ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

+202

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 3

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 4

Σε κάθε χημική αντίδραση, στην αρχή τα μόρια των αρχικών ενώσεων διασπώνται στα άτομα από τα οποία αποτελούνται και στη συνέχεια σχηματίζουν νέα μόρια. Στην περίπτωση του φυσικού αερίου, τα μόρια του μεθανίου διασπώνται σε άτομα άνθρακα και άτομα υδρογόνου. Στη συνέχεια τα άτομα του άνθρακα μαζί με το οξυγόνο σχηματίζουν διοξείδιο του άνθρακα, ενώ του υδρογόνου σχηματίζουν νερό. Η αντίδραση αυτή ονομάζεται καύση και ελευθερώνει ενέργεια σε μορφή θερμότητας.

Slide 5

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 1

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΕ 10 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Το φυσικό αέριο είναι μια σημαντική πηγή ενέργειας. Τα αποθέματά του, όμως, είναι περιορισμένα.

Slide 3

Για ποια χρήση καταναλώνεται η μεγαλύτερη ποσότητα φυσικού αερίου;

Slide 4

C Η Η Η Η Η Η Η Η O Η Η O C C O Καύση του φυσικού αερίου Μόρια μεθανίου διασπώνται σε άτομα άνθρακα και άτομα υδρογόνου… άτομα άνθρακα + άτομα οξυγόνου = CO2 άτομα υδρογόνου + άτομα οξυγόνου = Η2Ο ενέργεια σε μορφή θερμότητας

Slide 5

σελ. 41 αποθηκευμένες μπουκάλες φυσικού αερίου Μικρότερες εκπομπές ρύπων. Αθόρυβοι κινητήρες. Οικονομικότερα στην κατανάλωση.

Slide 6

σελ. 41    

Slide 7

σελ. 42 Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ως πηγή ενέρ-γειας στη βιομηχανία αλλά και για οικιακές ανάγκες. Είναι οικονομικότερο από τα άλλα ορυ-κτά καύσιμα, φιλικότερο προς το περιβάλλον και ασφαλέστερο από το βουτάνιο.

Slide 8

σελ. 42    

Slide 9

σελ. 40 Μπορούν εύκολα & άμεσα να ρυθμίσουν την ποσότητα ενέρ-γειας που επιθυμούν να φτάνει κάθε στιγμή στα μαγειρικά τους σκεύη.

Slide 10

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΦΕ10

Tags: φυσική ενέργεια στ δημοτικού φυσικό αέριο

URL: