Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη

+226

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Οι πολεμικές συγκρούσεις του 2ου Παγκοσμίου πολέμου στην Ευρώπη.

Slide 2

Ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν η πιο εκτεταμένη γεωγραφικά και δαπανηρή σε πλουτοπαραγωγικούς πόρους ένοπλη σύγκρουση στην ιστορία της ανθρωπότητας, στον οποίο ενεπλάκη η πλειοψηφία των εθνών, που πάλευαν ταυτόχρονα σε διάφορα σημαντικά θέατρα πολέμου, και που κόστισε περίπου 55,5 εκατομμύρια ζωές. Η παρουσίαση που ακολουθεί αναπαριστά την πολεμική σκηνή της Ευρώπης από 1939 – 1945.

Slide 4

Eastern Task Force Western Task Force Center Task Force Montgomery Clark 1th Abn Div 15th Army Grp Alexander 15th Army Grp Alexander Patton Montgomery

Slide 5

Clark 15th Army Grp Alexander 21th Army Grp Montgomery 15th Army Grp Alexander Montgomery

Slide 6

21th Army Grp Montgomery 15th Army Grp Alexander 12th Army Grp Bradley 6th Army Grp Devers 21th Army Grp Montgomery 12th Army Grp Bradley 15th Army Grp Clark

Slide 7

15th Army Grp Clark 6th Army Grp Devers 21th Army Grp Montgomery 12th Army Grp Bradley

Slide 9

Πηγή: Gary Linhart Επιμέλεια: Σουδίας Ιωάννης

URL: