 ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Slide 7

Ονομάζουμε την ενέργεια που μεταφέρεται από το ηλεκτρικό ρεύμα. σελ. 40 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Slide 8

Ονομάζουμε την ενέργεια που απελευθερώνεται κατά τη σχάση των πυρήνων. σελ. 40 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Slide 9

Ονομάζεται η ενέργεια που ρέει από ένα σώμα σε ένα άλλο λόγω της διαφορετικής τους θερμο-κρασίας. σελ. 41 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Slide 10

Ονομάζουμε την ενέργεια που έχουν τα σώματα όταν κινούνται. σελ. 41 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Slide 11

Η ενέργεια που έχουν τα σώματα λόγω του ύψους που βρίσκονται ή λόγω της παραμόρφωσής τους ονομάζεται δυναμική ενέργεια. σελ. 41 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Slide 12

Το φως είναι ενέργεια, γι’ αυτό και η ενέργεια ονομάζεται φωτεινή. σελ. 41 ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Slide 13

Ανάλογα με την προέλευσή της και τον τρόπο που τη χρησιμοποιούμε, ονομάζουμε την ενέργεια χη-μική, ηλεκτρική, πυρηνική, κινητική, δυναμική, φωτεινή ή θερμότητα. σελ. 41 Η συνολική ενέργεια διατηρείται. Ούτε δημιουργείται ούτε χάνεται, μετατρέπεται όμως διαρκώς από μια μορφή σε μια άλλη. Αρχή διατήρησης της ενέργειας

Slide 14

σελ. 42 χημική δυναμική κινητική

Slide 15

σελ. 42 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ι Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ν Ε Γ Ε Ι Α Ι Μ Η Χ Η ΦΩΤΕΙΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Μ Ρ Ε Σ ΠΥΡ Ν Κ Σ Δ Ν Μ Κ Η

Slide 16

σελ. 22 Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ Ε - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΕ1

URL: