Ting 4 Bab 2 - Peningkatan Tamadun

+296

No comments posted yet

Comments

lyeena40 (6 years ago)

sejarah 4

Slide 1

Teks m/s: 37 - 68 BAB 2 PENINGKATAN TAMADUN SEJARAH TINGKATAN 4 Bab 2 MODUL SEJARAH BERASASKAN ICT

Slide 2

Teks m/s: 37 - 68 BAB 2 SEJARAH TINGKATAN 4 Bab 2 ISI KANDUNGAN Peningkatan Bidang Pentadbiran Peningkatan Bidang Perundangan Peningkatan Bidang Peluasan Kuasa Peningkatan Ekonomi Peningkatan Sosial Sumbangan Tamadun Kemunculan Agama & Ajaran Utama Dunia MODUL SEJARAH BERASASKAN ICT

Slide 3

TAMADUN CHINA Maharaja berkuasa mutlak Golongan birokrasi membantu maharaja TAMADUN YUNANI Monarki Oligarki Aristokrat Tirani Demokrasi PENINGKATAN BIDANG PENTADBIRAN Teks m/s: 42 - 45 TAMADUN INDIA Raja berkuasa mutlak Golongan Ksyatria Golongan Brahmin TAMADUN ROM Pemerintahan mutlak oleh Raja-Raja Etruscan Republik

Slide 4

PENINGKATAN BIDANG PERUNDANGAN Teks m/s: 46 - 47 TAMADUN INDIA Zaman Dinasti Maurya - undang- undang maharaja sebagai titah & perintah Tiang Asoka - semasa Raja Asoka (konsep kesejahteraan rakyat) TAMADUN YUNANI Undang-undang digubal oleh Dewan Perhimpunan Plato - negara harus diperintah oleh ahli falsafah TAMADUN CHINA Hukuman berat & bercorak kolektif Falsafah legalisme oleh Han Fei Tzu (Dinasti Chin) Undang-undang berasaskan ajaran Confucius (Dinasti Han) TAMADUN ROM Undang-Undang Papan 12 Undang-Undang Sivil Undang-Undang Rakyat Undang-Undang Natural

Slide 5

TAMADUN ROM Pemerintah Augustus Caesar meliputi empayar Rom, Britain, Sepanyol, Sg Rhine, Danube, Laut Hitam, Pergunungan Atlas, Afrika Utara, Turki TAMADUN INDIA Chandra Gupta Maurya menyatukan kerajaan kecil di Utara India Bindusara meluaskan empayar Mysore PENINGKATAN BIDANG PELUASAN KUASA Teks m/s: 48 - 50 TAMADUN CHINA Shih Huang Ti menyatukan kerajaan kecil Maharaja Han Wu Ti menakluk Sinkiang, Lembah Tarim, Tutor, YangTze, Kwangsi, Kwan Tung TAMADUN YUNANI Raja Philips II menyatukan kerajaan Macedonia & Yunani Alexander the Great meluaskan empayar ke Parsi, Mesir, Turkistan & Samarkhand

Slide 6

Teks m/s: 50 - 53 PENINGKATAN EKONOMI TAMADUN YUNANI Industri perikanan & perdagangan Guna wang syiling dalam perdagangan TAMADUN ROM Perdagangan & pertanian Perdagangan antarabangsa semasa zaman Augustus Caesar Guna sistem wang emas & perak Sistem cukai yang sistematik TAMADUN CHINA Pertanian, perdagangan & perindustrian Sistem pengairan - kawal banjir Guna tenggala - buat batas tanaman (Dinasti Han) Kolar kuda diguna untuk menarik tenggala kayu & kereta kuda TAMADUN INDIA Perdagangan & perindustrian Wujud strestin di setiap bandar Guna mata wang Cukai pada barang-barang dagangan

Slide 7

PENINGKATAN SOSIAL Teks m/s: 53 - 63 PENDIDIKAN Athens - pendidikan rohani & jasmani - sukan, muzik, kesusasteraan, seni berpidato Sparta - latihan fizikal & tentera Rom - aplikasi ilmu & kesetiaan kepada Rom India - berasaskan agama Hindu, kitab-kitab Veda China - 3 peringkat iaitu rendah, menengah & tinggi BAHASA & KESUSASTERAAAN Yunani - buku puisi Teology & Work oleh Hesiod - Homer - epik Illiad & Odyssey Rom - kesusasteraan untuk semangat patriotisme - penulis & penyajak Cicero & Virgil India - bahasa Sanskrit (zaman Vedik) - kesusasteraan, epik, sajak, vedik - epik - Mahabharata & Ramayana China - Ssu-ma Chein - karyanya Shih Chi (sastera prosa) FALSAFAH Yunani - nilai individualisme, kehidupan manusia & demokrasi - tokoh: Herodotus, Socrates, Plato, Aristotle Rom - berasaskan ajaran Stoisisme India - sumber kitab Veda,ajaran Carvaka, Jainisme & Buddhisme China - hubungan manusia dgn manusia - tokoh: Confucius, Lao Tze, Mo Tzu, Mencius SISTEM SOSIAL Yunani - 3 golongan ( warga negara, bukan warganegara, hamba) - masyarakat Sparta - 3 kelas sosial Rom - orang Rom, bukan warga- negara, hamba India - sistem kasta - Brahmin, Ksyatria, Vaisya, Sundra China - golongan atasan, rakyat, hamba SAINS & TEKNOLOGI Yunani - Tales tokoh matematik (ilmu geometri) - Pythagoras - teorem pythagoras - Hippocrates - Bapa Perubatan - Archimedes - matematik, fizik - Ptolemy - ahli astronomi Rom - Beothims ahli matematik - geometri, astronomi, muzik India - Aryabhata & Varahamishira - ahli matematik - bidang fisiologi berkaitan yoga China - astronomi sebagai ilmu sains negara - perubatan tradisional berasaskan konsep Yin dan Yang - teknologi membuat kertas SENI BINA Yunani - acropolis & parthenon Rom - aqueduct, colloseum, parthenon India - Great Bath, Kompleks Kuil di Gua Ajanta & Gua Ellora China - Tembok Besar China

Slide 8

SUMBANGAN TAMADUN Teks m/s: 63 - 64 SISTEM PEMERINTAHAN Yunani - sistem demokrasi Rom - sistem republik SENI BINA Tembok Besar China Colloseum, aqueduct, candi, pagoda menjadi warisan seni bina yang menjadi contoh pembinaan zaman sekarang AGAMA Hindu, Buddha, ajaran Confucianisme & Taoisme diamalkan hingga kini FALSAFAH Falsafah Socrates, Plato, Aristotle Legalisme & Stoisisme menjadi sumber rujukan ahli falsafah moden KESUSASTERAAN Sastera Iiliad, Odysey, Mahabharata, Ramayana, prosa & puisi masih dibaca & menjadi rujukan hingga kini BAHASA Bahasa Sanskrit diguna dalam agama Hindu & Buddha Bahasa latin diguna dalam agama Kristian SOSIAL Sistem peperiksaan Sains & teknologi berkaitan matematik, perubatan, fizik, astronomi & seni bina diguna sehingga kini Sukan Olimpik masih diadakan empat tahun sekali

Slide 9

KEMUNCULAN AGAMA & AJARAN DUNIA AGAMA HINDU Berasal dari India Enam aliran – Saivisme, Sakhtam, Vaishnvisme, Ganapathyam, Kaumaram Percaya kepada Hukum Karma & kelahiran semula selepas mati Matlamat – mencapai Moksya CONFUCIANISME Diasaskan oleh Confucius Ajaran menumpukan prinsip moral yang tinggi: Ren (perikemanusiaan) Li (kesusilaan) Xiao (taat kepada ibu bapa) Untuk capai ketinggian moral harus menerima pendidikan TAOISME Diasaskan oleh Lao Tze Kitab suci – Tao Te Ching Menitikberatkan Tao – jalan setiap tindakan ditentukan oleh Tao Manusia tidak harus bertindak terhadap apa-apa yang telah berlaku (wu-wei) AGAMA BUDDHA Diasaskan Siddhartha Gautama Kitab suci – Tripitaka Asas ajaran: – Empat Kebenaran Mulia - Jalan Lapan Lapis Mulia AGAMA KRISTIAN Diasaskan Jesus Christ dari Jerusalem Kitab suci – Bible Disebar meluas setelah diiktiraf oleh Maharaja Constantine AGAMA ISLAM Agama wahyu Disebarkan Nabi Muhammad s.a.w Kitab suci – al-Quran Menitikberatkan akidah & syariah Rukun Iman & Rukun Islam Teks m/s: 65 - 68

Summary: Berkaitan dengan sejarah ting 4 bab 2

Tags: powerpoint sejarah tingkatan 4

URL:
More by this User
Most Viewed