ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΑΕΡΙΟ

+533

No comments posted yet

Comments

Slide 3

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 4

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 5

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 6

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 7

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 8

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 9

Περιεκτικότητα σε άνθρακα: τύρφη <50%, λιγνίτης 50-70%, λιθάνθρακας 70-90%, ανθρακίτης 90%

Slide 10

Εισάγουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία (αγωγοί) και την Αλγερία (σε υγρή μορφή).

Slide 14

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 15

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 1

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΑΕΡΙΟ ΦΕ 9 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

σελ. 39

Slide 3

Δημιουργία του φυσικού αερίου Το φυσικό αέριο δημιουργήθηκε όπως και το πετρέλαιο…

Slide 4

Πριν από εκατομμύρια χρόνια, φυτικοί & ζωικοί οργανισμοί…

Slide 5

…καταπλακώθηκαν από χώμα, λάσπη κ.ά. υλικά…

Slide 6

…και σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας & πίεσης μετασχηματίστηκαν σε φυσικό αέριο.

Slide 7

Οι υδρογονάνθρακες του φυσικού αερίου περιέχουν λίγα άτομα άνθρακα (C) στο μόριό τους και γι’ αυτό είναι αέριο. Το φυσικό αέριο είναι μίγμα υδρογονανθράκων όπως και το πετρέλαιο.

Slide 8

Περιέχει σε μικρότερες ποσότητες αιθάνιο, βουτάνιο & προπάνιο. Κύριο συστατικό του το μεθάνιο.

Slide 9

με αγωγούς Μεταφορά του φυσικού αερίου με δεξαμενόπλοια (σε υγρή μορφή)

Slide 10

είσοδος ρωσικού αερίου

Slide 11

Χρήση του φυσικού αερίου

Slide 12

Οικιακή Βιομηχανική Κίνηση οχημάτων Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Slide 13

Πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου Μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο Εξοικονόμηση ενέργειας Φιλικότερο προς το περιβάλλον Ασφαλές σε σύγκριση με το υγραέριο Οικονομικότερο

Slide 14

υγραέριο: προϊόν απόσταξης πετρελαίου Όλα τα αέρια καύσιμα δεν είναι ίδια.

Slide 15

φωταέριο: προϊόν απόσταξης λιθανθράκων 1862 - 1984 Βοτανικός - περιοχή Γκάζι

Slide 16

σελ. 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Slide 17

σελ. 40 Το φυσικό αέριο σχηματίστηκε πριν από εκατομμύρια χρόνια από μικροοργανισμούς που καταπλακώθηκαν στο υπέδαφος. Μετά την εξόρυξή του μεταφέρεται μέσα από αγωγούς πολλών χιλιομέτρων και φτάνει στα σπίτια μας.

Slide 18

σελ. 40 Το δίκτυο υπόγειων αγωγών είναι πολλών χιλιομέτρων κι έχει μεγάλο κόστος κατασκευής. Συχνά η μορφολογία του εδάφους δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες και καθυστερεί την κατασκευή του δικτύου.

Slide 19

σελ. 40

Slide 20

σελ. 40 Η συσκευή είναι μετρητής της ποσό-τητας του φυσικού αερίου που κατά-ναλώνουμε στο σπίτι. Υπάρχει αντί-στοιχη συσκευή στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Slide 21

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΦΕ9

Tags: φυσική ενέργεια στ δημοτικού φυσικό αέριο

URL: