Κριτήρια Διαιρετότητας

+135

No comments posted yet

Comments

vandhmotiko (4 years ago)

Πολύ χρήσιμο!

Slide 1

Κριτήρια Διαιρετότητας Του μάγου Μέρλιν

Slide 2

Το κριτήριο για το 2 Το 2 διαιρεί κάθε αριθμό που τελειώνει σε ζυγό ψηφίο, δηλαδή σε 0, 2, 4, 6, 8 π.χ. Το 56 διαιρείται με το 2 γιατί τελειώνει σε 6

Slide 3

Το κριτήριο για το 3 Το 3 διαιρεί κάθε αριθμό που το άθροισμα των ψηφίων είναι ίσο με 3, 6, 9 Π.χ. 1.356 Έχουμε 1+3+5+6= 151+5= 6 Αφού το 3 χωράει στο 6 διαιρεί και το 1.356

Slide 4

Το κριτήριο για το 4 Εάν το 4 διαιρεί τα δύο τελευταία ψηφία κάποιου αριθμού, τότε διαιρεί ολόκληρο τον αριθμό π.χ. 240 το 4 χωράει στο 40, άρα διαιρεί και το 240

Slide 5

Το κριτήριο για το 5 Το 5 διαιρεί κάθε αριθμό που τελειώνει σε 0 ή 5 Π.χ. Το 1.350 διαιρείται με το 5 γιατί τελειώνει σε 0

Slide 6

Το κριτήριο για το 6 Εάν ένας αριθμός διαιρείται πρώτα με το 2 και μετά με το 3, τότε ο αριθμός αυτό διαιρείται με το 6 π.χ. Το 132 διαιρείται με το 2132/2=66 Το αποτέλεσμα διαιρείται με το 366/3=22 Άρα το 132 διαιρείται με το 6

Slide 7

Το κριτήριο για το 7 Πάρε το τελευταίο ψηφίο και διπλασίασέ το. Αφαίρεσέ το από τα υπόλοιπα. Αν το αποτέλεσμα που βρήκες χωράει στο 7 τότε ο αριθμός διαιρείται με το 7 Π.χ. 133 Παίρνω το τελευταίο ψηφίο και το διπλασιάζω 3*2= 6. Το αφαιρώ από τα υπόλοιπα ψηφία 13-6= 7. Το 7 διαιρείται με το 7, άρα διαιρείται και με τον 133

Slide 8

Το κριτήριο για το 8 To 8 διαιρεί κάθε αριθμό που το τελευταίο τριψήφιο τμήμα του διαιρείται με το 8 ή είναι 000 Π.χ. 2.320 Το 8 διαιρεί το 320 και άρα διαιρείται ακριβώς με το 2.320

Slide 9

Το κριτήριο για το 9 Το 9 διαιρεί κάθε αριθμό που το άθροισμα των ψηφίων του είναι ίσο με 9 π.χ. 3.213 Το άθροισμα των ψηφίων του είναι 3+2+1+3= 9. Συνεπώς το 9 διαιρεί το 3.213

Slide 10

Το κριτήριο για το 10 Το 10 διαιρεί κάθε αριθμό που τελειώνει σε 0

Slide 11

Το κριτήριο για το 25 Εάν ο αριθμός τελειώνει σε: 00, 25, 50, 75 τότε διαιρείται με το 25

Slide 12

Το κριτήριο για το 100 Το 100 διαιρεί κάθε αριθμό που τελειώνει σε 00

Slide 13

Το κριτήριο για το 1.000 Το 1.000 διαιρεί κάθε αριθμό που τελειώνει σε 000 Γιάννης Φερεντίνος

URL: