χρονικη αντικατασταση

+115

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΟΡΙΣΤΙΚΗ Χρονική αντικατάσταση παθητική φωνή

Slide 2

Πρώτα σχηματίζω τον Ενεστώτα Μετά τον Αόριστο οι αρχικοί χρόνοι του ρήματος τώρα σκέφτομαι το πρόσωπο του ρήματος εγώ εσύ αυτός εμείς εσείς αυτοί Θα χρειαστώ το θέμα του Ενεστώτα Αορίστου

Slide 3

Πρώτα σχηματίζω τον Ενεστώτα Μετά τον Αόριστο ονειρεύεται Εγώ τώρα ονειρεύομαι ο Αόριστος σχηματίζεται με -φτ- -χτ- -στ- -θ- -ευτ- -πτ- Και κατάληξη -ηκα απόψε ονειρεύτηκα

Slide 4

ονειρεύεται Πρώτα σχηματίζω τον Ενεστώτα Μετά τον Αόριστο ονειρεύ ομαι ονειρεύτ ηκα Παρατατικός Εξ. Μέλλοντας Ποιος; αυτός ονειρεύ εται ονειρεύ εται θα ονειρευ όταν αυτός Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Στιγ. Μέλλοντας Συντ. Μέλλοντας ονειρεύτ ηκε ονειρευτ εί έχει ονειρευτ εί είχε ονειρευτ εί θα θα έχει ονειρευτ εί

Slide 5

ονειρεύεται ονειρευόταν! θα ονειρεύεται!

Slide 6

ονειρεύτηκε έχει ονειρευτεί είχε ονειρευτεί θα ονειρευτεί Θα έχει ονειρευτεί

URL: