eutanazija

+16

No comments posted yet

Comments

Slide 1

EUTANAZIJA Pri spomenu riječi eutanazija u svakodnevnoj komunikaciji pomisli se na oduzimanje života na smrt bolesnih i neizlječivih bolesnika, ali pomisli se i na kriminalnu radnju kada netko želi ostvariti neku dobit te želi ubrzati smrt oboljelih i nemoćnih. Teško bolesni, nepokretni i dugotrajnom patnjom i boli potisnuti, nekada mole da im se olakšaju muke i da im se pomogne umrijeti – mole da im bude izvršena eutanazija. Iz grčkog jezika, a znači ‘’blaga smrt"; eu=blaga, tanatos=smrt." Eutanazija je pravo na biranu, slobodno zadanu ili naručenu smrt iz motiva samilosti ili dostojanstva. Pojam “eutanazija” potječe iz antike i oblik mu je dao filozof SVETON, a naziv euthanasia prvi je upotrijebio F. Bacon u djelu Novi Organon (1620.god.).

Slide 2

Dostojanstvo smrti, dostojanstvena smrt i tome slično: besmislen je izraz. Smrt ne može biti dostojanstvena. Smrt je s jedne strane kazna za grijeh kaže kršćanstvo; s druge strane, smrt je degradacija biološke dimenzije ljudskog bića. Može se, i treba, govoriti o ljudskom dostojanstvu u bolesti, o ljudskom dostojanstvu u tijeku umiranja. Glavni problem Zapadne civilizacije jest što umirućega napušta i obitelj i društvo i liječnik, a svećenika se smatra suvišnim. Teški bolesnik, umirući, trebao bi osjetiti u prvom redu ljubav i toplinu članova svoje obitelji, kao što je to običaj u Africi, Latinskoj Americi... I ne bi smio u posljednjim trenucima nipošto ostati sam.

Slide 3

PODJELA EUTANAZIJE NA KATEGORIJE Aktivna eutanazija znači izravno skraćivanje života, pomoći u umiranju. Gotovo bez izuzetka u svim zemljama zabranjena. Najčešće se izvršava upotrebom smrtonosne injekcije Prinudna eutanazija i nije eutanazija u pravom smislu riječi. Usmrćenje ili ubrzavanje umiranja primjenjuje se protiv volje bolesnika. Ovo je po svim zakonima zabranjeno i kažnjivo kao ubojstvo.

Slide 4

Pasivna eutanazija znači pomoć umirućem puštanjem da umre, izbjegavanjem posebnih mjera kojima se produžava život. Kako se propuštanje dužnosti, nečinjenje, u pravu izjednačuje s činjenjem, tada i tzv. pasivna eutanazija, koja izaziva smrti propustom pružanja dužne pomoći, također predstavlja zabranjeno usmrćivanje. Umjesto pojmova aktivna - pasivna, spominju se nazivi pozitivna i negativna eutanazija.

Slide 5

Dobrovoljna eutanazija je slučaj pomaganja u umiranju na zahtjev ili molbu bolesnika, u suprotnosti je sa nedobrovoljnom, kod koje pacijent nije u stanju izreći taj zahtjev – duševna zaostalost, nesvijest. Oporučna eutanazija Living Will slučaj je kad imamo izjavu bolesnika kojom se unaprijed odriče primjene posebne njege i zahvata na njemu ako dospije u situaciju koja je puna patnje i bez izgleda za ozdravljenje.

Slide 6

Pravo na smrt znači pravo čovjeka da odluči o vlastitoj smrti, da bira smrt. To je novo pravo ili pod istim nazivom i pokret za njegovo uvođenje. Ono uključuje pravo da se odbije svaki zahvat liječnika, zatim obaviještenost o stanju svoga zdravlja i izgledima za održavanje života. PITANJA VEZANA ZA SMRT!!!

Slide 7

Moždana smrt znači stanje koje nastaje nakon prestanka funkcije središnjeg živčanog sistema. Kad imamo utvrđenu moždanu smrt, unatoč umjetno podržavanim otkucajima srca ili disanja, obustavljanje rada umjetnih sredstava, a time i prestanak umjetno održavanih funkcija, ne znači usmrćenje, jer se smatra da moždana smrt znači smrt čovjeka, osobe. Dakle, ne radi se o eutanaziji, već o tehničkom postupku u odnosu na osobu koja je već mrtva.

Slide 8

Teratotanazija ili eugeničko ubojstvo malformiranog ploda i sama eutanazija ne razlikuju se bitno jer se u oba slučaja prekida život. Za sada teratotanazija nije nigdje ozakonjena, ali se ipak stotine malformirane djece uništava uz tzv. medicinsku indikaciju, odnosno abortus.

Slide 9

Komentiraj primjere: 1. Bolesnik boluje od raka, ili je u komi nakon udarca u glavu i nema nade u njegovo izlječenje. Ili je obolio od upale pluća koja, ako ne bude liječena, a može se liječiti, može ubiti bolesnika. Obustava liječenja moguća je da ubrza smrt bolesnika. 2. Spinabifflda je neprirodno stanje kičme i dovodi do paralize donjih ekstremiteta i gubljenja kontrole nad mokraćom i debelim crijevom. Dijete paralizirano od ove bolesti iziskuje specijaliziranu njegu tokom cijelog života. Paraliza mozga je oštećenje mozga u toku poroda, a prouzrokuje mentalnu retardiranost i paralizu udova, različitog stepnja. Ovakvo dijete je mentalno i fizički paralizirano i zahtijeva posebnu njegu tijekom života. U predočenim primjerima "obustava liječenja" je jedna vrsta pasivne eutanazije, a ova djeca, opće je poznato, ne žive dugo. Obustava liječenja i pasivna eutanazija sprečavaju produženje patnji djeteta ili napora roditelja. Pasivna eutanazija

Slide 10

Danas pojam eutanazija obuhvaća nekoliko značenja pa tako u Klajićevom rječniku eutanazija ima tri značenja: laka smrt, olakšavanje smrtne muke i boli pomoću narkotika i sl.I treće značenje je usmrćivanje neizlječivo bolesnih. Upravo to posljednje značenje je tema mnogih rasprava vezanih uz problematiku eutanazije.

Slide 11

UMIRUĆI BOLESNICI Na moralno/etički problem eutanazije osvrće se i Hipokratova zakletva iz IV.st.pr. K. koja u jednom svom dijelu izriče   "…Nikome neću, makar me za to i zamolio, dati smrtonosni otrov, niti ću mu za nj dati savjet. Isto tako neću dati sredstvo za pometnuće ploda…" U starim i primitivnim društvima nalazimo mnoge aktivnosti koje nalikuju eutanaziji. U dalekoj prošlosti, kod primitivnih Bretonaca, razbijala se »posvećenim čekićem« lubanja onima koji su predugo umirali. Eskimi i danas nemoćne starce ostavljaju same da skončaju u snijegu. Ni danas nisu nepoznati slični postupci kod nekih primitivnih plemena.

Slide 12

1. Napominje se da je jedan od najranijih povijesnih primjera eutanazije izlaganje "nedonoščadi i malformirane novorođenčadi na brdu Tajget drevne Sparte. Zanimljivo je istaknuti, da i Platon smatra da bolesni ne mogu biti na teret ostalima u državi, te ih iz toga razloga ne treba liječiti, već ih treba pustiti da umru, te se on zalaže za neku reklo bi se, pasivnu eutanaziju iz pragmatičkih razloga 2. U Renesansi se često vode rasprave o eutanaziji i njezinim ekvivalencijama. Thomas More u 'Utopiji' piše, primjerice, da je najbolje da liječnik prekine život neizlječivog bolesnika izloženog degradaciji ljudskog. On je predložio da u njegovoj idealnoj državi neizlječivi bolesnici dobivaju savjeta da se požure sa micanjem iz ovog života, tj. da umru. Martin Luther , govoreći o "malformiranoj djeci" - kaže: "Da sam princ ili Bog, bacio bih takvo dijete u rijeku Moldavu.., riskirao bih u tom slučaju počiniti ubojstvo." 4. Svjetska udruga liječnika (WMA) donijela je 1987. deklaraciju o ovom pitanju: "Eutanazija, to jest voljno prekidanje bolesnikova života, bilo na njegov zahtjev ili na zahtjev njegovih bliskih srodnika, neetična je. To ne spriječava liječnika da poštujući želju bolesnika ne dopusti prirodni tijek smrti u terminalnoj fazi bolesti." IZ POVIJESTI EUTANAZIJE 3. Filozof Montesquieu se 1721.god. javno zalaže za pravo na samoubojstvo ljudi koji su svladani bolovima.

Slide 13

Život pojedinca reguliran je Deklaracijom o ljudskim pravima, gdje se kaže da svatko ima pravo na život, a "Dostojanstvo je temelj slobode svih članova ljudskog društva i nitko ne smije biti podvrgnut mučenju". Pitanja o smrti idu zajedno sa pitanjima o životu. Dosljedno tome, ako postoji pravo na život, mora isto tako postojati i pravo na smrt. Pravo na smrt sastavni je dio prava na život. I medicina i sociologija, kao i mnoge druge znanosti, nalaze se pred velikim pitanjem: kako se odrediti prema životu i smrti u ovo doba brzog tehnološkog napretka, kada se uz pomoć tehnologije kako život, a tako i smrt, mogu produljiti, odgoditi, promijeniti…

Slide 14

Problemi iz prakse: liječnik i medicna imaju dužnost pomagati čovjeku u očuvanju života i zdravlja. bolesni ljudi su u strahu, panici, ne podnose bol, često racionalno ne razmišljaju, smijemo li ih poslušati i skratiti im muke? -tko ima pravo potpisati nečiju smrt? mora li se to zakonski riješiti? Smije li liječnik pristati na eutanaziju?

Slide 15

Eutanazija je olakšavanje umiranja, bez nanošenja boli, a u svrhu prekida teške patnje pacijenta/neizlječivo bolesne osobe. Jeste li za to da se u zakonu o pravima pacijenata regulira primjena eutanazije u Hrvatskoj, tj. da se zakonski definiraju uvjeti kada se ona može primijeniti? Kako građani ocjenjuju potrebu zakonskog reguliranja pitanja eutanazije Pristalice zakonskog reguliranja pitanja eutanazije su: - prisutne među mlađim građanima – od 18 do 34 godine: 61 - 64% osobe s visokim stupnjem obrazovanja 63% Zanimljivo je da su građani stariji od 64 godine najmanje spremni prihvatiti takvu zakonsku regulativu – samo 37% !

Slide 16

Pogledajmo koliko građani RH o tome znaju: Zagreb - 77% Istra i Primorje 82% Gradovi preko 100.000 stanovnika - 83% Osobe u dobi od 25 - 34 godine starosti -84% Građani srednje i visoke naobrazbe od 84 do 94% Osobe s višim i visokim mjesečnim prihodima 80 do 92%

Slide 17

Ocjena od 1 do 5 ( 1 znači – uopće se ne slaže, 5 – u potpunosti se slaže),:

Slide 18

U kršćanstvu stoji da nitko nema pravo ovlašćivanja neke osobe u zadavanju smrti drugoj osobi. Nijedna vlast ne može ozakoniti eutanaziju jer se radi o kršenju božanskog zakona, o zločinu protiv života i o povredi ljudskog dostojanstva. Smrt je za pripadnike kršćanske vjeroispovijesti vrlo važan događaj, jer ona ujedno predstavlja prelazak iz ovozemaljskog vremenitog života u zajedništvo vječnoga života svetih s Bogom. Kršćanstvo se izričito protivi eutanaziji te je od samih začetaka davalo poticaj njezi bolesnika i brizi za stare, nemoćne i gladne. U budističkom vjerovanju nema izričitog stava prema eutanaziji, već svaki vjernik izgrađuje svoje vlastito gledište u okviru religiozne doktrine. Budističke vrijednosti ljudskog života kao dragocjene i rijetke prilike postizanja nirvane i još više pružanjem pozitivnih doprinosa svim ostalima. Život dakako ne mora biti osiguravan svim mogućim sredstvima, niti ga se smije uništavati, nasilje na život u bilo kojem pogledu se prezire. Unatoč svemu pa možda i različitoj motivaciji, zaključci i stavovi prema eutanaziji u budizmu pokazuju se vrlo sličnima onima u kršćanstvu. Islam se također otvoreno protivi eutanaziji: onaj koji ubije čovjeka, a taj nije izvršio umorstvo ili sijao razdor u zemlji, biti će smatran ubojicom ljudskoga roda. U zapadnim zemljama gdje se javlja proces sekularizacije religijske tradicije, vode bitku očuvanja autoriteta u tim pitanjima kojeg se nedvojbeno nekoć imali. Njihov utjecaj na ishod debate o umiranju i eutanaziji je mnogo manji no nipošto nije zanemariv. Teološki pogledi na eutanaziju

Slide 19

RAZMISLIMO O NEKIM PRIMJERIMA I SLUČAJEVIMA Engleska - 1990. - 16-godišnjeg dječaka udario je auto, pri padu povrijeđena mu je glava. Roditelji su ubrzo postali svjesni da je zapao u stalno vegetirajuće stanje bez povratka i poboljšanja. Unatoč svemu roditelji su ga držali kod kuće, brižno njegovali i pokušavali povratiti iz kome. Na kraju su zatražili od Višeg suda dozvolu da ga se pusti da umre u dostojanstvu, što je odobreno. Umro je kod kuće, okružen obitelji koja se punih 9. godina brinula o njemu. Godine 1962. bračni par Van de Putt u Belgiji, sredstvom za uspavljivanje usmrtio je svoje dijete rođeno bez ruku. To se desilo nekoliko dana nakon rođenja. Sud je roditelje oslobodio odgovornosti. Godine 1975., šef jedne klinike u Zürichu, Urs Peter Hammerli, priznao je da je uskratio umjetno hranjenje besvjesnim i neizlječivim bolesnicima. Bio je samo privremeno udaljen s posla. Godine 1985. U prometnoj nesreći u Engleskoj teško je stradao 17-godišnji R. A. Haughton, ostao je paraliziran od vrata na niže, ali svjestan svog stanja. Roditelji su mu, na njegove zahtjeve dali tablete za spavanje i stavili mu najlon vrećicu na glavu te se ugušio (imao je 22 godine). Sud je izrekao samo uvjetu kaznu.(Pozaić, ,,Život dostojan života’’, Filozofsko-tehnološki institute Družbe Isusove, Zagreb, 1985:24)

URL:
More by this User
Most Viewed