ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ

+275

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 1

ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΦΕ 6 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Τα προϊόντα της πρωτογενούς επεξεργασίας του πετρελαίου χρησιμοποιούνται: ως καύσιμα ως πρώτες ύλες δευτερογενής επεξεργασία χρήσιμα προϊόντα

Slide 3

Η δευτερογενής επεξεργασία των κλασμάτων του πετρελαίου γίνεται από την πετροχημική βιομηχανία και τα προϊόντα της ονομάζονται πετροχημικά.

Slide 4

Πετροχημικά προϊόντα

Slide 6

σελ. 33

Slide 7

σελ. 33   Χ    Χ  

Slide 8

σελ. 34 Χ Χ Χ Χ  

Slide 9

σελ. 34 Πολλά υλικά της καθημερινής ζωής παράγονται από το πετρέλαιο. Τέτοια υλικά είναι τα πλαστι-κά, οι κόλλες, τα απορρυπαντικά, τα ελαστικά, τα λάδια για μηχανές κ.ά.

Slide 10

σελ. 34 Το αγόρι, γιατί χρησιμοποιεί πλαστικές συσκευασίες πολ-λών χρήσεων, ενώ το κορίτσι χρησιμοποιεί συσκευασίες μιας χρήσης.

Slide 11

σελ. 34 Πλαστικά αντικείμενα & παιχνίδια, λάστιχα, κόλλες, απορρυπαντικά.

Slide 12

αργό πετρέλαιο καύσιμα, λιπαντικά, παραφίνες, άσφαλτος πρώτες ύλες πλαστικά, συνθετικές ύλες, απορρυπαντικά, χρώματα, μονωτικά καλλυντικά… δευτερογενής επεξεργασία πρωτογενής επεξεργασία

Slide 13

Τα πλαστικά “αρέσουν” στο περιβάλλον;

Slide 16

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΦΕ6

Tags: φυσική ενέργεια στ δημοτικού πετρέλαιο

URL: