Уча се да чета карта

+63

No comments posted yet

Comments

Slide 1

По учебника на С.Стоянова и Л.Манева Уча се да чета карта 3-ти клас

Slide 2

Да си припомним Какво е карта? Картата е чертеж, на който земната повърхност е изобразена в силно умален вид.

Slide 3

Да си припомним Какво представлява границата на една държава? Граница е линията, която отделя две или повече държави.

Slide 4

Да си припомним Как се изобразява съдържанието на картата? А) Чрез условни знаци Б) Чрез цветове В) Чрез условни знаци и цветове

Slide 5

Как се работи с карта Когато работиш с карта, трябва да спазваш определена последователност на действията си: Най-напред прочети заглавието на картата.Така ще разбереш какво е съдържанието й. 2. Разгледай графата с условни знаци. В нея ще видиш как е изобразено съдържанието – с какви условни знаци и цветове. 3. Припомни си посоките на картата.

Slide 8

север юг изток запад си юи юз сз

Slide 9

северна Посочи кои от тях минават по суша и кои по вода-река или море. южна западна източна Проследи границите на България: зад.1

Slide 10

България се намира в континента Европа, на Балканския полуостров

Slide 11

Определи в каква посока спрямо всяка от съседните страни се намира България. Спрямо ……….. България е на ………. изток запад север юг зад.2

Slide 12

Движи се от София в южна посока и пресечи границата. В коя страна ще попаднеш? Г ъ р ц и я зад.3

Slide 13

Намери на картата селището, в което живееш. Трявна зад.5

Slide 14

Според главните посоки България се разделя на… Северна България Южна България

Slide 15

Според главните посоки България се разделя на… Западна България Източна България Определи по цветовете на картата коя част на България е по-равнинна – западната или източната. зад.6

Slide 16

Разгледай на картата Черно море. Къде са по-дълбоките му части – близо или далече от брега? Как определи? зад.9

Slide 17

А сега следва играта „Кой първи…“ -Прочетете и изпълнете самостоятелно зад. 4,7 и 8. -Кой ще бъде първи на голямата карта, за да посочи какво е открил?

Slide 18

Благодаря за вниманието и участието! Петя Перпериева ОУ“Проф.П.Н.Райков“ гр.Трявна

URL: