Ting 4 Bab 1 - Tamadun Awal Manusia

+374

No comments posted yet

Comments

Slide 1

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA MODUL SEJARAH BERASASKAN ICT SEJARAH TINGKATAN 4 Bab 1 Teks m/s: 01 - 34

Slide 2

BAB 1 ISI KANDUNGAN SEJARAH TINGKATAN 4 Bab 1 Teks m/s: 01 - 34 Makna Tamadun Ciri-Ciri Tamadun Proses Pembentukan Tamadun Tamadun Mesopotamia Tamadun Mesir Purba Tamadun Indus Tamadun Hwang Ho MODUL SEJARAH BERASASKAN ICT

Slide 3

Teks m/s: 4 - 5 MAKNA TAMADUN PANDANGAN ISLAM PANDANGAN BARAT Berasal daripada bahasa Arab – mudun dan madain Perkataan Arab lain ialah madana iaitu tinggi budi bahasa & pembukaan bandar Bahasa Inggeris – civilization (bahasa Greek) bermaksud civitas iaiu bandar Boleh diertikan sebagai peradaban Dikaitkan dengan pembangunan lahiriah terutama hal-hal kebudayaan seperti penulisan, undang-undang, kesenian & perbandaran Gordon Childe – lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan tamadun Darcy Riberio & R.A. Buchanan – tekankanpembangunan lahiriah dalam proses perkembangan tamadun KONSEP TAMADUN Pembangunan lahiriah & rohaniah Ibn Khaldun – kehidupan bandar terbentuk hasil semangay assabiyyah, kerjasama & saling membantu Syed Naquib al-Attas tegaskan pencapaian tatasusila & kebudayaan yang luhur Richard Sullivan – akui unsur rohaniah sangat penting Tamadun – merangkumi pencapaian Lahiriah & rohaniah

Slide 4

Petempatan kekal Agama dan kepercayaan Sistem pemerintahan Kehidupan berorganisasi Bahasa dan tulisan Pengkhususan pekerjaan Teks m/s: 5 - 8 CIRI-CIRI TAMADUN

Slide 5

PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN MESOPOTAMIA Teks m/s: 10 - 16 PENTADBIRAN Negara kota - pusat kota, tembok kota, istana,rumah ibadat Sistem pemerintaan beraja (teokrasi) SUMBANGAN Kod Undang-undang Hammurabi Astronomi dan Matematik (kalendar) Kesusasteraan(Epik Gilgamesh) Pengangkutan beroda dan kapal layar Seni bina – penggunaan Batu bata, arca, danTiang batu SISTEM TULISAN Tulisan bergambar Tulisan simbol di tanah liat (cuneiform) ORGANISASI SOSIAL Golongan pemerintah Raja, bangsawan, ketua tentera,Pendeta Golongan rakyat (rakyat bebas) KEPERCAYAAN Menyembah raja (Raja Naramsin di Akkad) PENGKHUSUSAN KERJA Pertanian Perdagangan Artisan Tentera Tamadun Mesopotamia (lembah Sungai Tigris dan Euphrates)

Slide 6

PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN MESIR PURBA Teks m/s: 17 - 26 Negara kota & Pemerintahan Heliopolis, Fayoum, Memphis, Thinis Peranan bandar – pusat pentadbiran, kediaman Firaun, pusat perdagangan, pusat keagamaan Firaun sebagai ketua – berkuasa mutlak, warisan turun temurun, digelar Raja Matahari Agama Politeisme Percaya kepada kehidupan selepas mati Sistem Tulisan Hieroglif (gambar + simbol)) Pengkhususan Pekerjaan Penenunan Membuat tembikar Perlombongasn emas Tekstil- kertas Sumbangan - piramid (seni bina) mencipta kertas daripada pokok papyrus - teknik memumiakan mayat Organisasi Sosial 1. Firaun 2. Pembesar, bangsawan, rahib, tuan tanah 3. Rakyat jelata 4. Hamba Tamadun Mesir Purba (lembah Sungai Nil)

Slide 7

PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN INDUS Teks m/s: 23 - 27 Tamadun Indus (lembah Sungai Indus) Pengkhususan Pekerjaan Petani Pedagang Artisan Sumbangan Membina bandar terancang (Mohenjo-Daro, Harappa) Bahan binaan – cara pembakaran batu bata Hubungan perdagangan dengan Mesopotamia dan Mesir Purba Organisasi Sosial Golongan atasan (pendeta, pedagang) Golongan bawahan ( buruh, petani) Bandar Pemerintahan Mohenjo-Daro Harappa Sistem tulisan Piktograf Agama dan Kepercayaan Menyembah Dewa Brahma, Vishnu dan Siva

Slide 8

Teks m/s: 29 - 33 Tamadun Hwang Ho (Lembah Sungai Hwang Ho) Bandar Pemerintahan Anyang (bandar tertua) Berdasarkan dinasti dan pemerintahan beraja Raja mendapat mandat daripada Tuhan Organisasai Sosial 1. raja 2. Golongan bangsawan pegawai kerajaan pembesar 3. golongan petani, artisan, pedagang 4. hamba Sistem Tulisan Ideogram (berbentuk simbol) Agama & Kepercayaan Politeisme Animisme Menyembah Tuhan syurga (Shang Ti) Tuhan Bumi (tu) Penilikan tulang oracle Penghususan Pekerjaan Petani Artisan Sumbangan Sistem pemerintahan monarki Sistem pengairan untuk pertanian Konsep Yin dan Yang Konsep Feng Hsui Falsafah perang Sun Tzu PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN HWANG HO

Summary: Berkaitan dengan Sejarah Ting 4 Bab 1

Tags: powerpoint sejarah tingkatan 4

URL:
More by this User
Most Viewed