Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ

+337

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΦΕ4 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ © Γρηγόρης Ζερβός Ε΄ ΤΑΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Slide 2

σελ. 48

Slide 3

σελ. 48 Όταν γυρίζω αργά τη ρόδα με το δυναμό, παρατηρώ ότι το λαμπάκι φωτίζει λίγο. Όταν γυρίζω γρήγορα τη ρόδα με το δυναμό, παρατηρώ ότι το λαμπάκι φωτίζει πιο έντονα απ’ ό,τι προηγουμένως.

Slide 4

σελ. 49 χημική κινητική κινητική ηλεκτρική θερμότητα θερμότητα ηλεκτρική φωτεινή

Slide 5

σελ. 49 δυναμική κινητική κινητική ηλεκτρική θερμότητα θερμότητα ηλεκτρική φωτεινή

Slide 6

Το ιδανικό σε μια ενεργειακή μετατροπή θα ήταν όλη η αρχική ενέργεια να μετατρέπεται εξολοκλήρου στη μορφή που θέλουμε. Όταν η ενέργεια μετατρέπεται από μια μορφή σε μια άλλη, ένα μέρος της ενέργειας μετατρέπεται σε μορφή που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, συνήθως σε θερμότητα.

Slide 7

σελ. 49 Σε κάθε ενεργειακή μετατροπή ένα μέρος της ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα, δηλαδή υποβαθμίζεται.

Slide 8

σελ. 50 ηλεκτρική φωτεινή ηλεκτρική θερμότητα ηλιακή θερμότητα

Slide 9

σελ. 50 πυρηνική φωτεινή φωτεινή ηλεκτρική θερμότητα θερμότητα ηλεκτρική κινητική

Slide 10

σελ. 22 Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ Ε - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΕ4

URL: