Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΟΡΦΗ

+463

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΦΕ3 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΟΡΦΗ © Γρηγόρης Ζερβός Ε΄ ΤΑΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Slide 2

Όλες οι μορφές ενέργειας δεν είναι εξίσου χρήσιμες για την εξυπηρέτηση των αναγκών μας. Πολλές φορές πρέπει να μετατρέψουμε μια μορφή ενέργειας σε μια άλλη, για να τη χρησιμοποιήσουμε για τις ανάγκες μας.

Slide 3

Η ενέργεια μετατρέπεται από μια μορφή σε μια άλλη με τη βοήθεια συσκευών ή μηχανών. Οι συσκευές και οι μηχανές αυτές είναι λοιπόν μετατροπείς ενέργειας, γιατί όταν λειτουργούν μετατρέπουν μια μορφή ενέργειας σε άλλες.

Slide 4

χημική κινητική ηλεκτρική κινητική Μπορείς να βρεις τις μετατροπές της ενέργειας; Μετατροπή ενέργειας

Slide 5

ηλεκτρική φωτεινή δυναμική κινητική ηλιακή ηλεκτρική

Slide 6

σελ. 45

Slide 7

σελ. 45 Το ελατήριο τεντώνεται και σπρώχνει το χάρτινο μπαλάκι μακριά.

Slide 8

σελ. 46 Το λαμπάκι σταματάει να φωτίζει.

Slide 9

σελ. 46 ηλεκτρική θερμότητα ηλεκτρική κινητική χημική θερμότητα

Slide 10

Στις συσκευές που χρησιμοποιούμε στην καθη-μερινή μας ζωή, η ενέργεια μετατρέπεται από μια μορφή σε μια άλλη. σελ. 47

Slide 11

σελ. 47 Η ενέργεια μετατρέπεται από μια μορφή σε μια άλλη.

Slide 12

σελ. 47 χημική χημική κινητική θερμότητα

Slide 13

σελ. 22 Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ Ε - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΕ3

URL: